Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Røra (badeplass)

Gårdsnummer 39, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1875 ble løpenummer 99d (denne eiendommen), Røra, skilt ut fra løpenummer 99a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 7 skilling. Ved den nye skyldsettingen i 1889 ble skylden revidert til 14 øre. Dette året stod Herman, Andreas og Johan Ramberg som eiere. Eiendommen fikk samme år bruksnummer 4.

Folketellingen som ble foretatt i år 1900, viser at Herman Ramberg bodde på eiendommen sammen med sin familie. Han var gårdbruker og iseksportør. (Slektsoversikten er tatt med under Lerstang, bruksnummer 1) Sammen med broren Andreas var Herman Ramberg den største gårdbrukeren i Bergsbygda. Brødrene eide jord under Lerstang, Berg, Rørarød og Røra.

Matrikkelen av 1931 viser at Bjarne Zachariassen satt med bruksretten til bruksnummer 4. Han eide dessuten bruksnummer 11 («Sagtomt og Vandfald») og bruksnummer 35 (Vestheim).

Senere kjøpte H. H. Holta disse eiendommene og bruksnummer 59 (Solås). I 1937 ble eiendommene gitt i form av et gavebrev til Skien kommune. Gavebrevet ble verdsatt til 12 000 kroner. Ifølge brevet måtte eiendommen ikke pantsettes. Området brukes i dag som offentlig badeplass.

Utdrag (s. 737) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen