Gjerpen - Porsgrund

av Finn C. Knudsen

Innhold:

 1. Innledning
 2. Østre Borge
 3. Borgestad
 4. Kjølnes
 5. Br. matr. nr. 239. Braatensgate 2
 6. Br. matr. nr. 305. Braatensgate 3
 7. Br. matr. nr. 240 a. Braatensgate 4
 8. Br. matr. nr. 241. Braatensgate 6
 9. Br. matr. nr. 244 Braatensgate 8
 10. Braatensgate 11
 11. Eriks gate 4
 12. Br. matr. nr. 270 a. Hallsgate 1 - Hallegården
 13. Br. matr. nr. 258 og 259. Hallsgate 2
 14. Br. matr. nr. 270 B. Hallsgate 3
 15. Br. matr. nr. 260. Hallsgate 4
 16. Br. matr. nr. 269. Hallsgate 5 - Kihlegårdn
 17. Br. matr. nr. 261. Hallsgate 6
 18. Br. matr. nr. 268. Hallsgate 7
 19. Br. matr. nr. 290 a. Kjølnesgate 1
 20. Br. matr. nr. 291. Kjølnesgate 2
 21. Br. matr. nr. 292. Kjølnesgate 3
 22. Br. matr. nr. 293. Kjølnesgate 4
 23. Br. matr. nr. 294. Kjølnesgate 5
 24. Br. matr. nr. 295. Kjølnesgate 6
 25. Br. matr. nr. 296. Kjølnesgate 7a
 26. Br. matr. nr. 297 a. Kjølnesgate 8
 27. Br. matr. nr. 298. Kjølnesgate 9
 28. Kjølnesgate 10
 29. Br. matr. nr. 221 Kullhusbakken 1
 30. Br. matr. nr. 228. Kullhusbakken 4
 31. Br. matr. nr. 220. Kullhusbakken 5
 32. Br. matr. nr. 222. Kullhusbakken 6a
 33. Br. matr. nr. 223 Kullhusbakken 6b
 34. Br. matr. nr. 229. Kullhusbakken 8
 35. Br. matr. nr. 217. Kullhusbakken 11
 36. Br. matr. nr. 216. Kullhusbakken 13
 37. Br. matr. nr. 285. Ligata 1
 38. Br. matr. nr. 274. Ligata 2
 39. Br. matr. nr. 307. Ligata 3
 40. Br. matr. nr. 273, Ligata 4
 41. Br. matr. nr. 309. Ligata 5
 42. Br. matr. nr. 276. Ligata 6
 43. Br. matr. nr. 284. Ligata 7
 44. Br. matr. nr. 277. Ligata 8
 45. Br. matr. nr. 278. Ligata 10
 46. Br. matr. nr. 279 a. Ligata 12 og 14
 47. Br. matr. nr. 280. Ligata 16
 48. Br. matr. nr. 281. Ligata 18
 49. Br. matr. nr. 282. Ligata 20
 50. Br. matr. nr. 283. Ligata 22
 51. Br. matr. nr. 208 a. Skiensgate 2b
 52. Br. matr. nr. 219. Skiensgate 6
 53. Br. matr. nr. 226 d. Skiensgate 7
 54. Br. matr. nr. 224 Skiensgate 8a
 55. Br. matr. nr. 318 Skiensgate 8b
 56. Br. matr. nr. 218. Skiensgate 9
 57. Br. matr. nr. 225. Skiensgate 10
 58. Br. matr. nr. 226 a-b. Skiensgate 12
 59. Br. matr. nr. 227. Skiensgate 14
 60. Br. matr. nr. 226 c. Skiensgate 16
 61. Br. matr. nr. 240 e. Skiensgate 20
 62. Br. matr. nr. 245 a. Skiensgate 22
 63. Br. matr. nr. 245 b. Skiensgate 24


Supplerende opplysninger og rettelser
til Finn C. Knudsens bok
Eidanger - Porsgrund (1932)

Søk i boka:


 1. Br. matr. nr. 301. Storgaten 167 - Bendixens gård
 2. Br. matr. nr. 289. Storgaten 169
 3. Br. matr. nr. 204 b. Storgaten 171 - Kr. H. Dyrings gård
 4. Br. matr. nr. 312 Storgaten 175
 5. Br. matr. nr. 204 a. Storgaten 176 - Peter Boyesen /nå Cafe Osebro
 6. Br. matr. nr. 204 a. Storgaten 177 - Edv. Funnemark / Jørgen Aall Flood
 7. Br. matr. nr. 205 e. Storgaten 180 Det norske Lloyd / Porsgrunn Handelslag
 8. Br. matr. nr. 288 a. Storgaten 181
 9. Br. matr. nr. 205 a. Storgaten 184
 10. Br. matr. nr. 288 b. Storgaten 185
 11. Br. matr. nr. 206. Storgaten 186
 12. Br. matr. nr. 287. Storgaten 187 - «Første Norskes» gaard
 13. Br. matr. nr. 286 Storgaten 191 - Funnemarkgården (Kruusegaarden)
 14. Br. matr. nr. 207 a.Storgaten 194
 15. Br. matr. nr. 273. Storgaten 195
 16. Br. matr. nr. 273. Storgaten 196 - Wiibe gården
 17. Br. matr. nr. 272. Storgaten 197
 18. Br. matr. nr. 210. Storgaten 198 - sist bensinstasjon
 19. Br. matr. nr. 271. Storgaten 199
 20. Br. matr. nr. 211. Storgaten 200 a
 21. Br. matr. nr. 211. Storgaten 200 b
 22. Br. matr. nr. 213 Storgaten 202
 23. Br. matr. nr. 257. Storgaten 203
 24. Br. matr. nr. 214. Storgaten 204
 25. Br. matr. nr. 256. Storgaten 205
 26. Br. matr. nr. 215. i Storgaten 206
 27. Br. matr. nr. 255. Storgaten 207
 28. Br. matr. nr. 230. Storgaten 208 - Stian Vemmestad
 29. Br. matr. nr. 254. Storgaten 209 - Thor «Osebak»
 30. Br. matr. nu. 231. Storgaten 210
 31. Br. matr. nr. 253 e Storgaten 211
 32. Br. matr. nr. 232. Storgaten 212
 33. Br. matr. nr. 233a. Storgaten 214
 34. Br. matr. nr. 253 a.Storgaten 215 - Amtets Sygehus
 35. Br. matr. nr. 234. Storgaten 216 - Münsterpladsen
 36. Br. matr. nr. 252 a. Storgaten 217 - «Jebegaarden»
 37. Br. matr. nr. 236. Storgaten 218 - admiral Fabricius
 38. Br. matr. nr. 237. Storgaten 222 - Otto Norby
 39. Br. matr. nr. 247. Storgaten 224
 40. Br. matr. nr. 248. Storgaten 226
 41. Br. matr. nr. 302. Storgaten 228
 42. Br. matr. nr. 249. Storgaten 230
 43. Br. matr. nr. 251 b. Storgaten 233
 44. Br. matr. nr. 251 a. Storgaten 235
 45. Br. matr. nr. 250. Storgaten 237
 46. Br. matr. nr. 304. Storgaten 241
 47. Br. matr. nr. 310. Teknikkergata 1
 48. Br. matr. nr. 242. Teknikkergata 2
 49. Br. matr. nr. 311. Teknikkergata 3
 50. Br. matr. nr. 243. Teknikkergata 4
 51. Br. matr. nr. 306. Teknikkergata 5
 52. Br. matr. nr. 240 b. Teknikkergata 6
 53. Br. matr. nr. 238 Teknikkergata 8
 54. Br. matr. nr. 246 Teknikkergata 10
 55. Br. matr. nr. 264. Vognmannsgate 1
 56. Br. matr. nr. 253 Vognmannsgate 2
 57. Br. matr. nr. 263. Vognmannsgate 3
 58. Br. matr. nr. 263. Vognmannsgate 4
 59. Br. matr. nr. 263. Vognmannsgate 5
 60. Br. matr. nr. 253 b. Vognmannsgate 6
 61. Br. matr. nr. 265. Vognmannsgate 8
 62. Br. matr. nr. 266. Vognmannsgate 12
 63. Br. matr. nr. 267. Vognmannsgate 14
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948. - 318 s.
Til Porsgrunn biblioteks hjemmeside Lokalhistorisk arkiv Søk i boksamlingen