Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Avisartikler

Søk i avisartikler:

Bøker | Artikler | Avisartikler | Utdrag av bøker | Ikke trykt materiale | Annet (må leses på biblioteket)

  Barn, barndom
 1. Halfdan Christensens barndom i Porsgrund. Hans forældre og hjem. - Halfdan som kriger, skuespiller og forretningsmand . - Da han førte an i Porsgrunds gater. (Porsgrund Dagblad 19.8.1916)
 2. St. Hans paa Aasen for henved 50 aar tilbage (Grenmar 18.6.1924)
 3. Det Porsgrund som var - i 70 aarene og deromkring. En av den gamle garde - grosserer Jens Aanesen - fortæller. (Grenmar 24.12.1924)
 4. Minder fra guttedagene i Porsgrund. Da Kirkehaugen førte krig mot Nybyen. (Porsgrund Dagblad 21.6.1919)

  Brannvesen, branner
 5. Om bybrannen 23. juni 1905 (Porsgrunds Tidende 24.6.1905)
 6. Om Rådhuset brente 9. desember 1901 (Porsgrunds Tidende11.12.1901)
 7. Stor Ildebrand (Grenmar 15.5.1899)
 8. Den største Ildebrand (Grenmar 12.8.1899)
 9. 25 aar i Porsgrunds brandvæsens tjeneste. Et besøk hos snekker og brandkonstabel Nils Flatland (Grenmar 18.09.1923)
 10. Om Brannen 14. mai 1899 i Porsgrunn (Varden 16.5.1899)
 11. Om Brannen 8. august 1899 i Porsgrunn (Varden 9.8.1899)
 12. J. E. H.: Træk av Porsgrunds brandvæsens historie I-XII (Grenmar 1923-1924)

  Skipsfart, seilskip
 13. «Sardhana»s frygtelige forlis. Styrmand Nils Ellefsen fortæller. (Porsgrund Dagblad 30.7.1918)
 14. En gammel Porsgrundsmanns skibsfartserindringer (Breviksposten 30.03.1927)
 15. Med gamle Porsgrundsskuter paa fjerne hav (Breviksposten 16.4.1927)
 16. Sjøkrigens ofre. Tapene i vort distrikt. Bratsbergbyerne har mistet 27 dampskibe og 23 seilskibe. (Porsgrund Dagblad 2.12.1918)
 17. Et varsel fra sjøen? Da Porsgrundsbriggen «Løvspring» gik under den 10de november for 33 aar siden (Grenmar 10.11.1923)
 18. Brigg Fidelia Frygtelige lidelser, fra Bratsberg Blad 17.02.97 (Meddelt «Sandefjords Blad)

  Fra gamle dager
 19. Fra de gode gamle dage. Hos de ældste i Grenland.Hans Kristensen, Tangen, fortæller (Porsgrund Dagblad 5.7.1916)
 20. Martin Berg er 70 aar. Han fortæller om gamle dage. (Porsgrund Dagblad 19.2.1918)
 21. Fra de gode gamle dage i Porsgrund. Nils Funnemark fortæller. (Porsgrund Dagblad 14.12.1918)
 22. Karen Sundt: Minder fra en svunden tid. Livet i gamle dage i byerne omkring Skiensfjorden, I-XIV.
 23. En 75 aarings erindringer fra Bolvig og Herre omkring 1860. Malmsmeltningen ved Bolvig og spikerlagningen ved Herre. - Da krutmøllen ved Herre sprang i luften i 70 aarene. - Herrefolkas Skiensreiser før rutebaaten kom. Maskinist Nils Arvesen fortæller. (Grenmar 14.12.1923)
 24. Driftig jordbruker i Eidanger. Et besøk hos gaardbruker Raskenlund (Grenmar 24.11.1923)
 25. Fra de svunne dager på Kjølnes gård (fra: Porsgrunns Dagblad for 28/8-1915)

  Idrett
 26. En «Urædder» jeg traf. Naar er idrætsforeningen "Urædd" stiftet? Fra idrættens første dage i Porsgrund. (Porsgrund Dagblad 8.2.1919)
 27. Urædds ballklub gjennem 25 aar. 23-4-1894-23-4-1919. (Porsgrund Dagblad 23.4.1919)
 28. En senior-spiller fortæller (fra: Porsgrunn Dagblad 1919)
 29. Naar er idrætsforeningen «Urædd» stiftet? (fra: Porsgrunn Dagblad 1919)

  Næringsliv
 30. Mange ishuse revet. alt over 20 paa over 50,000 ton. Bare to steder i Skiensfjorden lægges is ivinter. (Porsgrund Dagblad 24.1.1918)
 31. H.E. Kjølseth: Porsgrunn og dens industrielle virksomheter (Morgenbladet 28.1.1936)
 32. Industrielle bedrifter i Porsgrunn (Morgenbladet 28.1.1936)

  Historie
 33. Fra de svunne dager på Kjølnes gård (Porsgrunds Dagblad 28.08.1915)
 34. Kaare Svalastoga: Porsgrunns oppkomst (Porsgrunns Dagblad 14.04.1939)
 35. T.G.: Bolvik gaard og jernverk, I-VIII (Grenmar 1924)
 36. Porsgrundsbroen er 25 aar. Broens historie. (Porsgrund Dagblad 9.12.1916)
 37. Porsgrunds havn i 23 aar. Havnefoged Pettersen fortæller. (Porsgrund Dagblad 12.1.1918)
 38. Bjørntvedt gaard i Eidanger. Av Hans Reynolds. (Porsgrund Dagblad 17.8.1918)
 39. Bryggeraset og vandpresset fra Bjørntvedthøiderne. Spredte erindringer fra det gamle brandsystem og om vandverkets anlæg i 1860-aarene. Hvad den ældste nulevende brandmester og rørlægger fortæller til «Grenmar» (Grenmar 29.10.1924)
 40. J. E. H.: Det gamle - og det nye Porsgrund. Pausegaarden - Sjømandshjemmet og Heimen (Grenmar 27.09.1924 )

  Diverse
 41. To skolemænd sier farvel. (Porsgrund Dagblad 29.6.1918)
 42. Porsgrunds kommunikationer. Ordfører Dyrings foredrag igaar i Porsgrunds Handelsstands Forening. (Porsgrund Dagblad 12.3.1919)
 43. Hans Reynolds: Fra Telemarken, I-IV.
 44. Joh. Henr. Knudsen: Østre Porsgrunds kirkes paramenter m.m. (Grenmar 13.9.1924)

Sist endret:
29.9.2003
Leif Hansen

Søk i bokbasen Søk i bildebasen Okkupasjonshistorisk arkiv Porsgrunn biblioteks hjemmeside