Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1909

Kort historisk oversikt

ved direktør Hans Edvard Kjølseth

Innhold

Skiensfjordens mekaniske fagskole i 25 aar
Skolens bestyrelse
Skolens bestyrere og lærere
Fagskolens elever
Undervisningen
Aarsberetning for skoleaaret 1908-1909

Søk i boka:

Omslaget til Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1934
H.E. Kjølseth: Skiensfjordens Mekaniske Fagskole 1884-1909. Kort historisk oversikt. Porsgrund 1909
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen