Idrettsforeningen «Urædd»s

Jubileumsskrift

1880 - 13/9 - 1930

Redaksjonskomite:
Ingvald Aasbye. Arne Pust
William Prøis. Carl Helgesen.

Urædd's Turnforening
Urædd's Ballklubb
Urædd's Friidrettsgruppe
Urædd's Skiklubb
Urædd's Atletikkgruppe Urædd's Skøitegruppe
Idrettsforeningen Urædd. Hovedforeningen, Sportsplassen, Urædd's faner og merke, Turnhallfondet
Avsluttende bemerkninger

Søk i boka:

Æresmedlemmer

Disponent Carl C. Pedersen
Postfullmektig Carl Christiansen
Konsul Christen Knudsen
Ingeniør Finn C. Knudsen
Ingeniør Conrad M. Carlsrud
Redaktør Reidar Othar Bergh
Herr Jacob Brynildsen
Grosserer Jens Joh. Aanesen
Herr Jørgen Linaae Wright

Idrettsforeningen «Urædd»s. Jubileumsskrift 1880 - 13/9 - 1930. - Porsgrunn 1930. - 78 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen