- der elven seg slynger

utgitt av Porsgrunn Historielag

Innledning

Søk i boka:

I tusen år og vel så det har folk drevet fraktetrafikk på elver og fjorder - også i vårt distrikt. Det er noe vi vet. Vi vet også at nettopp den betydningen skipstrafikken førte med seg la grunnlaget for oppblomstringen av tettsteder og etterhvert byer der hvor det var lettest å komme til ved utskipning av tømmer og trelast.

Porsgrunn danner ingen unntakelse fra dette mønsteret, og har i høy grad oppnådd en rivende utvikling, takket være sin sentrale beliggenhet og med elven som pulsåre som har betjent bydelene Østsiden og Vestsiden med gods og folk opp igjennom tidene. Fremdeles har elven sin betydning når det gjelder skipning, men det dreier seg nesten utelukkende om oversjøisk fart.

Skulle man forsøke å gi en fyldig dekning av alle sider ved elvens betydning i historisk perspektiv ville det komme til å fylle hundrevis av sider.

Denne boken vil ta for seg historiske glimt omhandlet i følgende kapitler:

  1. Skipsleia og sjømerker
  2. Porsgrunn losoldermannskap i årene omkring 1850
  3. 1600-talls Herbarieplante fra Porsgrunn, bevart i Oxford
  4. Skipsvervene
  5. Kjøpmannsgårder og Sjøboder
  6. Bryggene og båtene

Når siste kapitel er blitt tildelt bredest plass i denne boken skyldes det at det i utgangspunktet var dette tema man var opptatt av å få laget en beretning om etter som emnet det har en lang historie bak seg helt opp til våre dager, men nå er det definitivt slutt. Det har aldri tidligere vært utgitt noe samlet stoff omkring denne epoken, derfor synes det å være såpass viktig.

Jahn Jahnsen

Innhold:

Jahn Jahnsen: Innledning

J.J.: Skipsleia og sjømerker

Sigurd Rødsten: Porsgrunn losoldermannskap i årene omkring 1850

Finn Egil Eckblad: 1600-talls Herbarieplante fra Porsgrunn, bevart i Oxford!

J.J.: Skipsvervene

J.J.: Kjøpmannsgårder og Sjøboder

Bryggene og båtene

Ulf Myhra: Østre Porsgrunn Dampskipsbrygge

J.J.: Andre brygger

Ernst W. Lund: D/S «Trafik»

J.J.: Fartøyoversikt

Porsgrunn Historielag: Der elven seg slynger. - Porsgunn [1986]
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen