Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Ordnet alfabetisk etter forfatter

Søk i lokalhistorisk arkiv:

Bøker | Artikler | Avisartikler | Utdrag av bøker | Ikke trykt materiale | Annet (må leses på biblioteket)

  Artikler
 1. Andersen, Edvin: Øya Verksted i tiden 1940-1967
 2. Amundsen, O. Delphin: En gravskrift fra Porsgrund 1795, 1977
 3. Beier, Aasmund: Porselensfabrikk og kirke levende kulturminner i Porsgrunn , 1999
 4. Beier, Aasmund: Handelsmuseet i Brevik, 1983
 5. Beier, Aasmund:Gamle Porsgrunn - verd å verne, 1977
 6. Bing, Lars Hess: Porsgrund i slutningen af det 18de Aarhundrede, 1977
 7. Coch, Nicolay W.: Litt om Ole Grubbe og hans slekt samt om forholdene i Brevik på hans tid
 8. Friis, Inga: Optegnelser fra det gamle Porsgrund I, 1961
 9. Friis, Inga: Optegnelser fra det gamle Porsgrund II, 1963
 10. Friis, Inga: Litt fra gamle dager, 1977
 11. Holm, Paulus: Gullsmedkunstneren Ole Stæhr og døpefatet i Breviks kirke (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1946, s. 18-25)
 12. Holom, Finn S.: Spennende guttedager i Porsgrunn (fra: På Sporet nr. 106, juni 2001)
 13. Holta, H.H.: Herregaarden og admiralen i Eidanger (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1940, s. 37-45)
 14. Jakobsen, Isak: Porsgrund Historielag 1930-1980, 1980
 15. Knudsen, Finn C.: Paul Linaae, 1934
 16. Olsen, Arne: Myradammene og litt til i parafinlampenes dager, 1990
 17. Reynolds, Hans: [2 dikt], 1977
 18. Roheim, Johannes: Langangsfjorden. (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1922, s. 30-32) - pdf-fil
 19. Schartun, Sv.: I.O.G.T., en avholdsloge i havsnød. (fra: Underlige veier. - Bergen ; Lunde, 1923, s. 85-94) pdf-fil
 20. Schrumf, Ellen: Kvinners og menns arbeid på Porsgrunds Porselænsfabrik ved århundreskiftet (fra: Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag Nr. 14 - 1993, s. 7-16)
 21. Swensen, Wilhelm: Gamle Porsgrundsbilleder (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1925, s. 21-45)
 22. Swensen, Wilhelm: Porsgrunn prestegård, 1959
 23. Swensen, Wilhelm: To falne kjemper; Floodegården og Frednes, 1987
 24. Swensen, Wilhelm: «Omkring Lysthusaasen», 1988
 25. Sørensen, Johnny: Grimsby - isens destinasjonssted, 1980
 26. Sørensen, Johnny: Brevik Historielag - De første 25 år, 1980
 27. Sørensen, Johnny: Fra Brevik omkring år 1900, 1983
 28. Sørensen, Johnny: Dører i Brevik, 1986
 29. Sørensen, Johnny: Vekteren gjenoppstår i Brevik, 1990
 30. Sørensen, Johnny: «Town of Brevik», 1990 (J.W. Edy)
 31. Sørensen, Johnny: Ballastskuffa på Setretangen, 1990
 32. Sørensen, Johnny: Den gamle «gymnastikken» i ny drakt, 1990
 33. Sørensen, Johnny: Da Brevik vurderte tilknytning til Stokkevannet, 1992
 34. Sørensen, Johnny: Fra avdukingen av Cort Adeler monumentet i Brevik, 1992
 35. Østvedt, Theodor H. : Fra en gammel dagbok - beskrivelse av et forlis 1876
 36. Aall, Cato: Aallgaarden i Porsgrund (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1938, s. 5-18)
 37. Århus, Inger: Jonas Wessel (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1927-29, s. 87-92)
 38. Århus, Inger: Skildrer Andreas Usgaard Hersleb og hans slekt (fra: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1938, s. 54-60)
 39. Et frierbrev fra 1792, 1963
 40. Høitidsdag i Porsgrunn 10. okt. 1937 (om innvielsen av den katolske kirken - Vår Frue kirke). Fra: St. Olav 1937

Sist endret:
31.5.2002
Leif Hansen

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside