Grønland

Vestre bygdi

av Hans Reynolds

  Innhald
 1. Med «Hans Egede» nordetter
 2. I Nûk (Godthaab)
 3. Inn i Fjordarne
 4. Teltliv og Drivis
 5. Vestre Bygdi
 6. Atter-stødorne i Ánavík (Ujaragssuit)
 7. Reins-jagt
 8. Dei gamle Fjord-namni
 9. Eirik Raude
 10. Grønlands-farten i gamle Dagar
 11. Ut Fjorden - Røysar og Soge-minne
 12. Atter i Godthaab
 13. Hans Egede og Livs-verket hans
 14. Dei siste Dagarne paa Grønland

Søk i boka:

Fyreord

Til denne Boki hev eg havt Stipend av Staten, Væringsaasens Nationalfond og Norskt Bokmannslag. Dessutan hev interesserte Menn vore so rauste og ytt Tilskot.
Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Kjøpenhamn, Universitetsbiblioteket i Oslo, Biblioteket ved Det kgl. Vitskapsselskap i Nidaros, Museumsbiblioteket og Stadsarkivet i Bjørgvin og sist og ikkje minst Etnografisk Museum i Oslo hev synt meg stor Velvilje, medan eg heldt paa med dette Arbeidet,
Upplysningarne um Hans Egede sine Skyldfolk i Noreg hev eg fenge av Postmeister Egede-Nissen. Dessutan av Direktør Egede Nissen Sevérus, Grosserar Viggo Ø. Jarmann og Hovudbokhaldar Edv. Hoell, og av Lensmann S. I. Arntsen.
For all den Skynsemd og Godhug, eg hev møtt fraa so mange Kantar, vil eg med dette faa bera fram mi varmaste og beste Takk!

Oslo den 1ste Oktober 1926.
Hans Reynolds.

Hans Reynolds: Grønland. Vestre bygdi. - Oslo, Aschehoug; 1926. - 214 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen