Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Røra

Gårdsnummer 39

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det bodde en husmann under Røra i 1661. Plassen Røtua ble ryddet omkring 1720. Senere ble plassen lagt ut til seter og beitemark, før det ble bygd sag i nærheten. Det ble fram mot år 1800 ryddet flere husmannsplasser under Røra. Vissevåg ble solgt til selveie i 1812 (se bruksnummer 6).

Husmenn under bruksnummer 1

Elven

Erich Adolphsen (1800-1880) var sønn av Gustav Adolph Jonassen (ca. 1765-1839) og Mallene Olsdatter (ca. 1767-1853). Han giftet seg i 1822 med tjenestejente Gunnild Jensdatter (ca. 1794-1829).
Kjente barn:

 1. Ole, født 1822
 2. Anne Malene, født 1828. Gift 1860 med enkemann Kristoffer Sørensen (1821-1867). Sønn av Søren Eriksen Langangen. Bosatt i Brevik.

Etter at den første kona var død i barselseng, giftet Erich Adolphsen seg i 1830 med tjenestejente Marthe Marie Poulsdatter (ca. 1806-1889). Hun var datter av Poul Andersen Auen.
Kjente barn:

 1. Paul, født 1830. Gift 1857 med Gunhild Andrea Larsdatter (født 1836). Datter av Lars Jensen Solvig. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Gunild Marie, født 1834. Gift 1854 med Lars Christensen Sigtesøen (1820-1895). Sønn av Christen Hansen Halvarp. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Anne Mathea, født 1838.
 4. Anders, født 1843. Møller under folketellingen i 1865. Gift 1869 med Anne Cecilie Olsdatter (født 1848). Datter av sagmester Ole Andersen Røra. Bosatt på Rørarød (bruksnummer 2).

Erich Adolphsen var husmann uten jord. Han drev dessuten som sjauer.


Jørgen Christoffersen (født ca. 1826) fra Kongsberg var gift med Ingeborg Larsdatter (født 1830).
Kjente barn:

 1. Grete, født 1860
 2. Christian, født 1863
 3. Lars, født 1865
 4. Johan Edvard, født 1868

Jørgen Christoffersen var husmann uten jord. Han arbeidet mye som sjauer.

Husmenn og festere under bruksnummer 6

Havnen

Isach Jacobsen Qvæstad (ca. 1744-1826) var første gang gift med Karen Rasmusdatter Hasler (ca. 1747-1804).
Kjente barn:

 1. Jacob, født 1774
 2. Anders, født 1777. Gift 1805 med Anne Pedersdatter Røra (1790-1856).
 3. Rasmus, født 1780
 4. Abraham, født 1785. Tjente i 1804 på Lerstang.
 5. Aaste Kristine, født ca. 1791 - død 1827. Gift 1817 med skomaker Anders Jacobsen (født 1791) fra Kjose i Brunlanes. Bosatt under Bjørkevold. (Se «Husmenn og festere».)

Etter at den første kona var død, giftet Isach Jacobsen seg i 1805 med Maren Iversdatter (ca. 1769-1829) fra Lunde i Bjørkedalen.
Kjente barn:

 1. Karen Maria, født 1807 død 1807
 2. Karen Marie, døpt 1808 død 1838. Forlovet med Christen Christophersen (1783 -1858) fra Ramberg. Bosatt i Ørjeviken under Lerstang (bruksnummer 14).

I 1826 ble det skiftet etter Isach Jacobsen som hadde bodd på plassen Havnen under gården Røra. Boets bruttobeholdning utgjorde 52 spesidaler, 4 ort og 21 skilling. Nettobeholdningen ble regnet ut til å være 25 spesidaler, 4 ort og 21 skilling.

Tre år senere døde enken, Maren Iversdatter, 60 år gammel. Skiftet etter henne utgjorde brutto 44 spesidaler og 6 skilling, netto 10 spesidaler og 18 skilling. Boet eide en falleferdig stue, lade, låve og fjøs. Husene ble samlet taksert til 8 spesidaler. Av husdyr fantes 1 ku (8 spesidaler) og 2 sauer (til sammen 2 spesidaler).

Vissevåg

Nils Hansen Vissevaag giftet seg i 1813 med Inger Sørensdatter Vissevaag.
Kjent barn:
Dorthe Oline, født 1814
Gift 1843 med Gunder Christiansen (født ca. 1794) fra Kjose. Sønn av Christian Gundersen.


Lars Christensen Sigtesøen (1820-1895) giftet seg i 1854 med Gunild Marie Eriksdatter (født 1834). Hun var datter av Erich Adolphsen Elven.
Kjente barn:

 1. Karen Marie, født ca. 1855 - død 1887. Gift 1883 med Amund Christoffersen (1854 -1941). Sønn av Christoffer Amundsen Nautser. Bosatt på Nautser under Bjørkevold (bruksnummer 29).
 2. Hans, født 1857
 3. Sara Mathilde, født 1858 - død 1937. Gift 1881 med Nicolai Andersen (1855-1922). Sønn av Anders Olsen Herregaardstranden. Bosatt på Strandjordet under Rørarød (bruksnummer 3).
 4. Christian, født 1862.
 5. Grete Matilde, født 1864 - død 1865.
 6. Grethe Martine, født 1866.
 7. Lina Gunhilde, født 1869.
 8. Anna Olalia, født 1872.
 9. Marie, født 1875.
 10. Anne Kristine, født 1878.

Lars Christensen var ved inngåelsen av ekteskapet matros. Senere ble han husmann uten jord og sjauer.


Paul Eriksen (født 1830) var sønn av Erich Adolphsen Elven. Han giftet seg i 1857 med Gunhild Larsdatter (født 1836). Hun var datter av Lars Jensen Solvig.
Kjent barn: Lars Edvard, født 1857.
Paul Eriksen var husmann uten jord og sjauer.


Ole Martin Olsen (født 1841) var gift med Cathrine Larsdatter (født 1837).
Kjente barn:

 1. Karen, født 1862
 2. Sina Lovise, født 1865 - død 1870
 3. Ole Andreas, født 1868
 4. Sina Lovise, født 1871
 5. Bjørn, født 1873 - død 1873
 6. Lars, født 1874

Ole Martin Olsen var husmann uten jord og sjauer.


Sigurd Tollefsen Røra giftet seg i 1879 med Aaste Gregardsdatter.
Kjente barn:

 1. Johan Theodor, født 1879 - død 1879
 2. Helga Johanne Marie, født 1881

Møllere på Røra

(under bruksnummer 11 og 12)

Thor Nilsen (1829-1869) giftet seg i 1860 med Elen Hansdatter (født 1838). Hun var datter av Hans Olsen fra Bukkøya under Halvarp.
Kjente barn:

 1. Hansine Amalie, født 1860
 2. Nils, født 1862
 3. Hans, født 1865
 4. Petter Martin, født 1869

Thor Nilsen ble drept ved en arbeidsulykke på mølla.


Anders Rasmussen (født 1836) kom fra Lier. Han giftet seg i 1871 med Elen Marie Eriksdatter Røra (født 1848).
Kjente barn:

 1. Karl, født 1872
 2. Anna Pauline, født 1873 - død 1873
 3. Anna Pauline, født 1874 - død 1874
 4. Reinhart, født 1876. Isarbeider i år 1900.
 5. Anna Pauline, født 1880
 6. Marie, født 1883
 7. Mathilde, født 1891

Anders Rasmussen var møller på Røra til mølla ble nedlagt. I 1921 fortalte han i et intervju om livet på mølla og hvordan arbeidsfolk i Bergsbygda hadde det i det forrige århundret:

«I Bergsbygden begyndte jeg med 12 daler i maaneden, og i de siste aarene hadde jeg 2 kroner dagen. Paa møllen paa Røra blev der malet med vand og stener. Der var stor trafikk paa møllen. Folk kom fra hele sognet og andre sogn, det var mange fra Bamble. Alt var ganske anderledes den tiden. Man kjøpte ikke mel hos kjøpmennene, som en gjør nu. Nei, man kjøpte korn dengangen. Slap en op for mel var det aa reise til kjøpmannen i byen aa faa korn, mest rug, som de saa malte paa møllen. Det tok ikke saa lang tid aa faa malt kornet, en halv time for rugen, det ble grovt mel, men en maatte passe nøie paa at kornet ikke var for raatt eller for tørt.
- - Aa en hadde mange plikter.

Om høsten var det at den meste malingen foregikk. Vinteren blev det lite av den, for naar dammene la sig blev de brukt til isdammer og da maatte mølIen staa. Men om vaaren og sommeren malte vi jo ogsaa. Det var ikke saa dyrt aa faa malt den gangen, for malingen av en tønde rug tok vi 20 skilling, havre kostet gjerne 1 mark, det er 80 øre, og fint hvetemel omkring 2 kroner i vaare dages penge. Møllearbeidet var et svinearbeide, om jeg saa maa si det selv. En maatte jo stadig paase kværnene, for de maatte jo ikke staa. Derfor blev det saa som saa med spisningen. Noen ordentlige maal blev det jo ikke, en maatte hive i sig maten og henge i en 12-13 timer i døgnet. - Ja det var et slit.

Likvel var en glad for aa faa arbeid. Smaafolk hadde det ikke saa rart dengangen med arbeid og levemaaten den blev derefter. Om vinteren drev de mest paa med issjau, det skaffet jo noen kontanter, men issjauen stod bare paa noen faa uker. Ellers drev de paa med treskning og hugst hos bønderne. Hugstløn fik en ikke. Som betaling gav bønderne folk barken av de hugne trær. 100 bark betalte garveren 5 kroner for, saa klarte en da aa flaa 100 bark om dagen, ja saa hadde en tjent 5 kroner.»

Like før år 1900 kjøpte Anders Rasmussen eiendommen Noatun (bruksnummer 14) og flyttet dit sammen med sin familie. Ved folketellingen i år 1900 bodde Marie Larsdatter (født 1819) hos dem. Hun ble understøttet av fattigvesenet.

Sagmestere på Røra

(under bruksnummer 11 og 12)

Jonas P. K. Lunde var sagmester på Røra i 1850-årene. Det var også Hans Jakob Bentsen. Disse to ble etterfulgt av Ole Andersen.

Ole Andersen (1816-1869) kom fra Larvik. Han var gift med Maren Sophie Hansdatter (1821-1888) fra Andebu i Vestfold.
Kjente barn:

 1. Anders, født 1841 i Brunlanes. Sjømann i 1865.
 2. Hans Andreas, født 1843 i Brunlanes - død 1920. Sjømann, senere sagmester. Gift 1868 med Elisabeth Mathea Johnsdatter (født 1843). Datter av John Olsen fra Kåsa på Herøya. Bosatt på Røra, senere på Kåsa under Herøya (bruksnummer 9).
 3. Anne Cecilie, født 1848. Gift 1869 med Anders Eriksen (født 1843). Sønn av Erich Adolphsen Elven. Bosatt på Rørarød (bruksnummer 2).
 4. Karl, født 1851 i Larvik. Sagdreng i 1865.
 5. Olavus, født 1854 Sagdreng i 1865.
 6. Abraham, født 1855. Morens navn oppgis å være Elise Andersdatter.
 7. Martin, født 1856. Skomaker, senere sagmester. Gift 1878 med Kirsten Marie Olsdatter (1853-1947). Datter av Ole Jensen på Bøkkerkåsa under Herøya. Bosatt på Røra. (Se «Husmenn og festere».)
 8. Marie, født 1859. Gift første gang med Nils Carl Anthon Sørensen (født 1859). Sønn av Søren Nilsen Herregaardstranden.
  Gift andre gang 1894 med sjømann Peder August Hansen fra Porsgrunn.
 9. Andreas, født 1863 - død 1882.
 10. Johan Anton, født 1865. Tømmermann. Gift 1886 med Sørine Hansdatter (1864-1888). Datter av Hans Jakob Larsen Røratangen.

Ole Andersen var sammen med familien bosatt på Røtuhaugen.


Ole Jensen Røtuhaugen var gift med Kirsti Pedersdatter.
Kjent barn: Carl, født 1855


Nils Ingebretsen (født 1831) var sønn av Engebret Knudsen Oxum. Han giftet seg første gang i 1854 med Inger Margrete Olsdatter (1831-1864). Hun var datter av Ole Jensen Klep.
Kjente barn:

 1. Carl Johan, født 1854
 2. Maren, født 1858. Gift 1889 med Halvor Torkelsen (født 1854). Sønn av Torkel Pedersen fra Sauherad.
 3. Niels Christian, født 1861 - død 1867

Etter at den første kona var død, giftet Nils Ingebretsen seg i 1865 med Karen Elise Larsdatter (1832-1897) fra Vrangsund i Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Isak, født 1865
 2. Nils Christian, født 1867

Nils Ingebretsen var kjent som en dyktig spillemann. Etter ham ble i 1870-80-årene to av Ole Andersens sønner, Hans Andreas og Martin, sagmestere. Hans Andreas Olsen kjøpte i 1882 Kåsa under Herøya (senere bruksnummer 9) av sin svigermor. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)


Martin Olsen (født 1856) giftet seg i 1878 med Kirsten Marie Olsdatter (1853-1947) fra Bøkkerkåsa på Herøya.
Kjent barn: Karl, født 1880
Martin Olsen var «sagdreng» før han ble sagmester.


Sagmester var også Ole Hansen fra Sortebogen i Bamble. Han giftet seg i 1873 med Anne Helvig Pedersdatter Røra.
Kjente barn:

 1. Anna Marie, født 1874
 2. Gunnild, født 1877 - død 1877

Andre beboere under Røra

Hans Hansen (født ca. 1819 i Sauherad) var sønn av Hans Olsen. Han giftet seg i 1842 med Anne Katrine Salvesdatter (født ca. 1822 i Brevik). Hun var datter av Salve Jakobsen.
Kjente barn:

 1. Hans Severin, født 1842
 2. Christian, født 1844

Hans Hansen var dessuten bosatt som innerst under Oksum.


Iver Rasmussen var gift med Karen Eline Larsdatter.
Kjent barn: Carl, født 1871

Utdrag (s. 755-760) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen