Eivind Abrahamsen

Glimt fra Sandøya og dens historie

  Forord
  Sangen til Sandøya av Marianne Stamland Johansen
  Innledning
 1. Sandøyas historie - generell del
 2. Sandøya skole
 3. Landhandel på Sandøya
 4. Veinettet
 5. Elektrisitet
 6. Post og telefon
 7. Fjordbussforbindelsen
 8. Brygger og havner
 9. Bedehuset og religiøse foreninger
 10. Sandøya som feriested
 11. Øyenes brannvesen
 12. Sandøya vel
 13. Vanntilførselen på Sandøya
 14. Sjokknatt på Sandøya
 15. Sagn og historier fra Sandøya
 16. Næringsliv
 17. Sandøyas gårdshistorie
    Bnr. 1   Bnr. 2   Gnr. 5   Bnr. 8   Bnr. 9 og 13
  Skyssplikta
  Oksøya:   Bnr. 3 og 4   Bnr. 6 og 7
 18. Husmannsplasser på Sandøya:
  Sandviken    Sand    Gonvik    Røodden    Liveplassen    Plassen
 19. Festetomter på Sandøya - før århundreskiftet
  Festere under bnr. 1 og bnr. 2:    Roligheten    Kalvehue    Tomt 3    Tomt 4    Tomt 5    Tomt 6    Tomt 7    Tomt 8    Fjellheim
  Festere under Jordet:    Tomt 1    Tomt 2    Tomt 3    Kalvesundet    Tomt 5    Tomt 7    Tomt 8    Hvitegården    Tomt 9a    Tomt 10    Briskestykke    Tomt 12
  Festetomter under bnr. 10:    Fiskren    Tomt 2    Tomt 3
  Festere under bnr. 5:    Oddland    Kula
 20. Folkevalgte fra Sandøya
Innledning av Johnny Sørensen

Det er med fornøyelse vi presenterer den 5. utgave av årboken.

Som leserne alt har oppdaget er det fra Sandøya boken i år har hentet sitt stoff. Det er Eivind Abrahamsen som har skrevet en detaljrik lokalhistorie om Sandøya. Han har selv stått både for tekst, karter og bildevalg.

Totalt er stoffmengden i denne årboken en halv gang større enn tidligere bøker. Bortsett fra artikkelen «Klipp fra Brevik Menighetsblad» på side 131, handler boken i sin helhet om det Eivind Abrahamsen har skrevet om Sandøya - og det er vel verd en bok for seg.

Forøvrig vil vi takke annonsørene som støtter oss, samt Porsgrunn kommune som til nå har vist stor forståelse ved økonomisk å støtte våre lokalhistoriske årbøker.

Brevik i oktober 1984.
Johnny Sørensen

Søk i boka:

Utgitt som: Brevik Historielag. Årbok 1984. Brevik 1984 - 144 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen