Tilsjøs og iland

Skisser fra en kystby

av Hans Reynolds

 1. En Tur til Florida
 2. Vaar i Kystbyen
 3. Sjøgut [dikt]
 4. Ulabrand
 5. «Faen i Nordsjøen». En Skipperstudie.
 6. «Hyrebassa»
 7. En av de Gamle
 8. Naar skuterne kom hjem
 9. Santa Anna
 10. Generalforsamling. Fra Nittiaarene
 11. En Nordsjøfarer [dikt]
 12. Lodsen [dikt]
 1. Sjøfolk
 2. Blaamyr [dikt]
 3. Fra Sjømandslivet
 4. Norge synker [dikt]
 5. Sjøguttens Farvel [dikt]
 6. Makrelfiske. Skisse fra 90-Aarene
 7. Min første Tur tilsjøs
 8. Baut Skib
 9. P. M. S. (Porsgrunds Middelskoles Samfund)
 10. Dei gamle Kanonor
 11. Minder fra Skoledagene

Søk i boka:

Hans Reynolds: Tilsjøs og iland : Skisser fra en kystby. - Kristiania; Tvedte, 1920. - 218 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen