Fra Brevik i gamle dager

Slekter, samfundsforhold og bygningsskikker

av N.W. Coch
utg. av Brevik Historielag

Om Hans Herlofsen Steen

Nicolay W. Coch: Personer og forhold i Brevik i gamle dager: I. Søren Leerstang (En studie).

Nicolay W. Coch: Anders Jensen og slekten Høegh i Brevik

Nicolay W. Coch: Litt om Joachim Borse og de andre som har eid Tollbodgården.

Nicolay W. Coch: Litt om Ole Grubbe og hans slekt samt om forholdene i Brevik på hans tid.

Nicolay W. Coch: Litt om hvad de leste i gamle dager i Brevik og hvorledes man tok livets tilskikkelser. (Et tidsbillde).

Hus og hjem i Brevik. Av arkitekt Wilhelm Swensen

Billeder fra det gamle Brevik

Innledning

Det som fortelles i dette skrift om personer og forhold i Brevik i gamle dager, gir sig ikke ut for å være mere end det er: Småtterier, som jeg har samlet i ledige stunder, og som det muligens kan interessere en og annen å lese. Når jeg tar disse fortellinger med som appendiks til det billedstoffet, som arkitekt Wilhelm Swensen har bearbeidet, så skjer det derfor kun under den forutsetning, at leseren ikke legger altfor streng målestokk på det jeg har å berette.

Under skildringen av disse gamle Breviksforhold har det været mig en stor hjelp at jeg har hatt adgang til fruerne Karen Sofie Høeghs og Karen Høegh,Omdahls optegnelser og memoarer, som sistnevnte frue med den største elskverdighet har stillet til min disposisjon. Ved brevveksling med fru Karen Høegh-Omdal har jeg dessuten fått mange interessante og verdifulde oplysninger om livet i Brevik i fordums tider. Dernæst har jeg ved gjennemgåelse av telegrafbestyrer Steens optegnelser dels konstatert og dels supplert oplysniner, jeg har innhentet fra annet hold.

I Ole Grubbes efterlatte papirer har jeg funnet meget av interesse til belysning av forholdene på hans tid.

Herr Claus Schoubye har under hyppige samtaler gitt mig mange oplysninger og veiledninger av verdi.

Fhv. skoleinspektør Hummel har været saa elskverdig å lese korrekturen. Både ham og andre som har bistått mig i arbeidet, bringer jeg herved min hjertelige takk.

Brevik, oktober 1929.

Nicolay W. Coch,
formann i Breviks historielag.

Brevik historielags skrifter Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen