Gatelangs i Porsgrunn

av Harald Bache Bystrøm

Søk i boka:

Kort søkeveiledning.
  Innhold

 1. Kildelitteratur
 2. Løvenskioldsgate
 3. Gunder Solvesens vei
 4. Toldbodgaten
 5. Amtmann Berghs gate
 6. Deichmansgate
 7. Ulrich Schnells vei
 8. Raschebakken
 9. Bieners vei
 10. Aallsgate
 11. Cappelensvei
 12. Wrightsgate
 13. Lagmannsgaten
 14. Linaaesgate
 15. Jønholdtgaten
 16. Kjølnesgaten
 17. Floodsgate
 18. Friisebrygga
 19. Kulhusbakken
 20. Brønlundsgate
 21. Louis Vauverts gate
 22. Jonas Wessels gate
 23. Jørgen C. Knudsens vei
 24. Baumannsgate
 25. Dr. Munks gate
 26. Reynoldsgate
 27. Norrønagaten
 28. Skomværgaten
 29. Assuransegaten
 30. Reimsgate
 31. Teknikergaten
 32. St. Hansåsveien
 33. Gunnar Knudsens gate
 34. Porsgrunnsbroen
Forord

«Gatelangs i Porsgrunn» bygger på en artikkelserie skrevet for Porsgrunns Dagblad fra januar 1992 til mai 1993. En del av disse artikler er imidlertid vesentlig omarbeidet og utvidet i den foreliggende bokform. Studier i det danske Rigsarkiv og i Det Kongelige Bibliotek i København sommeren -93. brakte nytt kildestoff for dagen. Ved elskverdig imøtekommenhet fra familien Knudsen på Borgestad har jeg også fått adgang til deler av statsminister Gunnar Knudsens private arkiv, som blant annet avdekker dramatiske og spenningsfylte konfliktsituasjoner mellem statsministeren og kong Haakon.

«Gatelangs i Porsgrunn» pretenderer ikke å være noe historisk nybrottsverk. I stor grad bygger innholdet på studier og konsentrat av foreliggende arbeider. Ikke minst har Joh. N. Tønnessens «Porsgrunns historie» og Finn C. Knudsens to bøker, «Gjerpen-Porsgrund» og «Eidanger-Porsgrund» vært til uvurderlig hjelp.

Foranledningen til at artikkelserien så dagens lys, var vissheten om at mange av byens innbyggere ikke hadde kjennskap til bakgrunnen for navnet på den gate hvor de selv bor. Hvem var Biener, feks.? Eller Ulrich Schnell? Louis Vauvert? Hvorfor har man en gate som heter Assuransegaten? Hvilken historie ligger bak gatenavnet Kulhusbakken?

Mitt håp er at «Gatelangs i Porsgrunn» i noen grad kan bidra til økt kunnskap om den enkelte lesers eget nærmiljø. Kanskje kan boken også hjelpe til med å kaste lys over de personer og familier som ved dyktighet og fremsyn skapte grunnlaget for byens vekst og utvikling.

Men først og fremst er boken skrevet som en kjærligh etserklæring til fødebyen, porsblomstens by. Kulturbyen og handelsbyen, sjøfarts- og industribyen. Byen med de rike tradisjoner - med kurs mot en blomstrende fremtid - Porsgrunn!

Harald Bache Bystrøm

Harald Bache Bystrøm: Gatelangs i Porsgrunn. - Porsgrunn 1993. - 213 s. - ISBN 82-992998-0-2
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen