Bent Iversens m. Fleres Optegnelser om Familien "Blehr"

(I Almanak for 1706)

Udgivet ved

Cand. G. WesselBent Iversens Optegnelser:

I Jesu Navn.

Anno 1680 blev jeg barnefød udi Laurdals Præstegaard. 8de Februar gl. Stil.

(Albert Ludvig Nicolai Blehr.)

1882
den 20de Juni stod mit Bryllup i Trefoldighedskirken i Christiania med Louise Marie Olsen. Datter af Sømand Olaves Olsen og Marthe Christine Christiansdatter. Hun er født 27de Septbr. 1855.

(Med anden Haandskrift).
De kom begge til Amerika.