Fortegnelse

over skutebilleder, fotografier, modeller og andre gjenstander

1971

Nr. 1.
Fregatskib «Havslund» (maleri). Innskripsjon: «Prospegt af skibet «Hafslund» caldet, commandør Rasmus Helethz i Porsgrund, og ridset av mig Eilert Wright 1729.» Kondemnert i 1808.
Nr. 2.
Fregatskib «Gratis» (maleri). Fører Christen Berg. Inskripsjon: «Aaret 1734 Blew Dette skib byget paa Tolbod Øen i Porsgrund, og ridset av mig Eilert Wright 1729».
Nr. 3.
Fregatskib «Confidentia» (maleri). Inskripsjon: «Prospegt af skibet «Confidentia» reder Zacharias Simonsøn. Komandør Rasmus Heletz i Porsgrund. Eilert Wright.» Rederen Zacharias Simonsøn var kjøpmann og skipsreder i Skien, f. 1701 d. 1777. Fører var også Sivert Mauritzen.
Nr. 4.
Brigg «Spes Nova» (maleri). Bygget 1838. Reder: Albert Blehr Stathelle. Førere Nils Jacob Pedersen, Just S. F. Wright og A. M. Abrahamsen. Maleriet er en gave fra Just S. F. Wrights arvinger.
Nr. 5.
Skonnert «Aurora» (maleri). Innkjøpt til Porsgrunn 1810. Reder Jørgen Aal. Fører O. Willumsen. Maleriet en gave fra besiktelsesmann Jens Kraft Pedersen.
Nr. 6.
Brigg «Øechonomie» (maleri). 55 comm. lesterbygget 1852. Reder var Chr. Schønning. Fører Chr. Halvorsen. Maleriet er en gave fra frk. Kathrine Halvorsen.
Nr. 7.
Barskib «Oxford» (maleri). Bygget i Whitby i 1803. Innkjøpt til Porsgrunn av H. Eriksen. Fører M. Abrahamsen. Forlatt i Norsjøen 1866.
Nr. 8.
Barskib «Merke 2» (maleri). 446 reg. ton. bygget på «Bien» (ved Neptun Hotell) i Porsgrunn, i 1855 av Per Olsen. Reder var M. Johannesen. Førere H. P. Henriksen, J. Abrahamsen og Boldinius Jensen. Inskripsjon: «Barque Merke-to» J. Abrahamsen coming in to Malta harbour May 16 1856. Maleriet er en gave fra C. M. Abrahamsen.
Nr. 9.
Fregatskib «Georg» (maleri). 182 comm. lester. Reder: Jørgen Linaae. Inskr.: «Skibet «Georg» fra Porsgrund. Commanderet af Jean Borellij Erboe». «Quiterer lotsen ved Helder Den 2de sept. 1826». Maleriet er en gave fra Ing. Finn C. Knudsen.
Nr. 10.
Brigg «Sara Margarete», (maleri). 127 reg. ton. Reder: Halvor Eriksen. Bygget i Kragerø 1846. Malt på skibets kahytsdør av maleren Eckersberg, da han medfulgte skipet som passasjer i 1850-60 årene.
Nr. 11.
Barskib «Preciosa» (maleri). Også et fotografi av samme. 222 reg. ton. Bygget i Kragerø i 1850 av H. Bjørn. Fører og reder: Carl Knudsen på «Kåsa» nå «Fredbo» i vestre Porsgrunn. Også ført av P. Hansen, Brevik. Som en kuriositet er skrevet merket Håkon 7de på baksiden av fotografiet. (2. verdenskrig).
Nr. 12.
Hjuldampskibet «Constitusjonen» (fotografi av pastell). Inskripsjon: «Damp Fartøyet Constitusjonens første reyse igjennem Langaardsund til Kragerø i 1827.
Nr. 13.
Litografi av bven Porsgrund sett fra Borgeåsen. Tegnet av Paul Linaaé.
Nr. 14.
Kapt. Isak L. Grotnæss fotografi av ham og den av ham forarbeidede modell. Fotografiet tatt utenfor hans hjem på Moldhaugen. (se nr. 82) «Memento».
Nr. 15.
Bukserbåt «Storegutt» (fotografi). Den tilhørte Langesundsfjordens Bugserselskab. Innehaver Finn C. Knudsen. Bryter is på Frier i 1922.
Nr. 16.
Dampskib «Traag» (maleri). 551 reg. ton br. Bygget i Rostock 1884. Rederi: Traag Iskompani. Førere: A. H. Backa, H. Rasmussen og Johan Knudsen.
Nr. 17.
Barskib «Sunbeam» (maleri og fotograf). Tatt i Gulfport. 884 br. reg. ton. Bygget i St. John N. Brunswick i 1873. Reder: Martin Olsen Porsgrund. Kjøpt i Boston 1892 for kr. 17000. Solgt i 1907 for 14.500. Førere: James Houlder D. E., O. D. Hansen. Senere S. K. Andersen o. fl. Seilte hovedsakelig i pitchpinefarten.
Nr. 18.
Dampskib «Norrøna» (den gamle). (Maleri og fotografi). Porsgrunds første lastebåt. Bygget i Rostock. 1442 br. reg. ton. Rederi: Jørgen C. og Gunnar Knudsen. Fører: Halvor Nielsen. Forliste ved Terschelling førtes da av C. Reynholds.
Nr. 19.
Dampskibet «Bratsberg» (gamle) (maleri og 2 fotograf.). Bygget i Rostock. 1442 br. reg. ton. Rederi: Jørgen C. og Gunnar Knudsen. Førere: Halvor Nielsen, John Trondsen og O. Thoresen. Blev solgt til utlandet i 1905. Bildet er malt i 1892.
Nr. 20.
Dampskibet «Norrøna» (nye) (fotografi 2). 1305 reg. ton. Bygget i Bergen i 1885. Redere: Jørgen C. og Gunnar Knudsen. Fører: H. Andersen. Solgt til Korea i 1907.
Nr. 21.
Dampskib «Britannic» (maleri og fotograf). 2302reg. ton. Bygget i Sunderland 1888. Rederi: Aktieselskabet Borgestad. Førere: Alfred Nielsen, Andreas Sørensen og Gullik Grotnæss. Solgt til Hangesund 1918.
Nr. 22.
Dampskib «Brand» (gamle) 2 malerier, 1 fotograf. 2003 br. reg. ton. Bygget i Glasgow 1890. Reder: Aktieselskabet Borgestad. Førere: Halvor Nielsen, John Trondsen, Jacob Johannesen og Martin Evensen. Det ene maleri malt i 1893.
Nr. 23.
Barkskib «Record,» (fotografi). 1027 reg. ton. Bygget i Nova Scotia 1878. Rederi: Nielsen og Backa. Førere: J. R. Johannesen, M. Olsen og A. Johannesen. Forladt i Atlanteren 27/4 1903, lastet med pitchbine. Mannskapet ble reddet.
Nr. 24.
Barkskib «Dione» (maleri og bygningsmodell), samt 3 stk. fotos i «Ruffen», beliggende ved Jeremiassens plass i Porsgrunn (nuværende minneparken). 764 reg.tonn Reder: Johan Jeremiassen. Byggmester: Even Kaalstad. Tegnet av Ing. Gunnar Knudsen (senere statsminister). Førere: J. A. Pettersen, L. Prytz og Saamund Olsen. Hurtigseiler. Mistet riggen 2 ganger i Tyfoner. Solgt 1909 til Fredrikstad. Krigsforliset antagelig 1916. 1 foto er tatt i Memel, under kjølhaling.
Nr. 25.
Barkskib «Jomfruland» (2 fotografier). 1053 reg.tonn. Bygget i Nova Scotia 1872. Reder: Axel J. Myhre. Førere: B. Aanonsen og William Tønnesen. Solgt til Sandefjord i 1907.
Nr. 26.
Barkskibet «Hermon». 1043 reg.tonn. Fotografi. Reder: Axel Myhre. Førere: O. G. Monsen og C. Jørgensen. Forlist på Tvistein. Mannskapet reddet.
Nr. 27.
Barkskib «Mexico» (bygningsmodell). 228½ Com Lester. Bygget i Porsgrunn i 1876. Tegnet av ing. Gunnar Knudsen. Byggmester: Even Kaalstad. Førere: J. A. Pettersen og Thorvald Pettersen. Forliste på Baren ved Sta. Anna i 1882.
Nr. 28.
Barkskib «Frank» (bygningsmodell). Også foto i «Ruffen». 232 reg.tonn. Bygget i Porsgrunn i 1874. Reder Johan Jeremiassen. Tegnet av ing. Gunnar Knudsen. Førere: Thoresius Ingebretsen og A. Andersen samt Wenstøp. Forliste 28/2 1895 på Yukatankysteri. Alle mann reddet. Modellen er en gave fra ing. Johan Reim.
Nr. 29.
Skonnertskib «Stanley» (bygningsmodell). 302 reg.tonn. Bygget i Porsgrunn 1878. Reder: C. M. Flørenes. Tegnet av ing. Gunnar Knudsen. Førere: G. U. Olsen. Den forliste ved Brevikstrand i Bamble på «Mejulen».
Nr. 30.
Brigg «Barden» (bygningsmodell, samt 2 malerier). Bygget i Porsgrunn 1874. Reder: Johan Jeremiassen. Tegnet av Gunnar Knudsen. Bygget av Even Kaalstad. Fører: O. M. Jensen. Forliste på reise fra Cuba til New York i 1890. Modellen gave fra ing. Johan Reim.
Nr. 31.
Barkskib «Bertrand» (fotografi). 557 reg.tonn. Bygget på Moldhaugen, Porsgrunn 1880. Tegnet av ing. Carl Hansen. Byggmester Lars Grotnæss. Ble solgt til Kragerø som ny. I 1907 hørte den fremdeles hjemme i Kragerø.
Nr. 32.
Barkskip «Ariadne» (maleri og fotografi). 458 reg.tonn. Bygget i Tvedestrand 1875. Rederi: Saltbodens Isforretning. J. Johannesen. Førere: T. Christoffersen, J. Johannessen og Granrud. Skipet f6r i isfart på London 1898 til 1914. Ble i 1918 beskutt av tysk ubåt, men fløt på lasten og ble innslept til Fredrikshavn. Fotografiet er tatt som havarist etter beskytningen, beliggende i Fredrikshavn.
Nr. 33.
Barkskip «Rondo» (maleri). 893 reg.tonn. Bygget i Argyle N. S. i 1870. Innkjøpt av Martin Olsen og T. Dobbin, London som havarist i Dover 1884. Kostet i sjøklar stand Pund Sterling 1531-10-00. Førere: Martin Olsen til 1890, senere Halvor Lie og James Houlder. Seilte på Canada, U.S.A. og River Plate. Solgt i New York i 1892 etter havari.
Nr. 34.
Jernbarkskip «City of Agra» (maleri). 1074 reg.tonn. Første jernskip i Langesundsfjorden. Inr, kjøpt av Martin Olsen og T. Dobbin, London for kr. 128000. Skipet var en hurtigseiler, og omtales i «The Colonial Clippers» Førere: Lydersen. Kr. Condrup og L. Hamre, Kragerø. Forliste på kysten av Nova Scotia i 1907
Nr. 35.
Trebarkskip «Bratsberg» (maleri). 172 comerse lester. Bygget hos B. Condrup Bråten. Reder: B. Condrup. Førere: J. A. Pettersen og Tillisch. For mest på Mexico og Europa i mahognvfarten. Drev i land i Mexico i 1877 under en «Norther» og ble vrak.
Nr. 36.
Barkskip «Zorida» (maleri og fotografi). Reder: Vauvert og Backa. Førere: Johan Johannessen og A. Wellerop. Bygget i Vegesack i 1867. Senere solgt til Brevik i istraden.
Nr. 37.
Skonnertskip «Korsvei» (fotografi). Redere: Gunnar og Jørgen C. Knudsen, Porsgrunn. Fotografi av skipet under byggingen på Frednes 1879. Dette var det siste skip herrene Gunnar og Jørgen C. Knudsen eide sammen. De dannet siden hvert sitt rederi.
Nr. 38.
Skonnert «Leon» (maleri). 302 reg.tonn. Bygget i Larvik 1880. Reder: N. Realfsen. Fører: Isak Olsen. Sank i Nordsjøen 1915. Mannskapet reddet.
Nr. 39.
Trebarkskip «Paulus» (maleri). 438 reg.tonn. Bygget i Porsgrunn 1875. Rederi: H. C. Hansen. Førere: Herman Ludvigsen, H. Chr. Hansen jr., Nils Olsen og Ellefsen. Siden solgt til Sverige.
Nr. 40.
Jernbarkskip «Queen of Scots» (maleri og bygn.modell). 1296 reg.tonn. Bygget i Stockton 1877. Innkjøpt til Porsgrunn 1898. Pris kr. 80.000. Reder: Martin Olsen. I kornfart på Australia og i pitchpinefarten på Gulfen og River Plate. Den første fører S. P. Sørensen falt overbord på reise fra Rio de Janeiro. Senere førere: H. J. Hansen og P. Jørgensen. Solgtes i 1916 til Sandefjord for kr. 200.000.
Nr. 41.
Barkskip «Jessie» (treskip, maleri). 431 reg.tonn. Bygget i New York i 1854. Reder Erik Rasmussen. Førere: Jacob Rasmussen og Andreas Ellefsen. Solgt til Stavanger 1903. Gave fra Jacob Rasmussens arvinger i 1908.
Nr. 42.
Barkskip «Cottica» (maleri). 320 reg.tonn. Bygget i Perth 1869. Innkjøpt fra Larvik i 1897 av skipsreder H. C. Hansen m. fl. Førere: T. Andersen til 1905. Senere Valentin Juul, P. Thorstensen og i 1918, da det ble satt i brand av en tysk ubåt, av Nils Ellefsen.
Nr. 43.
Barkskip «Haavund» (maleri og fotografi. 532 reg.tonn. Bygget på Borgestadholmen i 1877. Stoppet opp under stabelavløpningen og fikk en begivelse mellom mesan- og storrøstet. Reder: B. Condrup. Fører: C. Ullnæs. Seilte først i Mahognyfarten på Mexico. Senere i oljefart på U. S. A. Seilte i land på Chandeleur Island utenfor New Orleans 1889. Mannskapet oppholdt seg i en ukes tid på øya i telt og ble da berget av en fisker og bragt til New Orleans. Skipet grov seg ned i quicksand og ble vrak.
Nr. 44.
Barkskip «Eliezer» (maleri). 285 reg.tonn. Bygget i Bergen i 1864. Var lenge misjonsskip. Reder her i byen var brødrene Realfsen. Fører: L. Eriksen. Nedrigget til lekter i 1908.
Nr. 45.
Skonnert «Bams» (maleri). 303 reg.tonn. Bygget i Kristiansand i 1872. Reder: J. Johannesen. Fører: S. B. Halvorsen. Solgt til Sandefjord i 1910. Malt av Olav Gulbrandsen.
Nr. 46.
Jernbarkskip «Coimbatore» (maleri og bygningsmodell). Bvgget i Glasgow i 1865. Reder: Martin Olsen. Innkjøpt til Porsgrunn i 1895 for kr. 60.000. Førere: Nielsen, Øvald, og Halvor Sørensen, Ble julenatt 1905 overseilt av engelsk barkskip «Zinita» i nærheten av Cape Leuwin (Syd Australia). Bare utkiksmannen Klaus Olsen ble reddet ved å jumpe over i riggen på «Zinita» fra klyverbommen. «Coimbatore» førtes da antagelig av kapt. Thoresen fra Tjømø.
Nr. 47.
Trebarkskip «Nereiden» (maleri). 163 com.lester. Bygget i Porsgrunn i 1850. Reder: Jens Jørgen Pedersen. Førere: J. J. Pedersen og N. C. Pedersen.
Nr. 48.
Trebarkskip «Walhalla» (maleri). 167 com.lester. Bygget i Porsgrunn 1836. Reder: Jacob Møller. Fører: Halvor Eriksen. Av avisnotiser syntes som om den ble solgt til Tønsberg i 1840 årene. «Skip «Walhalla» av Porsgrund skipper Halvor Eriksen indklareret til Porsgrund 9. august 1842 fra Havre de Grasse med ballast og diverse varer.» I Skien 2den juni 1849. Skipet «Walhalla» Captein Bjerke av Tønsberg afgaar idag herfra byen med 168 udvandrere til New York.»
Nr. 49.
Barkskip «Skomvær» (2 malerier). Med og uten rent flagg. Også fotografi når hun lenser unna i «The Roaring Forthies» med 14,5 knop. Bygget i Bergen 1890. Konstruktør: ing. Dekke. Kaptein Chr. Rafn etterså byggingen. «Skomvær» var det første norskbyggede jernskip. 1775 reg.tonn. Laksevågs verksted bygde henne. Reder: Jørgen C. Knudsen. Fører: Chr. Rafn. I 1915 ble den kjøpt av O. C. Axelsen, Flekkefjord. I 1917 av S. O. Stray & Co. Kristiansand. N. Eriksen var fører fra 1899 H. Johnsen fra 1920 og fra 1922 M. Mollø. «Skomvær» endte sine dager på opphuggingsbedden i Stavanger 1924.
Nr. 50.
Trebarkskip «Folkvang» (maleri). 573 reg.tonn. Bygget i Drammen i 1876. Innkjøpt som havarist i Vardø av Leif Gundersen, Porsgrunn i 1891. Førere: Chr. Olsen Øvrum, I. M. Skaugen og Thorstensen. Hovedsakelig i fart på River Plate og Canada. I 1908 solgt til Jacob Halvorsen, Jønholt. Et par år senere nedrigget til lekter.
Nr. 51.
Skonnertskip «Rondo» (maleri). 215 reg.tonn. Bygget i Brevik 1870. Bestyrende reder: Vauvert og Høegh. Fører og medeier: Martin Olsen. Seilte mest i mahognytraden på Mexico, samt mellom Port Natal og Calcutta. Den forliste utenfor Langesund.
Nr. 52.
Trebarkskip «Protector» (2 malerier. 1 fotograf). 650 br. tonn. Bygget i Holland antagelig 1850. Innkjøpt av skipsrederne Flørnes, Breidablikk og Leif Gundersen i 1873. Hovedsakelig i Canadafart. Forliste i 1880 med mann og mus på reise fra U. S. A. til England med skrapjern. Fører var da Jørgensen.
Nr. 53.
Brigg «Agleia» (maleri). 162 reg.tonn. Bygget i Bergen 1858. Reder: Chr. Gjertsen, senere R. O. Helgesen. Førere: Chr. Gjertsen og Lars M. Helgesen. Den ble solgt til Tvedestrand 1896. Omdøpt til «Tiger», da R. O. Helgesen var reder.
Nr. 54.
Barkskip «Tankok» (fotografi som vrak). 1167 reg.tonn. Bygget i Winsor 1879. Reder: H. C. Hansen. Forliste på baren utenfor Fleetwood 1887. Alle mann ble reddet.
Nr. 55.
Jernbarkskip «Salamis», (opprigget modell. 3 fotografer). 978 reg.tonn. Bygget av Hood i Aberdeen i 1874. Den tilhørte under engelsk flagg Aberdeen White Star Line. Alle deres skip var grønnmalte med hvite master og rær. «Salamis» ble innkjøpt til Porsgrunn av Leif Gundersen i 1898. Ble da omrigget fra fullrigger til barkskip. Den var som fullrigger under engelsk flagg en av verdens hurtigste fullclippere. Hennes reiser utover til Melbourne har alldri blitt overtruffet av noen annen square rigget skute av jern. Den gjorde også rekord reiser under norsk flagg. «Salamis» forliste på Molden Island 6/11 1906. Den som har skjenket den usedvanlig flotte skipsmodell av «Salamis» er Isak L. Grotnæss. «Salamis» er forarbeidet av kaptein Isak L. Grotnæss. Han rakk ikke å fullføre den før sin død. Den ble siden opprigget av tømmermann Klingberg. Da «Salamis» forliste på Molden Island var Grotnæss fører. Klingberg var tømmermann ombord. Han var far til skoleinspektør Klingberg.
Nr. 56.
Barkskip «P. M. Pettersen» (fotograf). 1106 reg.tonn. Bygget i Maitland 1876. Reder: Axel J. Myhre. Fører: P. Stoesen. Forsvant på reise fra Savannah til Rotterdam i 1893 med mann og mus.
Nr. 57.
Skonnertskip «Bien» (fotografi). 350 br. tonn. Bygget ved Fjære i Grimstad 1890. Innkjøpt til Porsgrunn i 1906. Reder: Per Jacobsen til 1909. Den kostet da kr. 15.000. Ble solgt til ing. H. Thorsen, Herøya for kr. 14.000. Fortjenesten 6% p. a. iflg. nøyaktige opptegnelser av rederen Per Jacobsen. I 1912 solgt til T. Simonsen. Fører var da J. A. Simonsen. Den ble solgt til Frankrike.
Nr. 58.
Skonnertskib «Barden» (Maleri. Også fotografi av mannskapet). 257 reg.tonn. Bygget i Porsgrunn 1892. Tilhørte Joh. Jeremiassens enke i Porsgrunn fra 1893 til 1899. Deretter H. Jeremiassen fra 1900 til 1913. Den ble da solgt til Oscar Modén Simrishamn, Sverige. Førere: O. Abrahamsen. Wenstøp. J. Skalmerud, og fra 1908 O. Olausen. Fotografiet er en gave fra Marie Pedersen og Ole Hansen.
Nr. 59.
Jernftillrigger «Høvding» (Skipsmodell). 1689 reg.tonn. Bygget av jern i Stockton on Tees i 1881. Het opprinnelig «Kelat». Innkjøpt til Norge i 1903 av Leif Gundersen Porsgrunn. Han var reder til 1910 da skipet ble overtatt av Martin Olsen Porsgrunn på vegne av et konsortium. «Høvding» gikk ut av rederiet i 1915. Førere: Trygve Gundersen, H. J. Hansen og fra 1912 Henry Beck. Etter havari på Australiakysten ble skipet kondemnert.
Nr. 59.
Ftillrigger «Høvding». Fotografi som havarist, også fotografi av mannskapet. «Høvding» ble sansynligvis nedrigget til Bark, fotoet er tatt i ukjent havn og årstall. I første rekke fra venstre: stuert Elias Lolik, tømmermann Martin Jansen, seilmaker A. O. Skresholt, kaptein Reinhold, 1. styrmann L. Prytz, matros Nils Isaksen og matros L. Gunerius. 2. rekke: matros Severii-i Lia, dekksgutt Severin Ris, lettmatros Emil Leinsi,røm, matros Karl Svensen, matros Karl Hansen og dekksgutt Aksel Klingberg.
Nr. 60.
Fullrigger «Heimdal» ex «Sierra Cordoba», ex «Lucile». 2 malerier, samt fotografi. 1467 reg.tonn. Bygget i Liverpool 1877 av jern. Innkjøpt av Leif Gundersen Porsgrunn. Til Norge i 1903. Han var reder fra 1904 til 1910. Gundersen og Gjertsen fra 1911 til 1913. 1914 gikk «Heimdal» ut av registeret. Førere var: Trygve Gundersen, O. P. Olsen, Chr. Skredsholt, Jørgen Paulsen og A. Abrahamsen. I 1912 ble «Heimdal» pårent av en belgisk kanalferje «Prinsesse Clementine». Brakt inn til Dunkirk av franske loser og ble kondemnert. Den ble på norske hender nedrigget til bark.
Nr. 61.
Barkskip «Gogla» (maleri). 332 reg.tonn. Bvgget i Drammen 1875. Reder: H. C. Hansen m. fl. Fører: 1899 S. Sørensen (Siktesøya). Solgt til Sverige i 1904.
Nr. 62.
Barkskip «Plovmanden» (maleri). Bygget i Nova Scotia. Reder: Halvor Kjeldsen (Bjørntvedt Solum). Førere: Isak M. Christensen og Rolf Hansen. Forliste ved Nova Scotia-kysten i 1882, kun en mann ble reddet.
Nr. 63.
4 mastet barkskip «Leif Gundersen» ex «Bannockburn» (maleri). 2068 br. reg.tonn. Bygget i Glasgow 1886 av stål. Innkjøpt til Norge av Leif Gundersen, Porsgrunn i 1904. Skuta var hjemmehørende i Porsgrunn til 1921. Den ble i 1916 omdøpt til «Leif Gundersen» og i 1920 til «Atlas». Første fører: H. E. Larsen (Rønning) senere O. D. Hansen. Under krigen i 1914 stengt inne i Libau da russerne blokerte havnen. Etter 1 år ble den tilbakelevert rederiet. I 1917 oppbrakt av fransk krigsskip og brakt inn til Stornoway, da stuerten hadde smuglet diplomat post ombord. Fartøyet ble av Admiralitetsretten erklært «god prise» og under fransk flagg forliste den året etter. Også foto av skipet i ukjent havn.
Nr. 64.
Fullrigger «Laurdal» (2 fotografier). 299 comerse. Lester ble bygget av tre i Phipsburg N. A. i 1850. Vel kjent som emigrant skute i sin tid. Gjorde flere reiser med emigranter her fra fjorden til New York. Reder var: P. M. Pettersen fra 1862 til 1873, og Jørgen Gunnerud Drammen fra 74-76. Førere: J. L. Pettersen og senere J. A. Gramnæs. «Laurdal» forliste ved Vlisland 12/3 1876. Mannskapet ble reddet av redningsbåt fra Cooksdorp. Fotografiet er tatt da skipet var beliggende ved kullbodene som engang tilhørte R. O. Helgesen. Her i de svære trebjelkene, kunne man helt opp til 1950 se innskårne navner på emigranter. De bodde nemlig i disse bodene før de ble innskipet ombord i «Laurdal» og andre skip.
Nr. 65.
Skonnertskip «Palander» (silkesydd bilde). Bygget i Vestre Porsgrunn av Carl Hansen i 1881. 394 reg.tonn. Treskip. Redere: Fra 1881 O. K. Abrahamsen, fra 1896 Per Jacobsen. Førere: A. Ellefsen, Aug. Halvorsen, H. G. Bjårstad og J. Johnsen. A. O. Dahl, H. Jacobsen. Per Jacobsen kjøpte «Palander» for kr. 24.000 i 1894 og hadde skipet til 1909 da det forliste på Youcatan kysten, drev i land under lasting og ble condemnert. I disse 15 år tjente skipet 18% pr. år, eller kr. 4.300,- vesentlig i logwood og mahognyfart. Dette etter nøyaktige opptegnelser av rederen Per Jacobsen. Bildet er en gave fra direktør O. K. Abrahamsens arvinger.
Nr. 66.
Sladrekompass. Mottatt som gave fra Apoteker Høegh, Steinkjær 3/11 1919. Han skriver bl. a.: Det har tilhørt Christie familien i Brevik. Det har hengt på familiens eiendom Lunde i Eidanger, og ble reddet derfra i en brann da hele eiendommen før midten av forrige århundre nedbrente. Hvor gammelt det er vites ikke. Sagnet forteller at alltid hengtes det opp over brudepar når det var hjemmevielser i familien. Man vet ikke hvilket skip det har opprinnelig tilhørt.
Nr. 67.
Innrammet lite kart over Asia, Afrika og Amerika fra 1752. Gave fra skoleinspektør og klokker Johan Henrik Knudsen 26/2 1923.
Nr. 68.
Punchebolle. Gave til foreningen til generalforsamlingen 19/1 1924 fra Martha Throndsen etter sin avdøde far skipsreder John Throndsen. Han var foreningens formann i 1906. Punchebollen, som tar ca. 5 liter, er blitt brukt ved alle generalforsamlinger etter 1924. Likeledes blir den brukt ved større festligheter i foreningen.
Nr. 69.
Modell av losbåt, halvmodell, tegnet av ingeniør Fredrik Johannesen.
Nr. 70.
Halvmodell av losbåt, tegnet av Ing. Fredrik Johannesen. Disse modeller er en noenlunde kopi av Colin Archer typen. Ing. Fredrik Johannesen som er Porsgrunns-mann, forestod også restaureringen av Oseberg skipet på Bygdøy i Oslo.
Nr. 71.
Skipskiste Denne skipskiste er forarbeidet ombord i jernbarkskip «Coimbatore» tilhørende Martin Olsen (nr. 46) av stuert Nils Fjeldstad, Porsgrunn, og er en gave fra stuert Nils Fjeldstad til foreningen. Han var selv mangeårig medlem av Porsgrund og Omegn Sjømandsforening.
Nr. 72.
Barkskip «Congo» (maleri). Bygget av tre i Grimstad i 1886. 414 reg.tonn. Den var bygget for reening av I. Jørgensen, Grimstad, som var dets reder til 1908. Den ble da solgt til Porsgrunn og var hjemmehørende her til 1919 med brødrene Realfsen som redere fra 1908 og H. S. Realfsen fra 1910. Førere: Realf H. Realfsen og Nils Ellefsen. «Congo» forliste i 1919 nord for Humber. Mannskapet ble reddet.
Nr. 73.
Dampkorvett «Nornen» (oljetrykk). 958 deplacement tonn. Bygget på Karl Johans Værn, Horten i 1855 av tre. Hadde også en liten hjelpemaskin på 240 h.k. Besetning 216 mann. Var vinteren 1861/62 på kysten av Nord Amerika for å beskytte den norske skipsfart under borgerkrigen. Den har også æren av å ha vært kadcttskip lengst tid (1855-1894). Ble da avløst av «Nordstjernen». I 1894 ble den omdannet til ekseserskip og tjente som sådan til 1903 da den ble solgt. Bestykningen var 2 stk. 69 pds., 12 stk. 24 pds., 8 stk. 16 cm. riflede forladekanoner og 4 stk. 12 cm. riflede bakladekanoner.
Nr. 74.
Fullrigger «Pericles» (bygningsmodell og fotografi. Bygget av jern i Aberdeen i 1877. Innkjøpt til Norge i 1905 av Leif Gundersen, Porsgrunn. Som mange tv Leif Gundersens innkjøpte skip, hadde også «Pericles» tilhørt den kjente Aberdeen White Star Line. Hurtigseiler av rang. F.eks. Frisco til Falmouth 112 dager under engelsk flagg som fullrigger. Leif Gundersen var reder til 1913. Skuta ble nedrigget til bark i denne tid. Pettersen og Ullnæss var redere til 1916. Den gikk ut av registeret i 1923. Den ble, etter at flere eiere i Norge hadde den, solgt til Tyskland i 1923 og ble nedrigget. Førere: I. M. Skaugen og J. Kr. Knudsen.
Nr. 75.
Fullrigger «Rajore» (bygningsmodell og foto). 1946 reg.tonn. Bygget av jern i Southamton. Innkjøpt til Norge av Martin Olsen, Porsgrunn i 1908 og kostet da i klasifisert tilstand kr. 90.000. Første fører: O. D. Hansen senere S. K. Andersen og Kr. Condrup. Martin Olsen disponerte «Rajore» til 1916, da den ble solgt til Sandefjord for kr. 85.000.
Nr.76.
Taaubåt «Vidar» (fotograf). Bygget ved Nyland Verksted 1902. Tilhørende R. O. Helgesen, Porsgrunn. Bildet er tatt på elva da den var ny. Akter sees rederen R. O. Helgesen. I styrhuset skipperen Lars Helgesen, forut dekksmann Halvor Lie.
Nr. 77.
Barkskip «Sylvia» (maleri). 1179 reg. tonn. Bygget i Quebec 1878. Reder: Nicolai Friis. Førere: Hans Chr. Hansen jr. og Aug. Halvorsen. Hadde i 1906 en kollisjon i den engelske kanal, innbrakt til Southampton, kondemnert og solgt til opphugging. Bildet ble kjøpt på auksjon etter frk. Bolette Jensen i 1936 for kr. 2.700,-.
Nr. 78.
Barkskip «Deodata» (maleri). 459 reg.tonn. Bygget av tre i Sunderland. Rederi: Hansen og Hermansen. Førere: H. E. Rønning, Hans Folkmann Wright, Tellef Andersen. Førtes også av en Larsen, også kallet «Deodata» Larsen.
Nr. 79.
Oljetrykk av Peter Wessel Tordenskiold. Dette sammen med endel sjømannsviser og annen sjølektyre, mottatt som gave fra en dansk sjømann H. Gundersen fra Aarhus. Han for i sin tid med barkskip «Irene» av Porsgrunn.
Nr. 80.
Forstørret innrammet fotografi av Madam Ellen Henriksen. Hun var en kjent dame i Porsgrunn i 1880-90-årene. Hun var da byens «hyrebasse». Mangen en sjømann har hun mønstret på og av. En meget myndig dame. Fotografiet er en gave fra kapt. Kr. Condrup. Madam Henriksen født 1824 død 1913.
Nr. 81.
Langkikkert med følgende inskripsjon: «Presented by the British Government to Captein Jørgen Melgaard, master of the Norwegian brigg «Vennerne» of Porsgrund in acknowledgement of his human services to the master and crew of brigg «Vixen» of Whitby, whom he rescued from their sinking vessel on the 28th of August 1870.» Kikkerten er en gave fra hans sønn, skipshandler A. P. Melgaard, Kjøbenhavn.
Nr. 82.
«Memento». Fullt opprigget modell i glassmontre. Forarbeidet av kapt. Isak L. Grotnæss, påbegynt ombord i barksk. «William» i 1895. Under forlis med «William» ble modellen reddet. «Memento» er en tro kopi av «Wættan» som kapt. Grotnæss hadde seilt med som 2. og 1. styrmann. Veritas regler er tatt i betraktning. Modellen ble igjen berget i land under forliset med «Salamis» ved Molden, Island, med Grotnæss som fører. Etter kapt. Isak L. Grotnæss' dødsbo, ble modellen innkjøpt av A/S Borgestad i 1935 og den ble gitt som gave til sjømannsforeningen av rederiet. Modellen ble fullført i hjemmet på Moldhaugen i 1930.
Nr. 83.
Skipsklokke fra barkskipet «Albion». Bygget i Newcastle i 1843. Reder: Johs. Johannesen, Porsgrunn. Skuta ble oppbrukket her i byen. Klokka er en gave fra fabrikkeier Edv. Funnemark. Monteringen ble gjort ved Fagskolen. En av Norges fineste skipsklokker.
Nr. 84.
Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings valgspråk innrammet: «Concordia res parwæ crescunt». Dette latinske ordspråk hvis første halvdel foreningen har tatt til valgspråk betyr rett oversatt: «Ved enighet vokser de små ting, ved uenighet faller de største sammen». Foreningens valgspråk blir det gamle norske tankespråk: «ENIGHET GJØR STERK».
Nr. 85.
Fotografi av kaperbrev, datert 1/8 1809 utstedt av Napoleon, med hans egenhendig underskrift. Licensebrevet er utstedt for Porsgrunnsskipet «Andromache». Utstedt i Schønbrun av Napoleon 1ste. Originalen har Jacob Aal Møller.
Nr. 86.
Louis Vativert (maleri). Reder, forretningsmann og medlem av Porsgrund og Omegns Sjømannsforening. Han avgikk ved døden i januar 1905. Etter hans ønske fikk foreningen vederlagsfritt de to tregårder, nu Storgaten 163 som sin eiendom. Hans enke Kathrine Vauvert, overdrog i juni samme år eiendommen til foreningen. Likeledes ble omkostningene ved innredningen til forsamlingshus og forretningslokaler i 1908 betalt av fru Vauvert. En storslagen gave som foreningen siden har nytt godt av i alle år siden.
Nr. 87.
D/S «Mosken» (bygningsmodell). Båt nr. 11 fra Trosvik Verksted, Brevik. Gave fra faglærer Otto Johansen, laget av ham. Hans arvinger gav modellen.
Nr. 88.
Under dette nummer går endel gamle oktanter. Den ene av dem er en gave fra tolloppsynsmann Thor Halvorsen.
Nr. 89.
4-mastet skonnert «Washington» (fotografi). 976 reg.tonn. Bygget i 1919 i British Columbia. Disponent var Waldemar Holm, Porsgrunn. Skipet kostet nytt kr. 1.098.737,-. Ble i 1921 solgt til Liverpool for ca. Pund Sterling 1500.00. Senere til Finnland for samme pris. Da den var hjemmehørende her i byen ble den ført av M. Olsen og Tellef Andersen.
Nr. 90.
Barkskip «Dova Lisboa» (fotografi). 1491 reg.tonn. Bygget i Sunderland i 1885. Hjemmehørende i Drammen og senere i Oslo. Førtes i 1913 til 1918, under den første verdenskrig av Tellef Andersen, Porsgrunn.
Nr. 91.
4-mastet barkskip «Eufrates» (3 fotografier). Den ble innkjøpt fra England av C. B. Nielsen, Skien i sameie med Grønvold i 1905. I 1919 solgt til Gundersen og Gjertsen, Porsgrunn. Førere var: T. Andersen, O. Andersen, Svelvik samt Jørgen Paulsen, Porsgrunn. Den forliste i Atlanteren 12/12 1912. Se foto.
Nr. 92.
Gammelt logglass. Gave fra Niels Fjeldstad.
Nr. 93.
Opprigget modell av barkskip «Sulitielma». 314 reg.tonn. Bygget 1871 på Condrups verft i Bråten. Forarbeidet av kapt. Carl Ullenæss som førte skipet. Gave fra hans sønn tannlege Th. Ullenæss.
Nr. 94.
«Margarita» (maleri). Reder Carl Møller. Fører: Fr. Vauvert. Malt av S. Ottes i 1928. Gave fra Kr. Condrup.
Nr. 95.
Gammelt kompass (med ekstra rose). Gave fra O. K. Abrahamsen
Nr. 96.
Brigg «Favour» (maleri). 107½ Com lester. Bygget på Schønnings Plassen i 1864. Reder: T. P. Wibe m. fl. Fører: G. Rafn fra 1873. Senere ble skipet solgt til Tønsberg.
Nr. 97.
Barkskip «Rivdalen» (maleri). Bygget i Sandefjord i 1857. 180 Com lester. Rederi: H. C. Grøn i Sandefjord. Skal en tid ha vært hjemmehørende i Porsgrunn.
Nr. 98.
3 tallerkener fra «Trafik». Det første dampskip hjemmehørende i Porsgrunn og her i fjorden. Opprinnelig anskaffet som bukserbåt, men gikk også i passasjerfart 1852-1870.
Nr. 99.
Barkskip «Solveig» (fotografi under kjølhaling). 622 br. tonn. Bygget på Jeremiassens verft i Porsgrunn i 1877. Reder: Joh. Jeremiassens enke m. fl. Forskjellige førere: Sandberg, Kr. Gjertsen, Tjømø, Skalmerud og Kaalstad. Kondemnert i Port Adelaide. Mistet riggen 2 ganger.
Nr. 100.
Fullrigger «Rjukan» (2 fotografier). 1674 reg.tonn. Bygget i Glasgow av jern i 1885. Redere: Gundersen og Gjertsen. Førere: Isak L. Grotnæss og Jørgen Paulsen. Skuta ble solgt til Danmark.
Nr. 101.
Barkskip «Nordstjernen» (maleri). Ex fullrigger «R. C. Rickmers» 1635 reg.tonn. Bygget av tre i Geestemynde i 1888. Innkjøpt til Norge og Porsgrunn i 1903 av Per Jacobsen, Porsgrunn. Kjøpesum kr. 64.000,-. Hurtigseiler. Hadde 600 tonns tank for ballast. Førere: A. 0. Dahl. 1904 H. Isaksen, fra 1910 H. J. Bjaarstad. Per Jacobsen var reder til 1911. Den gikk ut av registeret i 1912. På reise med trelast fra Puget Sound kom det våren 1910 inn til Valparaiso med store lekkasjer. Ble etter 40% oppgjør med assurandørene, solgt som vrak. Etter 7½ års fart ble opptjent bare 3½% av kapitalen, dette iflg. nøyaktige opptegnelser av rederen Per Jacobsen.
Nr. 102.
4 mastet Bark «Alcides» (fotografi). 2704 reg.tonn. Bygget i Alloa i 1892 av jern. Redere: Henriksen og Skaugen. Fører: Isak Skaugen. Bildet er en gave fra kapt. Isak Grønli.
Nr. 103.
Barkskip «Marie» (2 fotografier). 894 reg.tonn. Bygget i Alblasserdam i 1863 av tre. Reder: H. C. Hansen. Førere: O. D. Hansen, Anders Hansen, Isak Grotnæss og Isak Abrahamsen.
Nr. 104.
Fullrigger «Ways of Commerse» (oljetrykk. Den er ikke nevnt i «Norske Seilskuter» heller ikke i «The Last of the Windjammers». Gave fra skipshandler A. P. Melgaard, Kjøbenhavn.
Nr. 105.
Barkskip «Dovre» (fotografi). Ex «Lizzi Wright». 862 reg.tonn. Bygget i Rockland N. B. 1872. Reder: Leif Gundersen som innkjøpte skuta til Porsgrunn i 1890. Han hadde den til 1909 da den ble avrigget. Førere: Gerhard Olsen, Gullik Grotnæss og G. Larsen.
Nr. 106.
Gammelt engelsk fajansekuts (messekrus). Gave fra kapt. O. D. Hansen.
Nr. 107.
Opprigget modell av et barkskip, forarbeidet av en sønn av tannteknikker Andersen, Porsgrunn. Sønnen døde da han var 19 år gammel. En usedvanlig dyktig forarbeidet modell til en så ung mann å være. Gave fra tannteknikker Andersen.
Nr. 108.
Fullrigger «Juno» (i glassmontre). Både skrog og seil er forarbeidet av tre. «Juno» het opprinnelig «Antares», innkjøpt til Norge av Carl Bech & Co, Tvedestrand i 1906. Modellen er forarbeidet av skipstømmermann Andreas Ellefsen, Moldhaugen. Han seilte sansynligvis med skuta. Den 4. juni 1917 ble «Juno» på reise fra Savannah til Odense med oljekaker, skutt isenk av tysk ubåt. Den måtte skyte 50 skudd på henne før hun sank. Mannskapet ble etter 30 timers roing i livbåt reddet av en engelsk patruljebåt og brakt inn til Lerwick. Modellen er en gave fra Andreas Ellefsens sønn, smed Sigvart Ellefsen.
Nr. 109.
Typisk fotografi fra Porsgrunnselven i 90 årene. Her sees skipene: «Sterling», «Brilliant», «Smeroe», «Eliezer» og «Nøkken». Det var den gang det var «heising, hiving og hal» langs elva.
Nr. 110.
Emigrantskipet «Laurdals» mannskap fra omkring år 1875. Dessverre har man nå ikke navnene på noen av disse trauste menn.
Nr. 111.
D/S «Chr. Knudsen» (fotografi). 3878 br. reg.tonn. Bygget i 1905 i Middlesborugh. Rederi: A/S Borgestad. Ombygget til tankskip, med sylindriske tanker i rummene. Siste fører: Mathias Grotnæss. Torpedert utenfor New York oktober 1916.
Nr. 112.
Rids til veiledning ved takkelagets innholdsberegning, samt stuvning. Av W. F. Born. Tegningen er innrammet.
Nr. 113.
Plan av «Great Eastern».
Nr. 114.
«Episode fra slaget ved Ølands kyst» (fototypi). Linjeskipet «Sværdet» oppbrennes av en hollandsk «Brander». Gave fra skipshandler A. P. Melgaard, Kjøbenhavn.
Nr. 115.
Innrammet fotografi av «Den Norske Veritas» direksjon og representantskap i 1889 ved 25 års jubileet.
Nr. 116.
Brigg «Farvel» (fotografi og tegning). Den ble innkjøpt til Porsgrunn av dr. Schaaning og kapt. Amund Andersen, årstall ukjendt. Den er beliggende ved kapt. Andersens brygge i 1874. Kapt. Andersen var bestefar til giverne Frkn. Torjussen.
Nr. 117.
Våpenmerke til K. N. M. minesveiper «Ukla», overlevert som gave til foreningen av offiserene under dens besøk i Porsgrunn.
Nr. 118.
Skonnertskip «Baron Holberg» (fotografi) 625 reg.tonn. Bygget 1877 i Søderhamn. Reder: H. T. Realfsen. Fører: Georg Johansen. Innkjøpt fra Larvik. Avrigget til lekter i 1917. Gave fra Georg Johansen.
Nr 119.
Barkskip «Benjamin Bangs» (fotografi). Bygget i 1860 i Boston. Reder: J. A. Larsen, Skien. Førere: Reiersen og Wenstøp. Gave fra kapt. Georg Johansen.
Nr. 120.
Humoristisk sjøbilde. Gave fra kapt. A. P. Melgaard.
Nr. 121.
Barkskip «Frey» (fotografi). 290 br.tonn. Reder: Pettersen og Ullenæs. Førere: Aug. Berg og S. B. Halvorsen. Forlist ved Skotland i 1899. Gave fra tolloppsynsmann Thor Halvorsen.
Nr. 122.
Barkskip «Løveid» (fotografi). 479 br.tonn. Bygget i Skien 1888. Redere: Pettersen og Ullenæs. Fører: S. B. Halvorsen. Forlist utenfor London.
Nr. 123.
2 sølvmedaljer med diplom tildelt en fhv. Porsgrunnsmann Peder Pedersen (senere U.S.A.) av den tyske regjering for redning av menneskeliv. Gave fra kapt. Kr. Knudsen.
Nr. 124.
Innrammet bilde, fotografi av Valparaiso etter jordskjelvet i 1906. Der sees flere norske havarerte skuter bl. a. Gave fra kapt. Tollef Andersen.
Nr. 125.
Brigg «Kværnbiter» (fotografi). Gave fra frk. Torjussen.
Nr. 126.
Barkskip «Leif» (fotografi og maleri). 996 br.tonn. Bygget: Avondale N. S. 1879. Reder: Leif Gundersen. Førere: Chr. Olsen, Carl Danielsen. Forlist utenfor Gulf Port.
Nr. 127.
S/S «Breid» (maleri). Rederi: A/S Borgestad. Skuta har på bildet rød skorstein med svart topp. Muligens chartet bort. Gave fra formann Isak Nilsen.
Nr. 128.
Barkskip «Bien» 340 br. reg.tonn. Bygget i Porsgrunn. Reder: H. J. Gregersen. Fører: H. J. Hansen. Gave fra kapt. Henry Beck D. E.
Nr. 129.
Innrammet fotografi, mannskapsbilde av besetningen på barksip «Sørabina». 1. rekke fra venstre: Seilmaker Aksel Klingberg, styrmann Wilhelm Tolskoven, kaptein Søren Andersen, 2. styrmann Laurits Larsen, tømmermann Anders Kristiansen. 2. rekke: Stuert Olav Olavsen, dekksgutt Nils Isaksen, lettmatros Erik Rasmussen, matros Erik Olsen, lettmatros Hans Folkestad. 3. rekke: Matros Maurits Olsen, matros Hans Hermansen, dekksgutt Harald Eriksen. Den siste på høyre fløy er fra Tjømø, husker ikke navnet. Ovenstående er dessverre ikke underskrevet.
Nr. 130.
Barkskip «Silome» (maleri). 426 regtonn. I 1880 hjemmehørende i Oslo. Reder: A. Wilhelmsen. Bygget i Sunderland 1860. Fører: A. Smith, Porsgrunn. Gave fra kapt. Smiths svigersønn direktør Anth. Kjølseth. Maleriet er signert Geo Johansen 1892. Under opplag i Porsgrunn.
Nr. 131.
Akvarell av Victor Fyndall, Porsgrunn. «Torskeaften i Sjømandsforeningen 1912. I forgrunnen fra venstre: Skipsrederne A. Gjertsen, H. C. Hansen, Martin Olsen og Christen Realfsen. Bildet er en gave til foreningens 125 års jubileum fra Victor Fyndall. Han er sønn av H. C. Hansen som sees på bildet.
Nr. 132.
Bugserbåt D/S «Storegutt» (Den gamle). 132,56 reg.tonn. Bygget i Rostock 1878. Reder: Chr. Knudsen, Frednes.
Do. do. «Tordenskjold» 81,43 br. reg.tonn. Bygget i Rostock i 1878. Etter tegning av Finn C. Knudsen.
Do. do. «Kolbjørn» 57,67 br. regtonn. Bygget ved Akers Verksted, Oslo i 1898 etter tegning av Finn C. Knudsen.
Do. do. «Storegutt» 168,37 reg.tonn. Bygget på Trondhjems Vek. Værksted i 1903 etter tegning av Finn C. Knudsen.
Alle fire senere tilhørende Langesundsfjordens Bugserdampskipsselskap ved Finn C. Knudsen. Foruten fotografier finnes det også bygningsmodeller av ovenstående taugbåter i samlingene.
Nr. 133.
Jernbarkskip «Spica» av Porsgrund (fotografi). Bvgget i Vegesack i 1876. Reder: H. Jeremiassen fra 1898. Førere: K. Gjertsen, Tjømø, G. Lund og Axel Andersen. «Spica» ble solgt til Drammen i 1916. Til Kr.sand S. i 1923 og i 1927 ble den solgt til Holland.
Nr. 134.
Sk. skip «Anne Marie» 497 br. tonn. Fører: kapt. O. Gundersen. Bygget 1903 på Herøya. Kapt. Ludvig Larsen, som har gitt bildet, var styrmann ombord fra august 1909 til februar 1911. Gave fra kapt. Ludvig Larsen i januar 1971. Det innrammede bilde er en tegning.
Nr. 135.
Jernbarkskip «Fredsæl» (fotografi). Bygget i Liverpool i 1869. Ex «Montgomery Castle» 889 br. reg.tonn Innkjøpt til Norge, Porsgrunn i 1898. Redere: J. A. Pettersen til 1904, da Pettersen og Ullenes overtok rederiet. I 1915 gikk «Fredsæl» ut av registeret. Førere var: Fra 1899 H. P. Schanke, 1902 Otto Nord, 1904 W. Wiersen og fra 1913 Georg Johansen.
Nr. 136.
4 mastet jernbark «Audun» (fotografi). Ex. «Armandale» 2018 br. reg.tonn. Bygget i Glasgow 1887. Reder: Den Norske Amerikalinje i 1916. «Audun» førtes da av kapt. Carl G. Norberg. Den ble solgt til Hamburg for opphugning i 1923.
Nr. 137.
Innrammet assuranse overenskomst for skipet «Persia» som ble levert 8. januar 1859. Dokumentet er datert London samme dag. På baksiden finner man alle «The Underwriters». Deres signaturer, og det beløp hver av dem hefter for. «In the name og God, George Burns Esq. on behalf of the British and North American Royal Mail Steam Packet Company» - - o.s.v.
Nr. 138.
Skonnert skip «Vamos» av Porsgrunn, (fotograf). Den strandet ved Annalog Island i desember 1907. Bildet er fotografert av kapt. H. B. Carlsrud, dengang var han 2. styrmann ombord der.
Nr. 139.
Trebarkskip «Agnes Campbell» bygget i Weymouth i 1870. 645 reg.tonn. Innkjøpt fra Færøyene til Porsgrunn. Redere: Jørgen C. og Gunnar Knudsen. Fører: C. M. Nilsen. Solgt i 1900 til Fredrikstad. Gave fra Halvor Thorstensen, Kaffikroken 18. Bildet er et foto.
Nr. 140.
Trebarkskip «Insula Capri» (maleri). 379 reg.tonn. Bygget av tre i Arendal i 1869. Var hjemmehørende i Arendal til 1898, flere redere. I 1898 solgt til N. Knudsen, Porsgrunn. I 1904 til K. Nilsen, Sandefjord. Da nedrigget til skonnertskip. I 1911 nedrigget til lekter. Fører 1898, L. N. Knudsen. Gave fra maskinsjef Einar Ellefsen. I «Norske Seilskuter» side 336 er det bilde av «Insula Capri» beliggende ved Bratsberg Bruk eller «Bien» med den gamle brua i bakgrunnen.
Nr. 141.
3 mastet bark «Gungner», (fotografi datert 1871.) 282 com. lester Ca. 565 reg.tonn. Bygget av tre i Porsgrunn i 1870. Tilhørte P. M. Pettersen, Porsgrunn i 1870 til 1872, da den gikk ut av registeret. Førere fra 1871 H. Iversen. Fra 1875 J. C. Eltvedt. Også innrammet tegning. Samme som ovenfor, nu nedrigget til barkskip «Gungner» Maleri. Datert Le Havre 1879.
Nr. 142.
3 mastet barkskip «Aurora» (maleri). Treskip. Hjemmehørende i Porsgrunn. Fører Carl Chr. Norberg. Malt ved Nordkapp i 1871. av C. Ullenæs som var styrmann ombord på den tid. Gave fra frk. Aurora Norberg, kapt. Norbergs datter.
Nr. 143.
Bark «Grenmar» (akvarell). Bygget i Nvstrand i 1860. Reder var Amund Tveten byggmester Søren Johnsen. 214 comers lester. Solgt til Fr. T. Flood, Porsgrunn. Førtes av Ludvigsen i 1874 iflg. Veritas reg. Senere reder sees å være Stoesen, Brevik. På bildet står «Grenmar» som den første skute på beddinga på Bermuda Shipyards slipp St. Georges Bermuda på åpningsdagen for verftet i 1866. Fører da ktpt. Nielsen. Fører i 1882 var også Ludvigsen. Bildet er en gave fra lærerinne frk. Anna J. Olsen. Hennes far var sansynligvis 1. styrmann ombord i «Grenmar».
Nr. 144.
Barkskip «Gambetta» av Porsgrunn, (maleri). Kapt. Anthon Eltvedt. Iflg. «Norske Seilskuter». 279 reg. tonn, bygget av tre opprinnelig som barkskip i Porsgrunn, for regning av Chr. Knudsen, Frednes (den eldre) som var eier og reder til 1886. Senere Joh. Jeremiassen, og fra 1888 J. C. og Gunnar Knudsen. Senere solgt til Svelvik. Forliste 1897 kondemnert samme år. Den ble etter noen års levetid rigget som skonnertskip. Gave fra M. Chr. Eltvets arvinger
Nr. 145.
«Skipet «Bergitha» brigg fra Porsgrunn. Comendaret af Capt. T. Ludvigsen 1840. Maleri. På baksiden av bildet er skrevet: Skipet «Bergitha» tilhørte Jørgen Flood, Porsgrunn, det førtes av min far Th. Ludvigsen fra 1840 til 1850. I 1845 da jeg var 5 år gammel gjorde jeg min første Søtur til Gøtteborg med det. Dette bilde mottages nu av min søn Løitnant Georg Crøger Ludvigsen». Nyttårsaften 1907. Datert Langesund 31/12 1907. Signert: N. J. Ludvigsen.
Videre står skrevet: «Min Egtefælle og fætter Major Georg Crøger Ludvigsen ønsket at dette bilde skulle sendes til Porsgrunds Sjømandsforening i anledning det utmerkede tiltag med bilder av skuder som tilhørte byen. Vår prektige felles Farfar Th. Ludvigsen har benyttet anledningen til det ½ år det var tillatt å bringe rent flagg ombord til å forevige skuden.» Det siste er ikke underskrevet, men er altså hustru til Major Georg Crøger Ludvigsen.
Nr. 146.
Skonnertskip «Frier» av Porsgrunn, (maleri). Det fører unionsflagget. Bygget i Porsgrunn 1884. Reder: H. Thorsen m. fl. Førtes i 1895-1899 av H. S. Abrahamsen. Gikk ut av registeret i 1900.
Nr. 147.
Bark «Folkvang» 2 fotografier. På det ene losser skuta i Dublin. Fører da: kapt. Øvrum. Det andre fotografiet viser skuta under kalfatring i Porsgrunn. Iflg. «Norske Seilskuter» var «Folkvang» på 552 reg.tonn bygget i Drammen i 1864 og ble straks etter at den var ferdigbygget solgt til Th. S. Falch m. fl. Stavanger. På reise fra Onega til Middelhavshavn, med trelast, var «Folkvang» kommet inn på Vardø havn i oktober 1888. Den 17/10 drev skuta under N. W. storm iland, og ble condemnert. Skaden ble imidlertid utbedret og skuta ble solgt til Leif Gundersen, Porsgrunn og kom i langfart. I 1906 ble Jacob Halvorsen, Porsgrunn eier av skuta. Siste gang den gjorde turen over Atlanteren var fra Canada til Garston i 1909. Kom da hjem til Porsgrunn, ble avrigget og brukt i noen år som lekter. Førere var bl.a. i 1901 Isak Skaugen, 1904 S. A. Sørensen, 1905 P. K. Hansen, 1906 Chr. Olsen, 1908 H. Hansen. Også mannskapsbilde.
Nr. 148.
Bark «Java» (fotografi). 848 reg.tonn bygget av jern i Greenock 1881. Innkjøpt til Norge og Porsgrunn i 1904 av et aksjeselskap med Leif Gundersen som reder. «Java» var hjemmehørende i Porsgrunn til 1910. Den forliste i juni 1910 og ble condemnert. Førere: Fra 1905 S. K. Sørensen og fra 1908 P. K. Hansen.
Nr. 156.
4 mastet bark «Inverneshire» (fotografi). Hjemmehørende i Porsgrunn 1914 til 1917. Reder: Herman Jeremiassen. Dette skip og fullriggeren «Lindfield» var de største seilskuter som har hørt hjemme i fjorden. «Inverneshire» ble i 1919 solgt til Stray, Kristiansand. Ble omdøpt til «Svartskog». På reise fra Norfolk til Buenos Aires forsvant den i 1920. Gave fra kapt. Cornelius Ree.
Nr. 157.
M/S «Bandak» (fotografi). Bulkcarrier 44800 D. W. tonn. Bygget i Kiel, Kieler Howaldswerke 1963. Rederi: A/S Borgestad. «Bandak» er til dags dato 1971 det største skip som har vært hjemmehørende i Porsgrunn. Den brakte i 1964 den største kulllast som inntil da noensinne var brakt inn til Europa på en kjøl, nærmere bestemt Rotterdam. Dens første fører: 1963 til 1967 Reidar Helgesen. 1968 Ansgar Halvorsen. 1969 Jørgen Bøhle. Gave fra kapt. Reidar Helgesen.
Nr. 158.
Bark «Calip» (maleri, fotografi). Innkjøpt til Porsgrunn fra Stavanger-rederiet F. Monsen til Leif Gundersen, her. Fører: 1896 kapt. C. A. Danielsen.
Nr. 159.
Fullrigger «Protector» ex «Eskasoni» (fotografi). 1715 reg.tonn. Bvgget av jern i Stockton 1886. Innkjøpt til Norge av Leif Gundersen, Porsgrunn i 1908. Han var da reder til 1911. Fra 1912 var firmaet Gundersen og Gjertsen, Porsgrunn redere. I 1915 ble den solgt til Langesund til Jacobsen & Co. De hadde skuta til 1923. Førere: 1909 A. Gjertsen. 1911 E. Eriksen. 1916 0. Monsen. 1920 H. Hansen. 1922 O. G. Monsen.
Nr. 160.
Barkskip «Ophelia» Reder Leif Gundersen. Fører Nils Pedersen. Pennetegning av skuta i storm for 2 stumper, stagfokk, mellemstagseil, og mesanstagseil.
Nr. 161.
Motorskonnert «Ingjerd» (fotografi). D. W. tonn bygget i Risør i 1918, solgt til Sverige i 1923. Disponent Nils Halvorsen. Fører: Borger E. Eriksen.
Nr. 162.
Fullrigger «Norge» (fotografi). Den var på 1680 reg.tonn, bygget av jern i Stockton i 1874. Den het opprinnelig «Peterborough» og var hjemmehørende i Greenock. Den ble innkjøpt til Norge og Porsgrunn av Leif Gundersen i 1898. Leif Gundersen hadde den til 1906. «Norge» gikk ut av registeret i 1907. Førere: 1899 G. U. Olsen. 1901 Trygve Gundersen. 1902 G. U. Olsen. 1906 A. Gjertsen. Fotografiet er tatt i 1901 da skuta var på reise fra Emden - St. John N. B. - Australia - Falmouth for orders - LeHavre - Langesund. Trygve Gundersen var da skipper ombord. 2 fotografier.
Nr. 163.
Fullrigger «Euphrosyne» (2 fotografier). 1799 reg.tonn ca. 3000 D.W. tonn. bygget av stål i Port Glasgow i 1885. Ble innkjøpt til Norge og Porsgrunn i 1907 av Leif Gundersen, som var reder av skuta til 1911. «Euphrosyne» sank etter kollisjon med S/S «Darlington» av London i oktober 1911 i nærheten av Royal Sovereign Fyrskip. Kapt. Ludvig Larsen Helleberget var da 2. styrmann ombord.
Nr. 164.
Skonnertbrigg «Fortuna» Ikke registrert i «Norske Seilskuter» eller andre publikasjoner. Maleri.
Nr. 165.
Fullrigger «Mafalda» (fotografi). Bygget i Greenock 1878 av jern. Målte 1452 br. tonn. Den het tidligere «Persian». Innkjøpt til Norge i 1903 til Brusgaard, Drammen. I 1916 ble den overtatt av Ivan Abrahamsen, Porsgrunn. I 1919 av Fred Th. Bergh også Porsgrunn. Solgt til England i 1921. Fra 1919 var A. J. Borgersen fører av «Mafalda».
Nr. 166.
Bark «Snefrid» (fotografi). Reder Leif Gundersen, Porsgrunn. Medeiere Grønvold og Johnsen, Skien. Fører: Kapt. A. D. Christensen.
Nr. 167.
Barkskip «Romulus» av Porsgrunn. Maleri. Ført av kapt. Otto Nord. Den fører Unionsflagget.
Nr. 168.
Opprigget modell av barken «Gambetta». Giveren var Anthon Eltvedt, far til skipsinspektør Morten Eltvedt. Han var skipper ombord i vedkommende skip i 1880. Statsminister Ing. Gunnar Knudsen tegnet dette skip.
Nr. 169.
Opprigget modell av skonnertskip, bygget av Ola Petter Olsen, Vestsiden Porsgrunn. Gitt av Per Olsen og Birger Eltvedt. Navnet i akterspeilet er: «Sverre», Porsgrunn.
Nr. 170.
Skipsreder Halvor Ericksen, Vestre Porsgrunn. Maleri. En av foreningens stiftere. Født 11/11 1800, død 16/2 1881. Han var gift med Christine Sofie Monrad, født 16/9 1807, død 16/7 1881.
Nr. 171.
Opprigget modell i hvit glasskasse. 4 mastet bark. Seilene er skåret i tre. Giveren er stuert Charles Kjørholdt.
Nr. 172.
Fotografi av skipshandler A. P. Melgaards samlinger av skutebilder i «Captains Room» i sin skipshandel i Kjøbenhavn. Firmaet: Monsen og Melgaard med bilde av innehaverne.
Nr. 173.
Trappebeslag (Leiderbeslag) i solid messing fra barkskip «Sunbeam» 884 reg.tonn. Bygget i St. John N. B. i 1873. Innkjøpt til Porsgrunn av Martin Olsen som var reder fra 1892 til 1907 da skuta ble solgt. Førere: O. D. Hansen, S. K. Andersen m. fl. Gave fra Rolf Martin Condrup. Rederens sønnesønn. Fører var også James Houlder D. E.
Nr. 174.
Clipper Ship «Great Republic» litografi. I sin tid verdens største skute, bare under seil. Det var den visstnok til alle tider. Bygget i U.S.A. og hjemmehørende der. Gave fra redaktør Isak Jakobsen, Porsgrunn.
Nr. 175.
Sjømandsforeningenes Fellesforenings delegertmøte i Porsgrunn i 1937. Fotografi. Daværende formann i Porsgrund og Omegns Sjømandsforening var havnefogd Carl G. Norberg.
Nr. 176.
Litografi av: «An American Frigate turning her helm A'lee to avoid the Rocks». Utgitt i London «as the act directs» Nov. 9. 1792 by C. Sheppard Nr. 15 St. Peters Hill. Doct's Commen's.
Nr. 177.
Skonnertbrigg «Statsråd Erichsen» Porsgrunns skoleskip 1938-1946. Fotografiet viser skuta oppankret ved «Skjæret» i elva. Fotoet er tatt av Gunnar B. Ellefsen, Moldhaugen og er en gave fra ham.
Nr. 178.
Brigg «Gjendin» av Porsgrunn fotografi. 258 reg.tonn. Reder Gunnar Knudsen. Kapt. Petter Waldussen. Bildet er tatt mens skuta er beliggende i Middlesborough i 1892.
Nr. 179.
Motorskonnert «Inverurie» (fotografi). Ca. 150 reg.tonn. Innkjøpt fra Danmark i 1917. Solgt til Sverige i 1920. Disp. reder Nils Halvorsen. Fører: Borger E. Eriksen. Gave fra B. E. Eriksen.
Nr. 180.
Barkskip «Bayard» (fotografi). Kapt. A. Gjertsen. Innkjøpt til Porsgrunn fra England av skipsreder Leif Gundersen, Porsgrunn. Otto Schanke var også fører en tid. Gave fra skipsreder Trygve Gundersen. Mere informasjon om denne skute ville være ønskelig.
Nr. 181.
Fotografi av mannskapet på Bark «Sterling» av Porsgrunn tatt i Liverpool i 1902. Dessverre har vi ennu ikke fått identifisert personene på bildet. Vi søker informasjon. Reder: Nic. Friis. I 2. rekke: 1. styrmann Tennefoss, kapt. Olav Ellefsen og nr. 5 er Baksaas. Den lille gutten er sønn til kapteinen. Hans navn er Reidar Winther Ellefsen, senere selv fører av M/S «Sønnavind» A/S Borgestad.
Nr. 182.
Pennetegning av København Red fra 1800. Man ser Tollboden. Gave fra A. P. Melgaard.
Nr. 183.
Fullrigger «Sørfareren» av Kristiansand. Kapt. Sverre Aanonsen. Skuta ble opphugget i Kjøbenhavn i 1923. Den hette før «Scottish Lochs» bygget i Southampton 1888 av Jern. Målte 2649 br.tonn. Innkjøpt av S. O. Stray, Kristiansand i 1912. Solgt til Danmark i 1923.
Nr. 184.
Bark «Irene» av Porsgrund (fotografi). 1039 br. reg.tonn. Bygget i Lybeck i 1891. Den var hjemmehørende i Porsgrunn og eides av Herman Jeremiassen. Kjøpt fra utlandet i 1905. Første fører under norsk flagg var Carl G. Norberg. I 1911 overtok O. Larsen som fører og fulgte med skuta da den ble solgt til J. M. Jacobsen & Co, Sandefjord i 1916. I 1923 ble den solgt til utlandet igjen
Nr. 185.
Tegning av ukjent skute, lenser unna i «The roaring forthies». Tar brottsjø over le rekke. Gave fra kapt. C. Ree. I Ruffen.
Nr. 186.
Tegning av ukjent skute for styrbors halser. Tar sjø over le rekke. Gave fra kapt. C. Ree. I Ruffen.
Nr. 187.
Samling av skutebilder, fotos, som er innrammet i større fotografiramme. Det er fra orkanen i Pensacola, Mobile, Gulport og Ship Island 27. september 1906. Man ser bl.a. som vrak, eller strandet de norske skuter «Heimdal» og «Magdalene», begge fra Porsgrunn. I Ruffen.
Nr. 188.
Fotografi fra Porsgrunns Sjømandsforenings jubileumsfest. I Ruffen.
Nr. 189.
Fotografi av Sjømandsforeningenes Fellesforenings 31. ordinære delegertmøte i Skien 5.-6. juli 1935. På bildet finner man angivelse av navn på deltagere. I Ruffen.
Nr. 190.
Sjømansforeningenes Fellesforenings 3. årlige delegertmøte i Kristiansand S. 5. og 6. juni 1905. Porsgrunds og Omegns Sjømandsforenings delegert var skipsreder Martin Olsen. Ellers finner man navn på øvrige delegater på bildet. Fotografi. I Ruffen.
Nr. 191.
Fotografi av Det Norske Veritas's representantskaps møte i 1914. Porsgrunns representanter var sakfører O. K. Abrahamsen. Skipsreder Martin Olsen. Skipsreder Herman Jeremiassen. Skipsreder Per Jacobsen.
Nr. 192.
Firmastet bark «Lindfield» (fotografi). var en stålskute på 2276 br. tonn, bygget i Greenock i 1891 og ble i 1912 innkjøpt til Norge og Porsgrunn av H. Jeremiassen, Porsgrunn. Den var sammen med 4 masted bark «Invernesshire», Porsgrunns største skute. Som fører ble ansatt Carl G. Norberg. Senere førtes skuta en kortere tid av H. Teigen for så atter å bli overtatt av Carl Norberg. På reise fra Portland Ore til England med hvete ble den 17. mars 1916 senket av en tysk U.båt utenfor Fastnet. Kapt. Norberg ble holdt som fannge ombord U.-båten i en ukes tid. Hvor han var vidne til at flere norske skuter ble senket av samme U.-båt. Mannskapet ble ellers reddet.
Nr. 193.
S/S «Ottawa» av Porsgrunn, innkjøpt fra England av Fred Th. Bergh, Porsgrunn. Bygget i Port Glasgow som «Craig Isla» 2429 br. reg.tonn. Bygningsmodell på skottet i Ruffen. Også fotografi i salen. Fotoet er tatt i Rotterdam i 1914.
Nr. 194.
Pennetegning i ramme av «Type på norsk Los», tegnet av Harald Jorden. Gave fra O. P. Melgaard, Kjøbenhavn. Henger over inngangen til salen.
Nr. 195.
Skonnertskip «Disa» av Porsgrunn. Fotografi i salen. Laster tømmer i Kragerø ca. 1916. Reder: J. Jeremiassen.
Nr. 196.
Skipsklokke fra Porsgrunns Skoleskip, «Statsråd Erichsen» montert på Fagskolen. Ved inngangsdøra.
Nr. 197.
Innrammet fotografi av mannskapet på bark «Gunn» av Porsgrunn. Bildet er tatt i Buenos Aires i 1893. Dessverre har vi inntil nå ikke vært istand til å identifisere mannskapet. Heller ikke har vi rede på hvem giveren av bildet er.
Nr. 198.
Barskip «Gulnare» (maleri). Røkeværelset. Signert J. Witham. Den står ikke i «Norske Seilskuter». Foreløpig er skuta ukjent. Fører H. G. Hansen.
Nr. 199.
En samling sjømannsarbeider. Diverse knoper, matter, fendere, klokkestrenger, sekkelåser etc. skute i flaske o.s.v. I glasskap, alt forarbeidet av kapt. Ludvig Larsen, Kirkehaugen. Han er i skrivende øyeblikk (våren 1971) eneste meldem av Cape Horn Klubben fra Porsgrunn og fyllte 82 år i år. Han har nå fullført byggenummer 300 av skuten på flaske. Disse leverer han over det ganske land.
Nr. 200.
Nok en samling av sjømannsarbeider i glasskasse for arbeidet av kapt. Ludvig Larsen, som for tiden også er foreningens Æresmedlem.
Nr. 201.
Innrammet hyldningsdikt til en av stifterne skipsfører Paul Linaae, ved hans avgang som formann i Porsgrund og Omegns Sjømandsforening etter å ha fungert i 5 år. Fra 1854 til 1859. Diktet er datert 19. januar 1859. Det er derimot ikke signert.
Nr. 202.
Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings første mottate telegram i egne lokaler. Det er fra Kong Håkon 7de, datert Christiania 8/12 1905. Det lyder Sømandsforeningen Porsgrund, Haster, Haster . . «Min hustrus og min hjertelige takk for foreningens hilsen». Haakon.
Nr. 203.
Innrammet bilde av kapt. Borger E. Eriksen med foreningens Punchebolle. Da han gikk av som formann for festkomiteen etter å ha vært det i 13 år. Gave fra avisen «Varden».
Nr. 204.
Innrammet telegram fra Kong Haakon 7de, datert 10/6 1945. Det lyder: Porsgrund og Omegns Sjømandsforening, Porsgrunn. «Jeg takker for foreningens velkomsthilsen. HAAKON R.»
Nr. 205.
Innrammet fotografi av D/S «Skarp» av Porsgrunn, tilhørende Fred Th. Bergh, senere Tangvald Pedersen. «Skarp» ble torpedert i den engelske kanal under 2. verdenskrig. Bildet er tatt i Stettin 1915.
Nr. 206.
S/S «Eden» (fotografi). Bildet viser skuta liggende lastet med trelast ved kai i Bristol.
Nr. 207.
Innrammet skrivelse fra Byfoged og Magistrat i Købstaden Porsgrund. Det gjelder skipperborgerskap til Rudolph Tillisch datert 25. juli 1849.
Nr. 208.
Skonnertskip «Skogland» Bygget av Hans Thorsen på Herøya, han var også reder. Da dette bilde ble tatt losset «Skogland» Telemarkstømmer i Douglas havn på Isle of Man. Skuta førtes da av kapt. Hans Lund. Han bodde på Kulltangen, i det huset som kalles «Skipperhuset» som nå står på Porsgrunns Historiens grunn ved den gamle Prestegården. Bildet er skjenket av kaptein A. Gundersen, den 23/9 1959. Hans far var styrmann ombord.
Nr. 209.
Barkskip «Defensor» (fotografi) av Porsgrunn. Skuta er ikke beskrevet i «Norske Seilskuter». Bildet er tatt i engelsk havn i 1884. Byg.modell. Reder: Hermann Jeremiassen 1905-1907.
Nr. 210.
S/S «Neretis» (fotografi). Tilhørende Ullenæss og Pettersen. Skuta ble minesprengt i desember 1915. Fører var kapt. Martin Olsen, Nybyen.
Nr. 211.
Brigg «Starbeam» av Porsgrunn. (Fotografi). Bildet er tatt i Ipswich da den ligger å losser is fra Langesundsfjorden, det var i 1905.
Nr. 212.
Mannskapsbilde fra 4 mastet bark «Euphrates» av Skien. Førtes av kapt. O. A. Andersen i 1910 iflg. Veritas reg.
Nr. 213.
Stort innrammet fotografi av fru Kathrine Vauvert. I salen. Enke etter Louis Vauvert. Hun overdro i juni 1905 eiendommen, Storgaten 163 heftelsesfritt til Porsgrund og Omegns Sjømandsforening,ifølge hennes tidligere avdøde manns ønske. Dessuten betalte hun alt innbo som måtte innkjøpes til lokalene. Se forøvrig nr. 86.
Nr. 214.
D/S «Allie» av Skien. Reder: J. A. Larsen. I 1904 var tidligere havnefogd C. G. Norberg skipper. Hauf var maskinist. Carl Oscar Nordberg var 2. styrmann.
Nr. 215.
Innrammet spesialkart over Kristianiafjorden fra Tønsberg Tønne til Jomfruland. Geografisk oppmåling datert 1870.
Nr. 216.
Fullrigger «Invercargill» (fotografi i farger). Skuta er her under engelsk flagg. 1309 br. tonn. Bygget i Glasgow av jern i 1874. Innkjøpt til Norge i 1905 av N. A. Staubo, Kristiania, og avseilte fra Glasgow 20. februar bestemt for Kristiania, med kull som partsladning. Skuta forsvant med mann og mus. Fotoet er kopi av maleri av den kjente engelske marinemaler J. Spurling. Gave fra kapt. C. Ree.
Nr. 217.
Fullrigger «Loch Torridon» (reproduksjon). Maleri av J. Spurling. En verdenskjent skarpseiler. Så kun under engelsk. I «The last af the Windjammes» finner man en «Abstract af Log» fra den engelske fullrigger «Wendurs» reise fra Newcastle N.S.W. Australia til Valparaiso i januar 1896. Den seilte distansen på 29 dager og 6 timer. «Loch Torridon» som seilte sammen med «Wendur» brukte 6 timer lenger på distansen.
Nr. 218.
Fullrigger «Loch Vennachar» (reproduksjon). Maleri etter J. Spurling. Også en av de engelske verdenskjente ullclippere. Visstnok aldri under norsk flagg. Bildet viser skuta under taug ved Dover.
Nr. 219.
Barkskip «Pericles» under engelsk flagg, (reproduksjon). Fra maleri av maleren J. Spurling. Av den engelske Aberdeen Clipper Line. Også en verdenskjent clipper. I 1905 innkjøpt av Leif Gundersen, Porsgrunn. J. M. Skaugen, Porsgrunn var dens første fører under norsk flagg. Derfor har sansynligvis nåværende skipsrederi Skaugen, Oslo alltid hatt et skip i sin flåte som heter «Pericles».
Nr. 220.
Fullrigger «Derwent» Under engelsk flagg (reproduksjon). Fra maleri etter maleren J. Spurling. Kjent hurtigseiler. Ble innkjøpt til Norge i 1905 til Chr. Nielsen & Co, Larvik. Kom senere til Arendal. Lå såvidt huskes lenge under opplag i Brevik i 1920 årene. Bildet viser «Derwent» for bakbords halser i opprørt hav.
Nr. 221.
Fullrigger «Salamis» under engelsk flagg (reproduksjon). Etter maleri av J. Spurling. Bildet viser skuta for full muring under lens i «The Roaring Forthies». Se nr. 55. Den ble innkjøpt til Porsgrunn av Leif Gundersen.
Nr. 222.
«Tamar» under enkelsk flagg, (reproduksjon), fullrigger. Fra maleri av J. Spurling. Også en verdenskjent Ullclipper. Bygget i Glasgow 1889. Kapt. Forbes førte den i 1896, og seilte bl.a. Sydney til Hull med 7428 baller ull på 87 dager. Fra Newcastle N.S.W. til San Francisco på 51 dager. Visstnok aldri under norsk flagg.
Nr. 223.
Fullrigger «Illawarra» under engelsk flagg (reproduksjon). Fra maleri av J. Spurling. «Illawarra» ble innkjøpt til Norge av N. A. Lydersen, Borøya i 1907. Han hadde den til 1913. Under engelsk flagg var skuta bl.a. treningsskip for det kjente engelske rederi Dewitt & Moore, Glasgow. Den var bygget i Glasgow i 1881. De 8 ovenstående reproduksjoner er gave fra kapt. C. Røe.
Nr. 225.
Barkskip «Haul Bowline» av Skien (maleri). Fører: Just Wright. Skuta kvitterer losen ved Cap La Hague 30. april 1873. Ukjent giver.
Nr. 226.
Fotostatkopi av stifternes underskrifter. Porsgrund og Omegns Sjømandsforening datert 22/1 1847.
Nr. 227.
«Stranden syd for Helsingør» (maleri). Man ser Kronborg Festning og seilere utenfor. Malt av Johan Hausmann. Gave fra A. P. Melgaard 2/7 1924.
Nr. 228.
D/S «Vinnie» av Porsgrunn (fotografi). Bygget i 1929 i England. Reder: Christian Knudsen, Frednes. Solgt til Fredrikstad 3 år senere. Gave fra Oscar Fredriksen.
Nr. 229.
Skonnertskip «Oberon» 1800 tonn D. W. Bygget av stål i Glasgow i 1893. Innrettet for vannballast i midtskipstank 480 tonn, en av de få skuter som hadde det den gang. Innkjøpt til Norge og Porsgrunn av Per Jacobsen i september 1908. Solgt til Danmark 1916. Gikk vesentlig i Australia-fart.
Nr. 230.
Skonnertskip «Nordstiernen» (Den «Iille»). Reder: Per Jacobsen. Etter nøyaktige opptegnelser av rederen: «Nordstiernen» 430 tonn D.W. Bygget i Holmestrand 1874. Ble innkjøpt av meg fra Christiania i 1886 for kr. 16.000. Skipet var opptjent, da jeg høsten 1889 reiste hjem etter å ha ført det. Fraktene den gang var følgende: Arcangel/England 45/ pr. stdr. Skien/Neapel 70 frc. pr. stdr. Skipet seilte siden vesentlig i logwoodfart og mahogny fart fra Laguna, Youcatan, Belize, og Vest Indien. Skuta forliste i 1903 i en storm ved Progreso Youcatan, hvor det var oppankret på reise fra Laguna til England med mahogny. Det var da opptjent 5 ganger på 17 år, hvilket utgjorde kr. 5000 pr. år. Skipet var fordelaktig og seilte meget godt. F.eks. Mexico/Queenstown 37 dager eller Falmouth f. o. 39 dager. Det hadde i disse år 2 store kollisjoner. En i Parana, vinlastet til Rosario i 1888. Dampskipet som det kolliderte med ble dømt til å betale kr. 19000. Også en kollisjon i Nordsjøen. Ved privat oppgjør med assurandørene ble rederiet betalt kr. 27000.
Nr. 231.
Skonnertbrigg «Fairy» av Porsgrunn (fotografi). Reder var Flørenes Breidablikk. Fører: A. M. Hansen (senere mønstringsmann), Osebakken. Kapt. Hansen seilte skuta på botlenoosfangst i Nordishavet. Kapt. Hansen mistet venstre hånd i Nordishavet 16/6 1895. Senere innrulleringsbetjent som det hette. Bildet er tatt av skipet beliggende ved enden av Kullhusbakken på Osebakken. 12 av besetningen sees på dekket. Senere bystyremedlem Skyer var stuert ombord eler. Gave fra fru Tuddi Paust, som var skipperens datter.
Nr. 232.
Innrammet bilde: «På Kongelig Majestæts til Danmark og Norge o.s.v. Tollkammer udi Øre Sund haver jeg vedbørligen anngivet skipper m. Richmond af Memel med annstående ladning o.s.v. ved Kronborg Festning Øre Sund Toldkammer den 14. mai Ano 1791. Stemplet Dir Schau.» Bak står skrevet: «Til min gode ven Carl G. Norberg fra C. A. Pettersen» Gave fra C. A. Pettersen.
Nr. 233.
Innrammet fotostatkopi av: Examens Attest Styrmann-Skole for Carl Christian Norberg, 17 år gammel. Han var en av de første elever ved den nyopprettede Porsgrund Sjømandskole, datert 2/5 1849. Også Skipper Certificat datert 30. mars 1858. Han var da 26 år gammel. Samt Skipperborgerbrev utstedt av Byfoged og Magistrat Cristian Heyerdahl. Datert 13. april 1858. Gave fra kapt. Norbergs sønnesønn kapt. Reidar Helgesen i 1965.
Nr. 234.
Fullrigger «Cutty Sark» (fotografi). Nest etter Nelsons «Victory», så er «Cutty Sark» utvilsomt den mest interessante og mest kjente av skuter under seil. Verdens mest omtalte og vel også hurtigste skute som ull og te clipper. Den ligger i dag (1971) fullt opprigget i tørdock ved Greenwhich i England. Der er utgitt binsterke bøker om «Cutty Sark». 1. januar droppet «Cutty Sark» lossen ved Lizard Head, for Melbourne i 1871. Den 2. mars ankret man ved Hobsons Bay innenfor Port Phillip Heads Melbourne. 13000 n. mil. Gjennomsnittsfart 9 knop i timen med 219 n. m. i ettmålet. Det var en av hennes hurtigste reiser. «Cutty Sark» var aldri under norsk flagg. Gave fra skipsinspektør Morten Eltvedts arvinger.
Nr. 235.
Fotografi i ramme av Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings nåværende Æresmedlemmer (1971). Kapt. Martin Andersen, kapt. Gerhard Olsen, kapt. Borger Eriksen. Foreningens daværende formann havnefogd Henry Beck. Bildet er tatt etter generalforsamlingen 1969 av «Varden».
Nr. 236.
Clipper Ship «Osean Express» (litografi i ramme). «Outward bound from New York discharging the Pilot» 1856. Litographi by Currier & Ives 152 Nassau St. New York.
Nr. 237.
Innrammet fotografi av: Kapt. Henry Beck d.e. og havnefogd Martin Andersen ved formannsskifte 1/2 1958. Også festkomiteen kapt. Borger Eriksen, bruformann Bjønnes. Kjøkkenpersonalet fru M. Tidemansen, fru D. Olsen og festkomiteen.
Nr. 238.
Innrammet: Fortegnelse av seilskip bygget i kjøbstaden Porsgrund av skipsreder P. M. Petersen. Fra 1864 til 1876 lot P. M. Petersen bygge ikke mindre enn 14 skip. I størrelse fra 89 til 316 comerselæster.
Nr. 239.
Innrammet kolorert tegning av S/S «Imacos» av Tvedestrand. Gave fra skipshandler Melgaard, Kjøbenhavn.
Nr. 240.
Bark «Celox» (fotografi). Bygget av stål i Kristiansand i 1892. Målet 385 reg.tonn. Reder: Gunder Olsen, Kristiansand S. Fører fra 1904 J. Martiniussen. Den forsvandt i 1906 på reise fra Hamburg til Laguna.
Nr. 241.
Bark «Statsråd Lehmkul» av Bergen (tegning). Bergens Skoleskip. Gave fra kaptein under skoleskipsbesøket da hotell «Neptun» ble åpnet og innviet i 1965
Nr. 242.
D/S «Grenland» (fotografi). 2400 D.W. tonn. Reder: Thoralf Holta Åkre, Porsgrunn. Fotografiet er tatt mens skipet befinner seg i Welland Canalen ved Montreål i 1935.
Nr. 243.
Bark «Barfod» (fotografi). «Barfod» hørte hjemme i Langesund. Reder: Håkon Kristensen Barfot. Fører: Kapt. Gustav Sørensen, Siktesøya. Gave fra fru Olga R. Lunde. Bark «Barfod» var ex «Neophyte» 1127 reg.tonn. Bygget i Church Point N. S. av tre. Innkjøpt til Norge og Langesund i 1898 av Håkon Kristensen Barfod. Han var reder av skuta til 1907. På reise fra Nantes til River du Loupi Canada i ballast, grunnstøtte «Barfod» 20. september 1906 på Basque Island St. Lawrence. Skuta ble kondemnert i Quebec i 1907.
Nr. 244.
Ukjent barkskip fører unionsflagget. Stort gammelt maleri i mellomværelset. Vi søker informasjoner om dette.
Nr. 245.
En kompassrose antagelig etter kaptein H. Eriksen eller Otto Nord. Funnet i kaptein Nords gamle hus i Meierigaten 5, Porsgrunn i 1958.
Nr. 246.
Gammel sekstant. Fabrikat Crichton London solgt av firmaet L. J. Rufsell Hull. Giver ukjent.
Nr. 247.
Mannskapsbilde fra ukjent dampskip. Mannskapet også ukjent. Vi søker informasjon. Giver ukjent.
Nr. 248.
3 mastet slettopper. Ukjent. Informasjon søkes.
Nr. 249.
Brigg «Andrea» av Porsgrunn. Kolorert tegning. Den førtes av kaptein A. M. Hansen i 1880. Reder var Flørenes Breidablikk. Gave fra fru Tuddi Paust 1971.
Nr. 250.
Bark «Risør», (fotografi). Ukjent reder og fører. Ukjent giver. Vi søker informasjon.
Nr. 251.
Bark «Sylvia» av Stavanger, (fotografi). Ukjent reder og fører. Ukjent giver. Vi søker informasjon.
Nr. 252.
Fotografi av 4 Porsgrunns skuter, (innrammet) ligger fortøyd ved Moldhaugen. Den ene er skonnertskip «Planet». Kaptein var Isak Abrahamsen, Andreas Øyan var styrmann. Den forliste på sin første tur. «Charlotte» barkskip. De andre to er ukjente.
Nr. 253.
Langesundsfjordens Bugserselskaps taubåter «Tordenskjold» (gamle), «Tordenskjold» (nye), «Storegut», «Kolbjørn». Gave fra ing. Finn C. Knudsen. Også bygningsmodell av samme.
Nr. 254.
Sjømandsforeningens utstilling i Porsgrunns Folkeskole ved Porsgrunns 150 års jubileum.
Nr. 255.
Innrammet fotografi fra den forrevne kyst utenfor Cape Horn. Bildet viser en delvis havarert skute som blir assistert av taubåt. Skuta er ukjent. Fotografiet er en gave fra kipt. Axel Andersen.
Nr. 256.
D/S «Taormina». Reder: Jørgen C. Knudsen. Fotografi.
Nr. 257.
Taubåt «Pors» (bygningsmodell). Bygget av Chr. Christoffersen, Husvik pr. Tønsberg. Redere var Finn Christensen og Harald Knudsen.
Nr. 258.
Taubåt «Storegut» (gamle) modell. Tilhørende Langesundsfjordens Bugserselskap, Finn C. Knudsen.
Nr. 259.
Seilskipet «Pløn» (bygningsmodell. Informasjoner?
Nr. 260.
Bygningsmodell av seilskute. Ukjent henger i gangen. Informasjoner?
Nr. 261.
Jernbark «Queen of Scots». Bygningsmodell. Se nr. 40.
Nr. 262.
SIS «Frednes». Reder: Chr. Knudsen, Frednes.
Nr. 263.
Bark «Constantia» Bygningsmodell.
Nr. 264.
Fullrigger «Albert Leo Schlageter» (fotografi). Treningsskip. Tysk. Erindring fra besøk i Porsgrunn 29/8 1938. Undertegnet: L. Kogge, Fregattenkapitæn und komandant.
Nr. 265.
Barkskip «Statsråd Lehmkuhl» Bergens skoleskip.
Nr. 266.
«Gun Tampion» from H.M.S. «Devonshire» Cruiser. Presented to Porsgrund og Omegns Sjømandsforening By Sir John Cunningham, the First Sea Lord. To commemorate the passage of H. M. The King of Norway (Kong Håkon den 7de) and his cabinet to England in H.M.S. «Devonshire» in June 1940. Datert 22/1 1947. Vår forening er meget stolt over å ha en slik verdifull og unik ting i sine samlinger. Æren for dette skal stortingsmann, medlem av vår forening Carl P. Wright ha. Han tjenestegjorde i England under 2. verdenskrig bl. a. som kapteinløytnant i den norske marine. Han var liason officer ombord på H.M.S. Corvett «Cadiz» da denne var på flåtebesøk her sommeren 1947. «Gun Tampionen» ble overlevert av sjefen på H.M.S. «Cadiz» på vegne av the First Sea Lord Sir John Cunningham. Som man ser står det latinske ordspråk: «Auxilio Divino» på Tampionen, og som var H.M.S. «Devonshires» valgspråk, og på norsk betyr det: «Ved Guds hjelp».
Nr. 267.
8 fotografier i ramme som ble tatt ved besøket av H.M.S. «Cadiz» som ovenfor nr. 266. Man ser havnefogd Martin Andersen, samt stortingsmann Carl P. Wright bl. a. sammen med hjemmestyrker og skipets befal og mannskap. De siste bærer «Gun Tampionen» opp til Sjømandsforeningens lokaler.
Nr. 268.
Innrammet fotografi av H.M.S. «M 11 04» som også anløp vår by i samme anledning som ovenfor.
Nr. 269.
Våpenmerke fra H.M.S. «President». Londons byvåpen.
Nr. 270.
Brevik sjømandsforenings stann fra utstillingen i folkeskolen under Porsgrunns 150 års jubileum. (Fotografi).
Nr. 271.
Bordklokke av nysølv fra passasjerskipet «Margrethe» tilhørende Dr. Schaaning og kapt. Amund Andersen, ført av sistnevnte.
Nr. 272.
Skute i flaske. Ukjent giver.
Nr. 273.
Skonnertskip «Pocohontas» av Skien. Gammelt innrammet fotografi. Fører var C. Hansen iflg. Norske Veritas register av 1905. Skuta var i 1905 hjemmehørende i Drammen. Den var bygget i Lincolnsville U. S. I 1910 var den ikke i registret.
Nr. 274.
Taubåt «Lifos» tilhørende Tinfoss Papirfabrikker. Gave fra kaptein Forsberg.
Nr. 275.
Taubåt «Danfos» tilhørende Tinfoss Papirfabrikker. Gave fra kaptein Forsberg.
Nr. 276.
D/S «Eva» i 1910 registrert i Stavanger iflg. Norske Veritas register. Fører var da E. Hauge. Senere hjemmehørende i Haugesund. Den var bygget på Stavanger Støberi & Dokk i 1908. Var på 1080 br. reg.tonn. Reder var Th. Norbø m. fl. (Fotografi).
Nr. 277.
Innrammet avisutklipp av den norske barken «Royal» av Porsgrunn som oppbringes av en tysk Sepeliner, under den første verdenskrig 1914-1918. «Royal» var hjemmehørende i Porsgrunn i 1917, iflg. Norske Veritas Register. Redere var Hansen og Hermansen. Fører i 1917 var P. Thorstensen. Den var bygget i Arendal i 1881. Kjenningssignal T. V. K. D. «Den gamle og den nye tid møtes».
Nr. 278.
Innrammet kolorert tegning av fransk «le «Sphinx Premier navire a' vapeur de la Marine Militaire Francaise lance' en 1829.» Den franske marines første skip under damp og seil 1829. Bildet er en gave fra Abraham Nielssen.
Nr. 280.
Innrammet fotografi av Sjømandsforeningenes delegert møte i Porsgrunn 1932. Porsgrunn ble representert av H. Rennesund og Tellef Andersen.
Nr. 281.
Skinninnbundet bok: «Skattkammer eller Styrmandskunst inneholdende en tydelig og mange exempler oplyst undervisning om alt hvad en Styrmand nødvendigst bør forstaae» Kiøbenhavn 1781. Der er i boken innklistret et notat: «Under henvisning til Sjømandsforeningens deltagelse ved vår oldefars sykdom og begravelses. Med hilsen Otto Gotfred Schanke den 3/6 1967.
Nr. 282.
Skindinnbunnet bok: «Skattkammer eller Styrmandskunst». Det samme som nr. 281. Denne bok er datert Kjøbenhavn 1797. Den er en gave fra Severin Simonsen, tidligere Porsgrunds gutt. Et notat inne i boken: «San Pedro California 8. august 1969. Med hilsen til alle gamle kjente.» Signert: Severin Simonsen.
Nr. 283.
Innrammet fotografi av Sjømandsforeningenes delegert mote i Kristiania. Det er ikke datert. Imidlertid sees skibsreder Martin Olsen på bildet representere Porsgrund og Omegns Sjømandsforening. Bildet må derfor være fra hans formannstid, og det va 1893 til 1911, og 1912 til 1920.
Nr. 284.
«Lærebok i Navigasionen» av C. T. H. Geelmuyden Christiania 1845. Giver ukjent.
Nr. 285.
Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings utstilling i folkeskolen under byens 150 års jubileum 1957.
Nr. 286.
Fotografi av Rederforbundets møte på Frognerseteren. Statsminister Gunnar Knudsen sees i første rekke i midten det året han var formann i Norges Rederforbund. Han var formann i Porsgrund og Omegns Sjømandsforening i 1879-80.
Nr. 287.
3 mastet Slettopper «Mexico». Vært hjemmehørende i Porsgrunn. Kaptein Carl Johan Tennefoss. Skuta lastet huder i Rio januar 1910 for Europa, iflg. kapt. Anders Gundersen, Knardalstrand. Mexico var på 650 tonn D.W.
Nr. 288.
Skipsregister for Porsgrunn. Skipsfart og skipsbygning i Porsgrunns distriktet fra ca. 1530 opp til 1921. Da ble den siste treskute bygget på Moldhaugen, og det var motorskute «Høiås» tilhørende H. T. Realfsen. Boken er håndskrevet av ing. Finn C. Knudsen. Et verdifullt dokument.
Nr. 290.
Håndskreven navigasjonslære av Carl E. Houlder, elev av Porsgrund Sjømandskole i 1855. Gave fra styrmann, senere kaptein James Houlder i 1937.
Nr. 291.
Lærinnbunnet Styrmands haandbog eller Marine Calender, trykket 1803 i Kjøbenhavn. «Denne bog tilhører Bjørnulf Salvesen Tangen i 1806». «I 1861 tilhører den Salve Tangen, Porsgrund.»
Nr. 292.
Fotografi av skute som laster Portland cement i New York. På bildet sees bl.a. kaptein Tellef Andersen som da vel var skipper på skuta. Skipet ukjent. - Kan være «Dova Lisboa» av Drammen.
Nr. 293.
The International Marine Conference i Washington D. C. Sansynligvis ved århundreskiftet 1900. Norges representant sees som nr. 29. S. W. Flood fra Porsgrunn.
Nr. 293 B.
D/S «Start» av Skien. Reder: Skien Kullbodlag. Fører: A. Olsen. 1. og 2. styrmann Carl Oscar Nordberg.
Nr. 294.
Liten jern dokumentkasse tilhørende skuta «Solerita». Kapt. Olaus Olsen, Fredrikstad. Sansynligvis reklamekasse fra firmaet J. Chr. Hansen & Co skipsmeglere, Liverpool. Inneholder: Bl. a. Målebrev fra barken «Fin» tilhørende L. Vauvert m. fl., Porsgrunn. Utstedt på Porsgrund Toldkammer 1894. Norske Lloyds register «Reccived in good order and condition onboard Brk. «Fin» 15467 pieces of White & Red Pine. Deals and ends second and third quality. Datert Canal Bank 17/6 1886. G. Larsen Mate. Også andre interessante papirer.
Nr. 295.
Innrammet skrivelse fra Porsgrunn Håndverk og Industriforening ved Sjømandsforeningens 100 års jubileum i 1947.
Nr. 296.
Mannskapsbilde ombord i S/S «Breid», tilhørende A/S Borgestad. «Breid» var på 1700 tonn. Bygget ved Nylands Verksted 1898. Den gikk kun på østen, for det meste mellom Singapore og Bankokk. Den førtes da av kaptein Jacob Johannessen, Porsgrunn. Under første verdenskrig trafikerte den europeiske farvann. Ble torpedert utenfor Lerwick 11/6 1917. Av krigsforsikring ble det utbetalt 1 million, includert lasten.
Nr. 297.
Mannskapsbilde ombord i S/S «Britannic» tilhørende A/S Borgestad. Kaptein Alfred Nielsen, Arendal. Skipet ble innkjøpt til Borgestad i 1895 for 14000 pund Sterling. I 1913 solgt til Brummenes og Torgersen, Haugesund for 6500 pund Sterling. På bildet sees kaptein Nielsen med kone og 4 barn. Bak med stråhatt står 1. styrmann Jacob Johannesen. Resten av mannskapet er foreløbig ukjente.
Nr. 298.
Ved inngangen til vår forening møter de «Hercules». Galionsfiguren som i sin tid stod ombord i barkskipet «Hercules» av Skien. Opprindelig gave fra firmaet H. Joh. Dyring til Porsgrunn Historielag, som igjen overlot den til Sjømandsforeningen. Den ble i 1903 lagt i land på Nielsen og Bachas Plass, nåværende Formos billager. Den ble kjøpt av Th. Dyring for kr. 10,- da den ellers ville ha blitt hugget opp. Det er meget tvilsomt om det finnes maken til denne galionsfigur i verden i dag. Thorvaldsens Museum i Kjøbenhavn har en statue av Herkules modelert i Kjøbenhavn i 1843. Høyde 3,87 meter. Galionsfiguren har også vært kallet «Jason med det Gyldne skinn». Se foto også av denne fra Thorvaldsens Museum. Høyde 2,43 meter. Vår galionsfigur er 2,38 meter høy. «Herkules» er håndskåret av ett stykke tre i 1862. Vennligst RØR DEN IKKE!
Nr. 299.
I Porsgrunds Sparebanks hvelv oppbevares alle foreningens gamle protokoller, medlemsprotokoller, forhandlingsprotokoller etc. i et antall av 31 stk. Fra foreningens 1. forhandlingsprotokoll fra 22/1 1847 og opp til 1945. Her forefinnes også en protokoll for «Langesundsfjordens Søemandsforening som var en forløper for Porsgrund og Omegns Sjømandsforening, denne er for «Uheldige søemenn og deres etterlatte enker og andre.» 1821-1844. Likeledes forefinnes protokoll for Sjømandsforeningens Dameklubb startet i 1948. Samt farvekopier av 108 avfotograferte skutebilder.
Nr. 300.
Boken: «A. Treatise on Ship-Bulding and navigation». Trykket i London for A. Millar in the Strand. Innenfor permen står skrevet: Boken har tilhørt Tønes Olsen Dahl. I Porsgrunds Sparebanks hvelv oppbevares alle forenin-
Nr. 301.
Skjøte på gården, nå Storgaten 163. Innrammet.

Porsgrund og Omegns Sjømandsforening takker alle glade givere av skutebilder og andre ting som er blitt forært foreningen. Vi takker også byens befolkning og andre som har vist oss interesse for våre samlinger. Porsgrunn 22/1 1972. Den dag da Porsgrund og Omegns Sjømandsforening fyllte 125 år.

Styret.

P.S. Vi ettersøker ennu mange, mange bilder av gamle Porsgrunns skuter som er kommet på vivanke, eller som er i privat eie. Når leseren studerer denne katalog, er det meget mulig at Sjømandsforeningen har fått forærende ennå flere skutebilder.

Fortegnelse over skutebilder, fotografier, modeller og andre gjenstander tilhørende Porsgrund og Omegn sjømannsforening. - Porsgrunn 1971
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen