Porsgrunns historie

Bind 1 | Bind 2

Fra trelast og skipsfart til industri
1807-1920

av Joh. N. Tønnessen

  Innhold

  Forord
  «Gud vet hva utfallet blir»
 1. Krig og nød. 1807-14
  En stagnerende by. 1815-45
 2. Stillstand og tilbakegang
 3. Næringslivet under fredskonjunkturer og skattetrykk. 1814-40.
 4. Krisen og de gamle slekter.
 5. Nye veier, nye menn, nye kriser
  1840-årenes grotid.
 6. Byutvidelse og endelig frigjøring,
 7. Kommunalt styre. Administrasjon og finanser
 8. Byens liv
  Fra trelasthandel til skipsfart og industri 1840-95.
 9. Skipsassuranse og banker
 10. Trelasthandel, skipsfart og skipsbyggeri til krisen i 1857
 11. Gamle og nye slekter
 12. Trelast- og ishandel, skipsbygging og skipsfart. 1860-90.
 13. «Landlig og stille, men pokker så driftig»
 14. Fra 28 536 kr. til 229 224
 15. Kommunale finanser. Offentlig liv. 1865-1905.
  Fra våre fedres tid til vår egen. 1900-20
 16. Næringslivet frem til 1. verdenskrig.
 17. Under den 1. verdenskrig.
 18. Byutvidelsen 1920.


  Kildehenvisninger og anmerkninger
  Oversikt over kildematerialet, trykt
  Oversikt over kildematerialet, utrykt
  Register over de statistiske tabeller

Søk i boka:


Bokkomiteens forord

Da Porsgrunns kommunale myndigheter i 1947 besluttet å gå til utgivelse av en ny byhistorie, var det en stilltiende forutsetning at verket skulle foreligge ferdig til byens 150-års jubileum 4. desember 1957.

Komitéen er glad for at denne forutsetning er gått i oppfyllelse til tross for vanskelighetene ved å holde timeplanen. Når komitéen derfor nå til jubileet kan utsende det annet og avsluttende bind, vil den gjerne understreke forfatteren, dr. philos. Joh. N. Tønnessens innsats for boken.

Særlig Porsgrunns eldre historie har hittil i betydelig utstrekning hvilt i mørke. Når det har lykkes forfatteren å kaste lys også over disse fjerne tider, er det fordi han har undergitt gamle, ukjente og til dels bortgjemte kilder en interessert, samvittighetsfull og kritisk gransking. Det er med en utrolig flid og sikkert ikke uten store personlige ofre dr. Tønnessen har skapt verket. Komitéen retter derfor en varm takk til ham og likeledes til hans medarbeidere for vel utført arbeid. Også trykkeriet, bokbinderiet, klisjéanstalten og tegneren, som har levert det vakre verk, takkes for innsatsen.

Det er komiteens ønske at boken vil bidra til å knytte befolkningen nærmere til sin by, og at den vil tjene til å skape respekt for de svunne slekters innsats for byen hos de generasjoner som skal føre fedrenes og den nåværende slekts arbeid videre.

Porsgrunn november 1957,
Chr. Abrahamsen.Jonas Bjaaland.Wm. Prøis.Ingvald Tovsen.
Johan Nicolay Tønnessen: Porsgrunns historie. Fra trelast til industri. 1807-1920. - Porsgrunn 1957. - 657 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen