Helge Mæland

«Vi er alle lønnsmottakere»

Fra LO-funksjonærenes historie på Herøya
FLT 50 år 1951 - 2001

Søk i boka:

  1. Foreningens første år 1951 - 1959
  2. Gjennombruddsår 1960 - 1969
  3. Et videre spekter 1970 - 1977
  4. Kampvillig forening 1978 - 1986
  5. Omstilling 1987 - 1994
  6. Nye motbakker 1995 - 2001
  7. Fra NFATF til FLT
  8. Oversikter og statistikk
  9. Kilder og litteratur

Forord

FLT - tidligere NFATF - fylte 50 år i 2001. I den anledning ble det tidlig planlagt å utgi et historieskrift om lokalavdelingen på Herøya. Den opprinnelige tanken var å ha ei bok ferdig tiljubileumsfesten i oktober. Da høsten kom, stod foreningen midt oppe i kampen for å redde arbeidsplassene i magnesiumproduksjonen. Det var usikkerhet knytta til utfallet, og styret ønska at også avslutningen og resultatene av denne kampen skulle ha sin plass i boka. Dette er grunnen til at utgivelsen ble utsatt og at boka først kommer ut i 2002.

Avdeling 19 har har hatt sitt virke innenfor et bedriftskompleks med en veldig utvikling i de 50 årene som har gått. Som utenforstående har det vært en krevende oppgave å få oversikt over organisasjonsendringene i bedriften og foreningen. I mengden av stoff har det aller vanskeligste vært å velge ut hvilke saker og spørsmål som skulle med i beretningen. Uten hjelp og innspill fra medlemmer i foreningen ville dette ikke latt seg gjøre.

Som forfatter takker jeg styret for anledningen jeg fikk til å bli kjent med fa reningen og dens historie. En spesiell takk rettes til «bokkomiteen», som har lest gjennom utkast underveis, og som har bestått av Henrik Olsen, Erling Bolme, Hans Gunnar Tørre og Svein Kåre Finnebråten. Takk må ellers gis til Ove Lunde ved Arbeiderbevegelsens Arkiv og til alle som har bidratt med opplysninger og vurderinger. En takk til slutt til Hydro Porsgrunn Industripark som har stilt sitt rike fotoarkiv til disposisjon.

Oklungen 17. april 2002

Helge Mæland

Utgitt av FLT, Avdeling 19. - Skien 2002. - 189 s. - ISBN 82-9996328-0-3
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen