Porsgrund Historielag

Innhold i årsskrifter

1958/1959

Forord - ved redaktør Isak Jakobsen
Porsgrunn prestegård. Av arkitekt Wilhelm Swensen.
Telemarks eldste industribedrift. Av bestyrer Gjerløw Skaardal.
Min barndoms by. Av Martha Kofoed
Det Porsgrunn som forsvinner. Av Martha Kofoed.
Årsberetning for Porsgrund Historielag for 1958.
Sammendrag av regnskapet for Porsgrund Historielag 1958.
Porsgrunn Historie. Av rådmann E. Graaberg.
 

1960/1961

Forord
Om skipsfarten på Langesundsfjorden, og opp til Skien før i tiden. Av overingeniør Trygve Nielsen.
Hammondgården. Små glimt fra 1880-90-årene. Av Martha Kofoed.
Inga Friis optegnelser fra det gamle Porsgrund.
Årsberetning for Porsgrund Historielag for 1959 og 1960.
Sammendrag av regnskapet for Porsgrund Historielag 1959-60.
 

1962/1963

Forord - ved redaktør Isak Jakobsen
Inga Friis optegnelser fra det gamle Porsgrund.
Et frierbrev fra 1792
Utdrag av årsberetning for Porsgrund Historielag for 1961 og 1962.
Gaveliste 1961 og 1962.
 

1977

Aasmund Beier; Gamle Porsgrunn - verd å verne.
Hans Jørgen Vik: Iseksporten i Porsgrunnsdistriktet.
Ballast og ballastplanter i Grenland (utdrag fra J. E. Bjørndalens artikkel).
Skipsverftene
Småplukk fra gamle dager
Lars Hess Bing: Porsgrund i slutningen af det 18de Aarhundrede.
O. Delphin Amundsen: En gravskrift fra Porsgrund 1795.
Håkon Winther: Fra seilskutetiden.
Inga Friis: Litt fra gamle dager.
Håkon Winther: Noe til prisstigning.
Mange kongebesøk i Porsgrunn gjennom tidene.
Hans Reynolds: [2 dikt].
Litt om Porsgrun Historielags virke siden siste årsskrift ble utgitt.

Søk i årsskriftene:


Porsgrunn Historielag: Årsskrifter. - Porsgunn 1959-1963, 1977. - 4 bind.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen