Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Ordnet alfabetisk etter forfatter

Søk i lokalhistorisk arkiv:


Bøker | Artikler | Avisartikler | Utdrag av bøker | Ikke trykt materiale | Annet

Bøker
 1. Abrahamsen, Christian: Porsgrunds Porselænsfabrik 1887-1937, 1937
 2. Abrahamsen, Christian: Porsgrunds Sparebank 1844-1944, 1947
 3. Abrahamsen, Christian: Solum - Porsgrund. Det gamle «Vessia», 1991
 4. Abrahamsen, Eivind: Glimt fra Sandøya og dens historie, 1984
 5. Alfsen, Harald: Bymusikkorpset "Heimdal" ved 50 års jubileet 1936 - Porsgrunn 1936 (pdf-fil)
 6. Alfsen, Harald: Porsgrunns kommunale Elektrisitetsverk 1901-1931, 1931 (pdf-fil)
 7. Bent Iversens m. Fleres Optegnelser om Familien "Blehr", 1914
 8. Berge, Rikard : Borgestuen. En Grenlandsstue på Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Oslo 1932.
 9. Bystrøm, Harald Bache: Gatelangs i Porsgrunn, 1993
 10. Bystrøm, Harald Bache: I lovens navn. Telemark Politikammer 1898-1998. - 1998
 11. Bystrøm, Harald Bache: Porsgrunn Lutherske Sykehus. Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960, 1961
 12. Bystrøm, Harald Bache: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år, 1959
 13. Bystrøm, Harald Bache: Sikker som banken. Sparebanken Grenland 150 år, 1994
 14. Børve, Haldor: To Porsgrundshjem
 15. Coch, Nicolay W.: Fra Brevik i gamle dager. Slekter, samfundsforhold og bygningsskikker, 1929
 16. Coll, A. L.: Skiensfjordens industri i tekst og billeder b. II, 1902 (Ebok)
 17. Dyring, Bjarne: Porsgrunns tekniske aftenskole 1889-1939
 18. Fasting, Kåre: Dalens egne år. 1916-1968. - Brevik 1980.
 19. Festskrift for Eidanger i anledning formannskapslovens 100-års jubileum, 1937
 20. Gardåsen, Tor Kjetil: Bøker og artikler 1976-2002
 21. Gjærum, Erling: Gamle slekter i Telemark.
 22. Gundersen, Egil A.: Bymusikkorpset Heimdal, Porsgrunn og litt om musikklivet i Porsgrunn i gamle dager Skien 1991 (pdf-fil)
 23. Hals, Harald: Eidanger bygdehistorie, b. 1-2. - 1964
 24. Handagard, Idar: Carl Reynolds og fyrste godtemplarlosja i Noreg . Særtrykk av: Norsk tidsskrift om alkoholspørsmålet ; 1951 (pdf-fil)
 25. Hansen, A. M.: Kort oversigt over Porsgrund & Omegns Sømandsforenings Virksomhed fra 1847 til 1897, 1897
 26. Henrichsen, H.B.: "Urædd"s Ballklubb. Porsgrunds Footballclub 1894-1919, 1919
 27. Hynne, Paul-Henrik: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske gjennom 75 år : 1913-1988, 1988
 28. Jakobsen, Isak.: Porsgrunn videregående skole 100 år, 1979
 29. Jakobsen, Isak.: Porsgrunds Historielag 1938-1955
 30. Kjølseth, Anton: Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1934, 1934
 31. Kjølseth, H. E.:: Indre stambane fra Rogaland til Telemark. Porsgrunnslinjen kontra Lundelinjen. Utarbeidet for Porsgrunn kommune
  ved fhv. rådmann H. E. Kjølseth - Porsgrunn 1944 (pdf-fil)
 32. Kjølseth, H.E.: Det manglende bindeledd: jernbane Porsgrunn Drangedal, 1945
 33. Kjølseth, H.E.: Porsgrunnsbrua, 1945
 34. Kjølseth, H.E.: Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1909, 1909
 35. Kjølseth, H.E.: Porsgrunds Skytterlag gjennom 50 år, 1950 (pdf-fil)
 36. Kjølseth, H.E.: SKK gjennom 50 år, 1937
 37. Knudsen, Finn C.: Eidanger - Porsgrund, 1932
 38. Knudsen, Finn C.: Gjerpen - Porsgrund, 1948
 39. Knudsen, Joh. Henr.: Mindeskrift ved Losje Første Norske's 50 års jubilæum, 1927
 40. Kr. Lid: Gårds- og slektshistorie for den sydlige del av Gjerpen prestegjeld, 1941
 41. Lund, Carl : PEA gjennom 50 år. - Porsgrunn 1975-1976.
 42. Lund, Carl: Porsgrund 1807 - 1907, 1907
 43. Lund, Ernst W.: Porselensarbeidernes Fagforening. Avdeling 20 av N. K. I. E. 1912 60 år 1972, 1972
 44. Lund, Ernst W.: Porsgrund Apotek 1807-1957 [Ebok)
 45. Lund, Ernst W.: Porsgrunn Kommunale Forening Avd. 213 50 år, 1970 (pdf-fil)
 46. Lund, Ernst W.: Porsgrunns kommunale kinematograf 1921 - 1946 (pdf-fil)
 47. Lund, Ernst W.: Porsgrunn Tennisklubb 1903-1953(pdf-fil)
 48. Lunde, Ove: Tveten Arbeiderlag 50 år, 1987
 49. Mæland, Helge: Med samarbeid som våpen. Dalen Arbeiderforening 75 år. - 1999
 50. Mæland, Helge: «Vi er alle lønnsmottakere» : Fra LO-funksjonærenes historie på Herøya
  FLT 50 år 1951 - 2001
 51. Mæland, Helge: «En blodigle er vakrere enn en streikebryter» : Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn
 52. Ramberg, I. C.: Boken om Eidanger, 1918
 53. Ramberg, I. C.: Eidanger Sparebank 1871 - 1921, 1921 (Ebok)
 54. Reynolds, Hans: Dagsens dikt, 1920
 55. Reynolds, Hans: Folkekamp : nye sange, 1905
 56. Reynolds, Hans: Færøyarna, 1923.
 57. Reynolds, Hans: Grønland. Vestre bygdi, 1925.
 58. Reynolds, Hans: Heimlege tonar, 1911
 59. Reynolds, Hans: I vesterveg, 1912.
 60. Reynolds, Hans: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1952
 61. Reynolds, Hans: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser, 1980
 62. Reynolds, Hans: Sange og stemninger, 1899
 63. Reynolds, Hans: Telerne i den norske hersoga, 1909 [Ebok)
 64. Reynolds, Hans: Tilsjøs og iland : skisser fra en kystby, 1920
 65. Schøning, Arnt.: Eidanger kirke, 1929
 66. Skipstein, David: Porsgrunn krets av Redningsselskapet : Norsk selskap til skibbrudnes redning femti år : 1892 - 15. juni - 1942. - Oslo 1942 (pdf-fil)
 67. Skaardal, Gjerløw: Porsgrunn Høyreforening 75 år
 68. Steen, H. H. : Presten Esmark og hans arbeide for vor bys utvikling. Blade av Breviks historie
 69. Stousland, Carl: Jernbane-færgeforbindelsen Brevik - Fredrikshavn, 1915 (pdf-fil)
 70. Svalastoga, Kaare: Byer i emning, 1943
 71. Svendsen, Per Chr. Nagell: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. B 2. Fra 1814-1980, 1984
 72. Svendsen, Per Chr. Nagell: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. B 3. Fra 1814-1980, 1984
 73. Swensen, Wilhelm: Kulturbilder fra Grenland og Telemark, 1954
 74. Swensen, Wilhelm: Gamle Porsgrundsbilder, 1925
 75. Sørensen, Johnny: Bark «Trosvik» av Brevik, 1975
 76. Sørensen, Johnny: Bark «Nornen», 1978
 77. Sørensen, Johnny: Skonnertskip «Efeu» og skipets førere fra Breviksdistriktet, 1979
 78. Sørensen, Johnny: Bark «Oryx» og skipets førere fra Breviksdistriktet, 1980
 79. Sørensen, Johnny: Brigg «Derwent», 1981
 80. Sørensen, Johnny: Bark «Cort Adelaer», 1982
 81. Sørensen, Johnny: Bark «Warden Law», 1983
 82. Sørensen, Johnny: Bark «Kongen», 1984
 83. Sørensen, Johnny: Bark «Inger», 1985
 84. Sørensen, Johnny: Bark «Kappa», 1986
 85. Sørensen, Johnny: Brigg «Mony», 1987
 86. Sørensen, Johnny: Bark «Brevig», 1988
 87. Sørensen, Johnny: Bark Emigrantskuta «Helvetia», 1990
 88. Sørensen, Johnny: Bark Kong Carl (1992)
 89. Tønnessen, Joh. N.: Porsgrunns historie, b. 1, 1957
 90. Tønnessen, Joh. N.: Porsgrunns historie, b. 2, 1957
 91. Vemmestad, Stian: En oversigt over Porsgrunds borgerskoles historie (i Inbydelses-skrift til den offentlige eksamen i juni og juli 1881 ved Porsgrunds komm. middelskole)
 92. Vemmestad, Stian: Skolens nye lokale (i Inbydelses-skrift til den offentlige eksamen ved Porsgrunds kommunale middelskole i jun og juli 1884)
 93. Vemmestad, Stian: Porsgrunds Sparebank 1844-1919, 1919
 94. Wiersdalen, Thor A. og Torbjørn Aasetre: Langangens historie, 1987
 95. Zachariassen, Aksel: om sin oppvekst i Porsgrunn (fra: Spennende år, 1978)
 96. Østvedt, Einar: Porsgrund Metallverk A/S gjennom 25 år, 1952
 97. Aall, Jacob: Erindringer 1780-1800, 1939
 98. Aaslestad, Halvor G.: Den første norske assuranceforening : 1837 - 10. februar - 1937. Oslo 1937. (pdf-fil)
 99. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde: 110-års beretning og regnskap.- Skien 1954 (pdf-fil)
 100. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde: 115-års beretning og regnskap. - Skien 1959 (pdf-fil)
 101. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde 125 år. - Skien 1969 (pdf-fil)
 102. Beha 50 år, 1967
 103. Brevik historielag. Årbok 1980
 104. Brevik historielag. Årbok 1981
 105. Brevik historielag. Årbok 1982
 106. Brevik historielag. Årbok 1983
 107. Brevik historielag. Årbok 1985
 108. Brevik historielag. Årbok 1986
 109. Brevik historielag. Årbok 1990
 110. Brevik historielag. Årbok 1992
 111. Breviks tre kirker. Brevik 1963 (pdf-fil)
 112. Byens ansikt - det gamle Porsgrunn som forsvinner. Porsgrunn 1982 (pdf-fil)
 113. Der elven seg slynger.
 114. H. Joh. Dyring 1842-1917, 1917 (pdf-fil)
 115. ... en bokhandel åpnes. 1842 - 1967. H. Joh. Dyring 12. oktober 1967 125 år, 1967
 116. Herøya Arbeidslederforening, avd. 31 50 år, 1983
 117. Idrettsforeningen «Urædd»s Jubileumsskrift. 1880 - 13/9 - 1930, 1930
 118. Indre Stambane Rogaland-Agder- Telemark. Utgitt av Den Interkommunale ]ernbanekomite Rogaland og Telemark. Stavanger 1944 (pdf-fil)
 119. Katalog over Henrik Wergelands almueboksamling i Porsgrund, 1846
 120. Langesund - Brevik - Bamble - Stathelle. (Kjenn ditt land, nr. 7, 1932) (pdf-fil)
 121. Skien og omegn i tekst og billeder (Kjenn ditt lands Norgeshefter ; 19) (pdf-fil)
 122. Porsgrunn og omegn i tekst og billeder. (Kjenn ditt lands Norgeshefter ; 20) (pdf-fil)
 123. Kvindernes Læseforening 1898-1958. Porsgrunn 1958 (pdf-fil)
 124. Kvindernes Læseforening Porsgrund 1892-1923. - Porsgrund 1923 (pdf-fil)
 125. Norges matrikel 1905. Solum sogn
 126. Norrøna fabrikker, 1983
 127. Okkupasjonsårene i Porsgrunn. 1940 til 1945. - Porsgrunn 1988.
 128. Olaf Willums 1886 - 1967. Minneutstilling.- Porsgrunn Kunstforening 1968 (pdf-fil)
 129. Pors 1980-1985 : 5 viktige år. - Porsgrunn 1985 (pdf-fil)
 130. Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrundsbilder. Serie I.
 131. Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrundsbilder. Serie II
 132. Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrundsbilder. Serie III
 133. Porsgrund Historielag: Gamle Porsgrundsbilder. Serie IV
 134. Porsgrund Historielag: Årsskrift 1958/59
 135. Porsgrund Historielag: Årsskrift 1960/1961
 136. Porsgrund Historielag: Årsskrift 1962/1963
 137. Porsgrund Historielag: Årsskrift 1977
 138. Porsgrunds Porselænsfabrik. (Norsk industri i tekst og billeder). Kristiania [1898?] (pdf-fil)
 139. Porsgrunds Porselænsfabrik. 1914 Separataftryk af Bratsberg amts nærings- og forretningsliv. Teksten redigeret af J. Borchsenius. - Skien 1914 (pdf-fil)
 140. Porsgrundsudstillingen 1907. (pdf-fil)
 141. Porsgrunn.- Porsgrunn [1938] (pdf-fil)
 142. Porsgrunn Arbeiderparti 60 år, 1963
 143. Porsgrunn Arbeidslederforening 1915-1965, 1965
 144. Porsgrunn baptistmenighet 50 år 16 september 1994
 145. Porsgrunn Bymuseum 1982
 146. Porsgrunn Kommunale Forening Avd. 213 60 år, 1980 (pdf-fil)
 147. Porsgrunns kommunale kinematografer 1921-1971. - Porsgrunn 1971 (pdf-fil)
 148. Porsgrunns kvinnekor 30 år : 24. september 1925 - 1955 : beretning 1925-1955. - Porsgrunn 1955 (pdf-fil)
 149. Porsgrunn Maskinistforening gjennom 50 år, 1955
 150. Porsgrunn Metallurgiske Fagforening gjennom 50 år, 1965 (pdf-fil)
 151. Porsgrunn metodistmenighet. 75 årsjubileum 1858 - 1933
 152. Porsgrunn metodistmenighet 100 år. 1858 - 1958
 153. Porsgrunn misjonsforening 100 år. 1858 - 1958
 154. Porsgrunn Rotary Klubb 40 år. - Porsgrunn 1974 (pdf-fil)
 155. Porsgrunn_rådhus 1905-2005 - Porsgrunn 2005 (pdf-fil)
 156. Porsgrunns Sangforening 1899 - 1950, Porsgrunn 1950 (pdf-fil) (Ebok)
 157. Porsgrunn Sanitetsforening 1905-1955, 1955
 158. A/S Porsgrunds mek. Værksted 1857 - 1957, 1957
 159. Porsgrunds Musikforening 1867 - 1917, 1917
 160. Porsgrunnssang. Tekst: Hans Reynolds, musikk: H. Christiansen (pdf-fil)
 161. På tokt og hjemme her. Et minneskrift ved Porsgrund og omegn sjømandsforening 100 års jubileum. 22. januar 1847 - 22. januar 1947
 162. Porsgrunn og Omegn Sjømannsforening: Et minneskrift ved 125 års jubileet 22. januar 1847 - 22. januar 1972
 163. Porsgrunn og Omegn Sjømannsforening: Fortegnelse over skutebilder, fotografier, modeller og andre gjenstander tilhørende Porsgrund og Omegn sjømannsforening. - 1971
 164. Porsgrunn og Omegn Sjømannsforening: Tillegsfortegnelse over skutebilder, fotografier, modeller og andre gjenstander tilhørende Porsgrund og Omegn sjømannsforening. - 1982
 165. Telemark fylke. Porsgrund. (Fra Norges næringsveie i tekst og billeder)
 166. Om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunds grenser
 167. Indstilling fra næringskomite nr. 2 om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunds grænser
 168. Beslutning til lov om utvidelse av kjøpstaden Porsgrunds grænser

Sist endret:
11/6-2015
Leif Hansen

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside