Elkem A/S PEA,

tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske gjennom 75 år

1913-1988

av Paul-Henrik Hynne

Søk i boka:

Innhold

  Innledning
 1. PEA's eiere
  Usine Electro-Métallurgique Meteor S.A.
  Skiensfjordens kommunale kraftselskap
 2. Elkem a/s
  PEA gjennom 75 år
 1. Etablering og de første driftsår
 2. Aksjemajoriteten til SKK
 3. 1920 - 1930, først problemer, så fremgang
 4. 1930-1940. Nye nedgangstider - og ny oppgang
 5. Krigsårene 1940-1945
 6. Etterkrigsår og grunnlag for ny vekst
 7. 1949-1957. PEA's gyldne år
 8. Årene frem til eierskiftet i 1966
 9. Elkem overtar PEA
 10. De første ti Elkem-år
 11. Fra omorganiseringen i 1977 frem til jubileumsåret

  PEA i 1988
 1. Produksjonsforhold
 2. Kraftforsyning
 3. Forurensningsproblemer
 4. Bedriften og menneskene
 5. Organisasjonsforhold
 6. PEA i lokalsamfunnet
 7. Jubilanter og pensjonister
 8. PEA's ledelse
 9. Styremedlemmer
 10. Avslutning
 11. Prosses-skjema
 12. Kilder

Forord

Elkem A/S PEA, eller tidligere Porsgrund elektrometallurgiske Aktieselskab, er med sine 75 år pr. 15. november 1988 en av landets eldre industribedrifter, og bedriftens ledelse mener det er rimelig å markere 75-års jubileet blant annet med en liten beretning fra bedriftens 75-årige levetid, særlig siden det tidligere ikke er gitt ut noen oversikt over bedriftens historie.

Da PEA i 1963 fylte 50 år, hadde styret gitt rektor Carl Lund i Tønsberg, tidligere Porsgrunnsmann, i oppdrag å lage et jubileumsskrift. Jubileumsberetningen fra Carl Lund forelå i manuskript til jubileumsåret, men da bedriftens økonomiske situasjon på det tidspunkt var meget svak, valgte styret å utsette markeringen av jubileet til 1965, 50 år etter at den første ovn ble satt i gang. Da var imidlertid situasjonen ikke særlig bedre, og også denne åremålsdag ble forbigått i taushet.

Kildene for opplysninger om PEA's tidligste år er få og materialet er sparsomt. Alle personer fra disse år er nå borte og også PEA's gamle arkiver er borte. Men selskapets generalforsamlings- og styreprotokoller helt tilbake fra bedriftens stiftelse er bevart. Disse sammen med rektor Lunds manuskript er hovedkildene for beretningen om PEA's første tid.

Beretningen omkring eierskiftet i 1966 er i store trekk basert på notater fra PEA's tidligere, nå avdøde, direktør Torgeir Høverstad.

Stoffet er ellers hentet fra mange kanter og kilder. Mange av PEA's ansatte i dag og flere av PEA's pensjonister har bidratt med opplysninger fra sin egen tid og fra muntlige overleveringer. PEA's gamle arkivsystem har neppe vært det beste, men PEA's arkivar de siste 22 år, Arvid Hellstrøm, har skjønnsomt tatt vare på og systematisert gammelt materiale som han har kunnet legge hånd på, og har vært til god hjelp.

Gjennom PEA's 75 år har tre selskaper i tur og orden hatt ren aksjemajoritet, eller eiet bedriften. Usine EIectro-Métallurgique METEOR SA, Skiensfjordens kommunale kraftselskap og Elkem. Disse eierselskapene, særlig Elkem som har vært 100% eier av PEA de siste 22 år, har fått en forholdsvis fyldig omtale.

Vi har i denne jubileumsbok villet gi en oversikt over bedriftens historie og utvikling og litt om de bakenforliggende forhold. Vi har også villet gi en liten presentasjon av PEA slik bedriften er i jubileumsåret og si litt om hvordan vi oppfatter forholdet mellom bedrift, ansatte og omgivelser.

Vi er klar over at et slikt skrift ikke vil kunne dekke alles interesser, og at mange sikkert kunne ønske seg annet stoff eller mer fyldige opplysninger. Tid og omfang har satt sine begrensninger, men vi håper at det som her foreligger vil kunne være av interesse for noen og at vi har fått samlet og satt på papiret en del opplysninger omkring PEA som eller gradvis ville gå i glemmeboken.

Porsgrunn, høsten 1988
Paul-Henrik Hynne

Paul-Henrik Hynne: Elkem A/S PEA, tidligere Porsgrunn elektrometallurgiske gjennom 75 år. 1913-1988. - Porsgrunn 1988. - 219 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen