Wilhelm Swensen

Kulturbilder fra Grenland og Telemark

Innhold

 

Gamle Gudshus i Grenland.
   Kirken på Kapitelberget
   Fra Kapitelberget til Borgestad kapell
   St. Olavs kirke i Bamble
   Fra Porsgrunnskirkene.
     Alter og prekestol i Porsgrunnskirkene
     Immanuels kirke i Vestre Porsgrunn
     Orgelet i Østre Porsgrunn kirke
     Truels Stoelmager
     Porsgrunnskirkenes stolsamlinger
     Gammelt jern
   Skiens Gamle kirke
   Tårn og spir på Eidanger kirke
Slektninger til Herregården
   Borgestad gård
   Porsgrunns prestegård
   Tollboden og andre Porsgrunnshus
   «Roligheden» i Porsgrunn
   «Cochegården» og Tollboden i Brevik
   «Halen» i Langesund
   Rafnes i Bamble

Porsgrunnshus
   Falne kjemper: Floodegården og Frednes
   Byens ansikt : Det gamle Porsgrunn som forsvinner
   Det skjulte Porsgrunn
   Dukkehjem i Porsgrunn
Uten- og innendørs
   Gamle trær og hager i Porsgrunn
   Eidangeralléen
   Skriften på ruten
   Falkumportalen
   Det gamle kjøkken
Håndverk og tradisjon.
   Joen Jacobsen og hans slekt
   Håndverk i by og bygd
   Telemarkstuen
   Loft og bur
   Gamlekirken i Bø

Noter
Wilhelm Swensens forfatterskap

Omslaget til Kulturbilder fra Grenland og Telemark. Festskrift til Wilhelm Swensen

Søk i boka:

W. Swensen: Kulturbilder fra Grenland og Telemark. - Oslo 1954. - 201 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen