Porsgrunns tekniske aftenskole 1889-1939

Porsgrunns kvinnelige fagskole 1913-1938

Søk i boka:

  Finn C. Knudsen; Den faglige oplærings betydning for ungdommen
  Kr. H. Dyring: Litt om håndverksmessig oplæring i Porsgrunn før oprettelsen av den tekniske aftenskole
 1. Skolens grunnleggelse
 2. Skolens administrasjon
 3. Skolens bestyrere
 4. Skolens lærere
 5. Skolens lokaler og undervisning
 6. Elevene og deres forhold ved skolen
 7. Skolens økonomi
 8. Skolens materiell og tegnemodeller. Utstillinger

  Porsgrunns Kvinnelige Fagskole 1911-1938

Forord

Dette lille skrift, omfattende Porsgrunns tekniske aftenskoles 50 års - og Porsgrunns kvinnelige fagskoles 25 års virke, gjør ikke krav på å gi noen utførlig skildring av skolens historie fra oprettelsen 1890 og 1913 og frem til jubileumsårene 1938 og 1939. Ved hjelp av skolens forhandlingsprotokoll, dagbøker og eksamensprotokoller er samlet og gjengitt det viktigste og mer fundamentale i skolens utvikling op gjennem årene.

Porsgrunn, den 20. desember 1939
Bj. Dyring

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen