Dalens egne år

1916-1968

av Kåre Fasting og Fr. Gartmann

  Innhold
 1. Cementen - og den verden vi lever i
 2. Årene mellom Slemmestad og Dalen
 3. Alfred Holter
 4. DPC et faktum
 5. Vel begynt, er ...
 6. Mens vi venter
 7. Økonomi og marked
 8. Overskuddsmenn i en underskuddstid
 9. Fra galt til værre
 10. Dette forunderlige materiale
 11. Okkupasjonsårene
 12. Fra Dalen til Bjørntvet
 13. Sameksistens - under drivende skyer
 14. Plan og dristighet
 15. Høyere opp og lengre frem
 16. Cement og samfunn

  På terskelen til en ny tid.

 17. Fra Eddystone-fyrets dramatiske historie
 18. Om teknisk viten - og vitenskapelig teknikk
 19. Revolusjon i byggekunsten
 20. Like utenfor døren
 21. Fra Eddystone til Gjeslingene

Søk i boka:

Denne beretning om D.P.-Cs tilblivelse og første 50 år skulle ifølge vanlig praksis vært utgitt ved selskapets jubileum i 1966/68. 1968 var imidlertid et ikke helt vanlig år for D.P.-G. Da skjedde blant annet fusjonen mellom de tre norske cementfabrikkene. Under denne begivenhet kom Dalens påtenkte jubileumsbok noe i bakgrunnen. Men beretningen har vært savnet, og vel betenkt burde vel dette kapittel av D.P-Cs historie, som samtidig utgjør bedriftens selvstendige periode, ha en selvfølgelig plass i norsk industris bibliotek. Disse tanker førte til at vi tok opp arbeidet med boken igjen, og kan her presentere avsnittet om Dalen før Norcem, 50 år av A/S Dalen Portland Cementfabriks minnerike historie.

Olaf Brubakken

Kåre Fasting og Fr. Gartmann: Dalens egne år 1916-1968. - Brevik 1980. - 200 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen