Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

av Harald Bache Bystrøm

  Innhold
 1. Grotid
 2. Handelsforeningen tar form
 3. Den Norske Handelsstands Fællesforening
 4. «Det første fjerdedels sekulum»
 5. Krigstid og jobbetid
 6. Vanskelige mellemkrigsår
 7. Nye oppgaver
 8. Under eget tak
 9. På gamle og nye stier
 10. Foreningens formenn, Sekretærer og kasserere
 11. Æresmedlemmer
 12. Lover
 13. Styret, medlemmer av utvalg og representanter i nemnder
 14. Medlemsfortegnelse

Søk i boka:

Forord

Når man fordyper seg i lesningen av protokollene for Porsgrunn Handelsstands Forening, blir man ganske snart klar over at man her står overfor noe meget mer enn en enkelt forenings engere historie og utvikling. Foreningsprotokoller er ofte en i dobbelt forstand støvet materie å hanskes med, og for mange sakers vedkommende har heller ikke Handelsstandens historie så meget å gi av spenning eller overraskelser. Det ligger i sakens natur at svært mange av de tallrike protokolltilførsler ligger utenfor rammen av dette jubileumsskrifts interesseområde. Men så hender det iblant, og det ikke så rent sjelden, at man kommer over sider av byhistorisk og lokalhistorisk interesse, som setter svundne tider og fjerne begivenheter i levende relieff. Nettopp her står Porsgrunn Handelsstands Forening i en særklasse blant byens mange foreninger, idet handelens og næringslivets interesser gjennem alle år har vært uløselig knyttet sammen med byens vekst, dens trivsel og fremgang. Det skal heller ikke glemmes at mange av foreningens forgrunnsskikkelser i de forløpne 75 år, også har vært ledende menn innen byens kommunale og kommersielle liv forøvrig.

Når Porsgrunn Handelsstands Forening den 3. desember 1959 feirer 75-årsdagen for sin stiftelse, kan det skje i bevisstheten av at foreningen disse år ved tallrike anledninger har bevist berettigelsen av sin eksistens. De følgende sider er et forsøk på å vise foreningens vekst og utvikling - gjennem gode og onde år. Hvis jubileumsskriftet samtidig kan bidra til å øke forståelsen for foreningens oppgaver livsberettigelse, vil dets hensikt være oppnådd.

Harald Bache Bystrøm

Dikt av Hans Reynolds: Den opprinnelige Porsgrunnssang | De gamle Værrvane

Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959 - 93 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen