Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nautser

Gårdsnummer 1, bruksnummer 29

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette var fra tidligere en husmannsplass under Lerstang. Den første husmannen en kjenner til på plassen het Christoffer Olsen (ca. 1778-1818). På begynnelsen av 1800-tallet ble plassen drevet av Amund Kittilsen.

Amund Kittilsen (ca. 1783-1842) var gift med Gunhild Andersdatter (1783-1861).
Amund og Gunhild hadde disse barna:

 1. Anders, født 1812
 2. Gunhild, født 1813 - død 1893
 3. Hans, født 1813 - død 1901.
 4. Anders, født 1815 - død 1816.
 5. Kittil, født 1817 - død 1882. Gift 1842 med Karen Kirstine Ingebretsdatter (ca. 1814-1899). Datter av Ingebret Arvesen på Rønningen under Langangen. Bosatt på Nautserslåtta under Lerstang (bruksnummer 3).
 6. Anders, født 1820. Bosatt i Våle.
 7. Maren, født 1822 - død 1827.
 8. Christoffer, født 1824 - død 1899. Gift 1853 med Inger Johanne Johannesdatter (ca. 1825-1900). Datter av Johannes Sørensen Gravastrand. Bosatt på Nautser (denne eiendommen).

Matrikkelen av 1838 viser at Nautser hadde løpenummer 10 under matrikkelnummer 1, «Birkevold». Skylden på bruket ble revidert fra 3/8 skinn til 10 skilling. Oppsitteren het da Christian Olsen Leerstang.

I 1849 fikk Christoffer Amundsen skjøtet på eiendommen for 50 spesidaler. Han satt dermed som eier av den plassen som hans far hadde leid.


Christoffer Amundsen (1824-1899) giftet seg i 1853 med Inger Johanne Johannesdatter Gravastrand (ca. 1825-1900).
Christoffer og Inger Johanne hadde disse barna:

 1. Amund, født 1854 - død 1941. Gift 1883 med Karen Marie Larsdatter Grindåsen (ca. 1855-1887). Datter av Lars Christensen Røra. Bosatt på Nautser (denne eiendommen).
 2. Johan, født 1857. Sag- og isarbeider, senere fisker. Gift med Lovise Olsen Eikenes (født 1854) fra Kjose. Bosatt på Nautser, senere på Arøya i Brunlanes.
 3. Gunder Martin, født 1860 - død 1864.
 4. Gunder Martin, født 1864.
 5. Gunhild Marie, født 1870.

Under folketellingen i 1865 bodde det ei losjerende jente på bruket. Hun het Gunhild Amundsdatter (født ca. 1814) og var husbondens søster.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Christoffer Amundsens eiendom var på 1¾ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke noen utslått med til eiendommen.
Årlig utsæd av enhver sædart var på 1/8 tønne havre og 1 tønne poteter. Avlingen viste 5 fold havre og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 3 skippund høy.
På gården var det 2 sauer. Sauene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noe skog til eiendommen.
Gården lå i nærheten av hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 8½ skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 10, Nautser, bruksnummer 29 under gårdsnummer 1, «Bjerkevold». Skylden på bruket ble revidert fra 10 skilling til 20 øre.

Christoffer Amundsen døde i 1899. Senere på året gikk skjøtet fra enken, Inger Johanne Johannesdatter, til den eldste sønnen, Amund Christoffersen, for 31 00 kroner.


Amund Christoffersen (1854-1941) giftet seg i 1883 med Karen Marie Larsdatter Grindåsen (ca. 1855-1887).
Amund og Karen Marie hadde disse barna:

 1. Marie, født 1883. Gift med Johan Bjørnø fra Arøya. Bosatt på Arøya i Brunlanes.
 2. Mathilde, født 1886 - død 1978. Gift 1909 med Edmund Oktavius Nilsen Wagner (1886-1946) fra Oslo. Bosatt på Nautser (denne eiendommen).

Amund Christoffersen flyttet til Nystrand i 1883. Han var bestyrer av Eidanger bad til 1894. Da flyttet han til Nautser og begynte som tømmermåler.

Folketellingen fra år 1900 viser at en bror, Johan Christoffersen (født 1857), bodde i eget hus under bruksnummer 29, «Nautser». Han var gift med Lovise Olsen Eikenes (født 1854) fra Kjose.
Johan og Lovise hadde disse barna:

 1. Karl, født 1884
 2. Ingvald, født 1884
 3. Martin, født 1887

Johan Christoffersen var sagarbeider i år 1900. Han flyttet senere til Arøya i Brunlanes med familien. Der drev han som yrkesfisker.

Det ble i 1907 foretatt en skylddeling på Nautser. Bruksnummer 35, Løvstad, ble skilt ut med en skyld på 10 øre. Dette førte til at skylden på den gjenværende delen av Nautser ble nedskrevet til 10 øre.

I 1935 skjøtet Amund Christoffersen bruket over på ei datter, Mathilde Nilsen, for kroner 2844,24. Selgeren forbeholdt seg livsvarig husvære.


Mathilde Amundsdatter (1886-1978) giftet seg i 1909 med Edmund Oktavius Nilsen Wagner (1886-1946) fra Oslo.
Edmund Oktavius og Mathilde hadde disse barna:

 1. Karl Winje, født 1909 - død mindreårig
 2. Karen, født 1913. Gift med Ivar Eilertsen (født 1910) fra Langesund. Bosatt på Nautser (denne eiendommen).
 3. Ellinor, født 1918. Gift med Johannes Høibjerg.
 4. Wingerd, født 1921. Gift med Per Løvseth fra Eidanger.

Eiendommen ble i 1949 solgt til en svigersønn, Ivar Eilertsen, for 15 318 kroner. Selgeren forbeholdt seg livsvarig fritt husvære.


Ivar Eilertsen (født 1910) er gift med Karen Nilsen (født 1913).
Ivar og Karen har ei datter:
Mona Beth, født 1951 Gift med Ronald Bjørnø fra Kjose.

I 1963 ble det holdt en mindre skylddeling på Nautser. Da ble bruksnummer 170 fraskilt med en skyld på 1 øre.

Utrag (s. 77-79) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen