Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Oksøya

Gårdsnummer 33, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Oksøya, løpenummer 80c, ble delt i 1874. Det fraskilte bruket (denne eiendommen) fikk løpenummer 80d og en skyld på 4 skilling.

Under folketellingen i 1865 bodde Hans Torsen Garstad på stedet. Han var husmann uten jord og drev helst som skogsarbeider og bjelkehogger.

Hans Torsen (ca. 1819-1877) kom fra Bamble. Han giftet seg i 1846 med Maren Sønne Halvorsdatter (født 1823). Hun var datter av Halvor Bjørgulfsen Oksøen.
Hans og Maren Sørine hadde disse barna:

  1. Isak, født 1847 - død 1934. Sjømann i 1865, senere styrmann. Gift 1877 med Anne Marie Raamundsdatter (1850-1894). Datter av Raamund Raamundsen Sandøen. Bosatt på Smedholmen under Lerstang (bruksnummer 10).
  2. Halvor, født 1849 - død 1855.
  3. Carl Teodor, født 1852 - død 1855.
  4. Carl Teodor, født 1855 - død 1887.
  5. Halvor, født 1858 - død 1937. Gift 1895 med Anne Elise Evensdatter (1862-1928). Bosatt på Oksøya (denne eiendommen).
  6. Hans Martin, født 1860 - død 1939. Ugift. Bosatt på Oksøya (denne eiendommen).
  7. Anders, født 1864.
  8. Berginius, født 1867.

Hans Torsen kjøpte plassen til selveie i 1874. Han gikk da over fra å være «husmand» til å bli «gaardmand». Etter Hans Torsens død i 1877 gikk bruket over til en sønn, Halvor Hansen.


Halvor Hansen (1858-1937) giftet seg i 1895 med Anne Elise Evensdatter (1862-1928).
Halvor og Anne Elise hadde ei datter:
Astrid, født 1899. Gift med Nils Grasmyr fra Bamble.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 80d, «Oksøen», bruksnummer 4 under gårdsnummer 33, «Sandøen». Skylden på bruket ble revidert fra 4 skilling til 9 øre.

Ved folketellingen i år 1900 bodde husbondens mor, Maren Hansen, på bruket. Hun var enke og føderådskone. Sammen med dem bodde også mannens bror, Hans Hansen. Han drev med fiske og isarbeid.

Halvor Hansen døde i 1937. Året etter gikk skjøte på eiendommen over til Nils Amundsen for 3500 kroner. Løsøret utgjorde 500 kroner av overdragelsessummen.

Vel 30 år senere, i 1969, gikk skjøte til Kjell Ove Brekke (født 1933) for 70 000 kroner. Målebrev vedkommende eiendommen ble grunnbokført i 1971. Eiendommen var da på 13 150 m² . Nils Amundsen flyttet inn i eget hus på Sandøya.

Utdrag (s. 588-589) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen