Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Ikke trykt materiale

Søk i lokalhistorisk arkiv:

Bøker | Artikler | Avisartikler | Utdrag av bøker | Ikke trykt materiale | Annet (må leses på biblioteket)

 1. Berby, Arthur : Erindringer
 2. Beretning for Telemark Krets av Norges Rederforbund 1909 - 2/11 - 1959
 3. Kjølseth, H.E.: Porsgrunns kreds av Norges Livredningsselskap gjennom 40 år (manuskript, ca. 1948)
 4. Kjølseth, Ole: En liten biografi om H. E. Kjølseth (1870 - 1966)
 5. Olsen. Martin: Min første reis til sjøs
 6. Wamberg, Christian: Skonnert «Gurine» af Brevig. Uddrag av dens Journal for Aaret 1852
 7. Halvor Wenstøb: Halvor Wenstøb's journal Skrevet under hans opphold i København i tiden fra 8. august 1805 til 21. juli 1807
 8. Kjølseth, Ole: En liten biografi om H. E. Kjølseth (1870 - 1966) (Ebok)
 9. Kjølseth, Ole: Minnet om vår bestemor, Malene Kjølseth (1875-1963)
 10. Utskrift av den eldste skoleprotokollen i Eidanger 1809 - 1861
 11. Harald Vemren: Glimt fra en gammel bedrift. (fra: Skjerven 1978-1981. Bedriftsblad for Porsgrunds Porcelænsfabrik)
 12. Hvalen, Håvard: Skiensfjordens Mekaniske Fagskole og den teknologiske utvikling 1850-1935 : Fra damp til bensinmotorer og elektronikk
 13. Skipsassuranseforeningen Skjold Gjensidig [manus]

Sist endret:
24/11-2014
Leif Hansen

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside