Erindringer 1780-1800

Jacob Aall

Innhold:

Barndom i Porsgrunn
Skoletid i Nyborg, Danmark
Studenttid i København
Hjem igjen
Til København igjen
Til Porsgrunn igjen 1795
Min udenlandske Reise
Kjøpet av Nes jernverk
Til Nes jernverk
Etterord

Jacob Aall siger selv, at disse optegnelser nærmest er skrevet for hans barn. Disse var N. B. Aall som overtog Næs efter faderen, H. J. C. Aall, amtmand i Bratsberg 1846-1877 og mangeårig storthingspræsident, Jacob Aall, statssekretær og statsraad, Nils Hofman Aall, justitssekretær og døtrene Anne Nicoline g. m. statsraad Otto Vincent Lange, Amborg Laura g. m. H. E. Møller paa Aakre og frøken Benedicta Aall.

Jacob Aall ble født i Porsgrunn i 1773, og døde på Nes ved Arendal i 1844. Disse erindringene skrev han rett før han døde i 1843-44 (?)

Søk i boka:

Fra:
Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1939
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen