Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ursdal og Bjørndalsåsen

Gårdsnummer 40, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ole Jacobsen Berg var sønn av Jacob Olsen Oxum. Etter farens død i 1829 gikk bruket over til sønnen. Han lot eiendommen bli delt opp mellom flere av de andre oppsitterne på Oksum (se bruksnummer 5).

Løpenummer 106a (senere del av bruksnummer 3) fikk en skyld på 4 skinn, løpenummer 106b (senere del av bruksnummer 5) fikk en skyld på 1 hud og 1½ skinn, mens løpenummer 106c, «Urdsdal», (senere del av bruksnummer 3) fikk en skyld på 5½ skinn.

Den største delen, løpenummer 106b, ble delt opp i tre stykker. Lars Christophersen fikk i 1830 en del av denne eiendommen med en skyld på 7½ skinn. Året etter fikk samme mann skjøte på løpenummer 106c, «Urdsdal». med en skyld på 5½ skinn foruten 2 skinn av løpenummer 106 b for 300 spesidaler.


Lars Christophersen (ca. 1784-1858) kom fra Langangen. Han var gift med Marthe Margrethe Adolphsdatter (ca. 1795-1851).
Lars og Marthe Margrethe hadde disse barna:

 1. Christoffer, født 1817. Gift 1851 med Maren Kirstine Olsdatter (født 1824). Datter av Ole Sørensen på Langemyr under Nøklegård.
 2. Ingeborg Marie, født 1819 - død 1896.
 3. Lars, født 1822 - død 1823.
 4. Marthe Larine, født 1824 - død 1909. Gift første gang 1853 med Knud Larsen (1829-1857). Sønn av Lars Johannesen Røratangen. Bosatt på Tangen under Røra (bruksnummer 2).
  Gift andre gang 1867 med Jacob Olsen (født 1846). Sønn av Ole Johnsen Haukelien. Bosatt på Røra (bruksnummer 8).
 5. Lars, født 1827 - død 1853
 6. Anne Marie, født 1831.
 7. Christian, født 1834 - død 1834.
 8. Johanne Marie, født 1837.
 9. Karen Kirstine, født 1839. Gift 1866 med Amund Halvorsen (1839-1883.) Sønn av Halvor Andersen Grava.

Lars Christophersen hadde tidligere bodd på plassen Elven under Røra. I 1834 skjøtet han sin del av løpenummer 106b (denne eiendommen) over på Hans Jacob Jacobsen for 370 spesidaler.

Denne eiendommen ble lagt til det senere bruksnummer 5. Samme dag fikk Lars Christophersen festeseddel fra Hans Jacob Jacobsen for sin og sin kones levetid på en plass under Oksum.

Samme år skjøtet Lars Christophersen eiendommen Ursdal og 2 skinn av løpenummer 106b over på skipper Peder Christensen Barfod for 200 spesidaler. I 1836 gikk skjøtet på denne eiendommen til Anders Nielsen Stamland for 300 spesidaler.

Matrikkelen av 1838 viser at løpenummer 106c, «Urdsdal», da hadde en skyld på 5½ skinn. Skylden ble samme år revidert til 4 ort og 9 skilling. I 1839 skjøtet Anders Nielsen eiendommen på Oksum over på Eric Jacobsen. Denne eiendommen ble senere drevet sammen med Holtsmarken. (Se bruksnummer 3.)

Lars Christophersen som var enkemann de sju siste årene av sitt liv, døde i 1858. I 1865 bodde det ingen på stedet. (Se for øvrig «Husmenn og festere under Oksum».)

I 1881 ble det foretatt en skylddeling på det senere bruksnummer 3. «Ursdal og Bjørndalsaasen», løpenummer 105b/106a, c, b ble da skilt ut med en skyld på 1 ort og 2 skilling og solgt til Isak Andersen Oksum for 2200 kroner. Isak Andersen eide det senere bruksnummer 5, Oksum, hvor familien bodde. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I matrikkelen av 1889 fikk Ursdal og Bjørndalsåsen bruksnummer 4. Bruket fikk revidert sin skyld fra 1 ort og 14 skilling til 60 øre.

Bruksnummer 4 har etter utskillingen i 1881 blitt drevet sammen med bruksnummer 5 og senere også bruksnummer 8, Østskogen, under Oksum.

Utdrag (s. 768) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen