Porsgrunn Lutherske Sykehus

Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960

av Harald Bache Bystrøm

En bankbok på 21 kroner

Sykehuset reiser seg

Fra åpent til lukket sykehus

Det nye sykehus

Sykehusforeningen for Porsgrunn Lutherske Sykehus

Styremedlemmer, representantskap o. l.

Vedtekter for Porsgrunn Lutherske Sykehus

Søk i boka:

«Som Menighedens Prest maa det være mig tilladi at udtale min inderlige Glæde over den i Sandhed storartede Offervillighed, som i denne Sag er lagt for Dagen iblandt os. Det ser ud, som Tanken paa, at vi bør pleie vore Syge, har havt en eiendommelig samlende Magt over Sindene; saa forskjellige som Interesserne og Formaalene ellers er for de Enkeltes Liv - ja saa splittede og modstridende man ellers kan staa selv, naar det gjælder Samfundsinteresser og samfundsgavnlige Foranstaltninger - saa forunderlig samlede har omtrent hele vor Menighed, Rige og Fattige, Store og Smaa staaet i Arbeidet for at gjøre, hvad man kan for at vore Syge skal faa det godt baade legemlig og sjælelig ...»

Sogneprest B. W. Krogh ved innvielsen
av Porsgrunn Lutherske Sykehus i 1902.

Forord

Seksti år er kan hende ikke av de milepeler man vanligvis stanser så meget opp ved. Når Sykehusforeningen for Porsgrunn Lutherske Sykehus allikevel har tatt initiativet til å få denne beretning skrevet, så er det for å markere tre begivenheter som ligger nær opp til hverandre: Sykehusforeningens 60-årsjubileum høsten 1959, innflyttingen i det nye sykehus i november 1960 og 60-årsjubileet for Porsgrunn Lutherske Sykehus som kan feires i 1962.

Først og fremst er beretningen allikevel skrevet som en takk og hyldest til den mann som gjennem sine rikeste arbeidsår har ofret all sin kraft og tid på å administrere og konsolidere den institusjon han står som leder for, og som takket være en aldri sviktende interesse og selvutslettende innsatsvilje har skapt det nye sykehus - overlege Gustav Ræder. Til ham har Sykehusforeningen tilegnet dette jubileumsskrift - som et beskjedent uttrykk for den takknemlighet man føler overfor hans store innsats, og som takk for den inspirerende og oppmuntrende samarbeidsånd man alltid har møtt hos ham.

Harald Bache Bystrøm.

Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Lutherske Sykehus. Streiftog gjennem sykehusets historie fra 1902 til 1960. - Porsgrunn 1961. - 63 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen