"Urædd"s Ballklubb

Porsgrunds Footballclub 1894-1919

av redaktør H. B. Henrichsen

"Urædd" - dit merke fra tid til tid
staar end, om tronerne falde.
Altid du søkte i aand og id bare det gode - fra strid til strid -
derfor du æres av alle!

"H.B."

Innhold:
Klubbens stiftelse
Begrænsede betragtninger
"Urædd" paa toppen i "N. F. F."
Årene 1910-1919
Utenbys klubber om "Urædd"
Formænd og kapteiner, medlemsfortegnelse

Søk i boka:

Forord

Dette at skrive "Urædd"s ballklubs historie - "Porsgrunds foolballclub" fra 1894 til 1919 - er en ingenlunde liketil sak, hvis man ikke, som styret i ballklubben ogsaa har antydet, resignerer en smule og derfor nødvendigvis maa begrænse stoffet. - Da jeg paatok mig den for min ringe person ærefulde hverv, efter bedste erindring og evne, at nedtegne de ting, som muligens kunde ha nogen interesse, var det under den bestemte forutsætning fra min side, at jeg nok skulde søke at gjøre mit bedste, men at jeg selvfølgelig ikke paa langt nær kunde garantere, at verket blev komplet, og at muligens en og anden senere hen kunde finde paa at øve kritik eksempelvis, for at nævne noget, de ømme punkter, at et verk kanske baade savner personer og situationer, man gjerne vilde set igjen, men som desværre savnes.

Naar forøvrig de første ni aar av ballklubbens historie paa en rent uforklarlig maate er tapt og kun er viet ens erindring, kan jo selve klubbens virksomhet fra tid til anden i disse aar ikke helt ut faa den friske farve, den kunde hat.

Jeg skal foreløbig indskrænke mig til, disse bemerkninger.

Forf.

«Urædd»s Ballklub - Porsgrunds Fotballclub - 1894-1919. Av redaktør H. B. Henrichsen. - Porsgrunn 1919. - 52 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen