Porsgrunn og Omegn Sjømannsforening

Et minneskrift ved 125 års jubileet

22. januar 1847 - 22. januar 1972

Innholdsfortegnelse


Fra redaksjonskomiteen
Fra sjømannsforeningens virksomhet 1947-1972
Foreningens tillitsmenn
   Æresmedlemmer
   Foreningens flagg
Sjømannsforeningens gård
   Gaver
   Damegruppen
Protokollen fra 1821
   Stiftelsen i 1847
Besøk av H.M.S. «Cadiz»
   Frihetsmonumentet på Jeremiassens plass
Yrkesskole for sjømenn
   Kutteren «Terje Viken»
Minnesmerke for krigsforliste sjømenn 1914-1918
   Da Porsgrunn var 150 år
   Sjøkyndig besiktigelsesmann for Skipskontrollen
   Delegertmøte
   Førerbevis for lystfartøyer
Redningsmateriell og livbåter
Maritimt utvalg innen Porsgrunn kommune
Hotell Neptun - Porsgrunn Sjømannshjem
Registrering av Sjømannsforeningens samlinger
125 års jubileet feiret
   Telegram fra en sjømannshustru

Fra redaksjonskomiteen

Sjømannsforeningens historie frem til året 1947 er uttømmende fremstilt i foreningens 100-års jubileumsskrift «På Tokt Hjemme og Her».

Nærværende skrift omhandler derfor den siste 25 års periode frem til året 1972, og i vesentlig grad de saker som foreningen har behandlet i denne periode.

Efter at sekretæren hadde utarbeidet et konsept over foreningens aktivitet i denne periode, fant komiteen at denne hadde vært av et så stort format at en del av de behandlede saker var av en sådan art og interesse at disse burde ofres et nærmere arbeide.

Komiteen fant det riktig å arbeide videre ut fra 100 års skriftet, for på denne måte å få en viss kontinuitet tilstede.

Vi frembringer vår hjerteligste takk til alle som har bistått komiteen i dens arbeide.

Porsgrunn i september 1972
Reidar HelgesenJames HoulderErnst W. LundRagnar Knudsen

Søk i boka:

Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen