Brevik Historielag

Årbok 1981

Side
Trygve Hæhre: Litt av hvert fra Brevik i gammel tid9
Johnny Sørensen: Bilder fra nedre Setre i Brevik.40
Theodor H. Østvedt: Fra en gammel dagbok - beskrivelse av et forlis 187664
Anna Schilbred: Fra Brevik omkring 1915.67
Johnny Sørensen: Brevik Historielag 1951-1976.71
Klipp fra Brevik menighetsblad84
Bokomslag

Brevik historielags skrifter Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen