Carl Lund

Porsgrund 1807 - 1907

Et hundreaarsminde

Bokens forside

Ved udarbeidelsen af denne bog har jeg benytet følgende kilder:

Beskrivelse over Bradsberg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder, ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold Cancellie-Raad. Christiania 1784.
Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kjøbsted og Langesunds-Fjorden, eller Scheens Kjøbsted med dens Ladesteder, samtlige beliggende i Bradsberg Amt og Aggershus Stift i Norge, ved Friderich Wilhelm Thue, Kongelig Consumtions-Inspektør i Fridrichshald. Kjøbenhavn 1789.
Biskop Claus Pavels's Autobiographi, udgivet af C. P. Riis. Christiania 1866.
A. Eckstorms sandfærdige Fortællinger og Hændelser, (En Bagatelle af vore Dage). Christiania 1792.
Skiensfjordens industri i Tekst og Billeder af A. L. Coll, Rektor. Kristiania 1902.
Grenland eller Distriktet om Skiensfjorden af A. L. Coll, Rektor. Kristiania 1901.
Afsnittet "Hvorledes Porsgrundsegnen er opstaaet" er forfattet af overlærer Joh. Dyring, Holmestrand. "Bidrag til Porsgrunds historie (mandtal og skibslister)" er udarbeidet af overlærer J. A. Schneider, Skien. "Om gamle offentlige bygninger" er skrevet af Arkitekt Børve. De meste af de personalhistoriske, oplysninger er nedtegnede af frk. Inga Friis. - Foruten de her nævnte er der ogsaa mange andre, der har hjulpet mig med oplysninger eller paa anden maade har staaet mig bi under mit arbeide. Til dem alle aflægger jeg herved min varmeste tak.

Søk i boka:


 1. Porsgrund (indledning)
 2. Hvorledes Porsgrundsegnen er opstaaet
 3. Bidrag til Porsgrunds historie (mandtal og skibslister)
 4. Geistliglieden og de kirkelige forholde
 5. Skoler
 6. Arbeiderakademiet
 7. Legater
 8. Kvindehjemmet «Fredensborg»
 9. Pressen
 10. Juridiske embedsmænd
 11. Postvæsenet
 12. Telegrafvæsenet
 13. Toldvæsenet
 14. Jernbanen
 15. Sygehuse, apothek, lægevæsen m. m
 16. Byens storthingsmænd
 17. Stemmeberettigede indvaanere
 18. Kommunerepræsentanter
 19. Ordførere og viceordførere
 20. Vandverkerne og brandvæsenet
 21. Havnevæsenet
 22. Færgevæsen og broer
 23. Porsgrunds kommunale elektricitetsverk
 24. Politivæsen
 25. Fattigvæsen
 26. Indrulleringsvæsen
 27. Kjødkontrollen
 28. Kommunebudgetter
 29. Porsgrunds forligelseskommission
 30. Kommunale funktionærer
 31. Fremmede magters konsuler
 32. Telefonforeningen
 33. Selskaber og foreninger
 34. Banker og assurancevesen
 35. Skibsfart og skibsbyggeri
 36. Bugserdampskibstrafikken
 37. Trælastbedriften
 38. Isbedriften
 39. Industrien
 40. Byens nuværende bebyggelse, gader, folkemengde, etc.
 41. Korte biografiske notitser om enkelte gamle slægter og personer i Porsgrund
 42. Billeder af enkeIte gamle bygninger
 43. Byens magistrat og formandskab 1907
 44. Om gamle offentlige bygninger
  Etterord