Brevik Historielag

Årbok 1980

Side
Nicolay W. Coch: Litt om Ole Grubbe og hans slekt samt om forholdene i Brevik på hans tid9
Johnny Sørensen: Grimsby - isens destinasjonssted.24
C. S. Schilbred: På visitt i Brevik for 200 år siden.30
Ulrikka Gjønnes: Ola Godager - slik hun var, og slik hun minnes.38
Johnny Sørensen: Brevik Historielag - De første 25 år.57
Bokomslag

Brevik historielags skrifter Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen