Langangens historie

av Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre

 1. Langangssangen
 2. Geografisk beskrivelse
 3. Geologi
 4. Kvartærgeologi
 5. Skog og flora
 6. Fiske
 7. Dyreliv og jakt
 8. Den eldste bosetting
 9. Nyere bosetting. Statistikk. Folketelling 1801. Folketelling 1900.
  Fra bondesamfunn til industrisamfunn
 10. Bygningshistorie
 11. Rusleturer i Langangen
 12. Litt fra de gamle protokoller
 13. Gamle ferdselsveier, bruer m.m.
 14. Gjestgiveri og skyss, oversetterier og bruer
 15. Legater og legatariske gaver
 16. Emigrasjonen til Nord-Amerika
 17. Langangen under 2. verdenskrig
  Næringsliv
 18. Trelasthandel og sagbruk i Langangen
 19. Østersfangst i Ønna
 20. Langangen fiskepark
 21. lsforretningene i Langangen
 22. En vise fra 1885
 23. Firma Morten Svendsen & Søn
 24. Skip fra Langangen - M. Svendsen & Søns rederi
 25. Skutebygging i Langangen
 26. Langangen Garveri
 27. Båtbyggeriet i Langangen
 28. Langangens og Omegns Forbruksfolkening
 29. Landhandel, kaféer m.m.
 30. Langangen Meieri
 31. Kullbrenning
  Sosiale liv (Foreninger og lag)
 32. I.O.G.T.-losjen «Daniels Mænd»
 33. Musikkorps og sangkor før 1. verdenskrig
 34. Langangen Ungdomslag
 35. Langangen Idrettslag
 36. Skytterlaget «Einar Tambarskjelver». Langangen Miniatyrskytterlag
 37. Langangen Vel
 38. Langangen musikkorps
 39. Langangen Arbeiderforening og Langangen Arbeidsgiverforening
 40. Langangen og Omegn Skogeierlag
 41. Andre foreninger
 42. Langangen Kvinneforening
  Religiøse foreninger i Langangen.
 43. Langangen søndagsskole. Langangen Indremisjonsforening. Landgangsfjordens Afdeling af Den Norske Sjømandsmisjon. Norsk Luthersk Misjonssamband. Andre misjonsforeninger.
 44. Langangen bedehus
 45. Langangen kapell
 46. Eidanger kirke
 47. Langangen skole
 48. Langangen postkontor
 49. Elektrisitetsforsyningen i Langangen
 50. Telefonen i Langangen
 51. Dampskipsruten til Brevik
 52. Bussruter i Langangen
 53. Storbruene i Langangen
 54. Langangen-TV
 55. Representanter til kommune- og bystyre
 56. Slutning
 57. Tidslinje for Langangen
 58. Kilder

Søk i boka:

Forord

Dette er 8. årgang av vår årbok. Den er også blitt den hittil største når det gjelder omfang. Boken er i sin helhet om Langangen, tidl. Eidanger, nå Porsgrunn kommune.

Vi har tidligere utgitt Sandøyas historie (1984) av Eivind Abrahamsen i vår årbokserie. Når vi nå gir ut historien om Langangen, så er det fordi vi mener at lokalhistorie er en viktig del av vår kultur i nærmiljøet. Vi vil med våre årbøker være med på å ta vare på den kunnskap lokalkjente personer sitter inne med når det gjelder historie om ens eget sted.

For denne årboken har det vært en komité bestående av Tor Kåsa, Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre. Innsamling av bilder og redigering av disse er utført av Thor A. Wiersdalen.

Stoffet er bearbeidet og skrevet i sin helhet av Torbjørn Aasetre og Thor A. Wiersdalen som her har gjort en kjempejobb.

Alt arbeidet med boken, både fra forfatternes side som redaksjonelt, er gratisarbeid, og uten denne innsats hadde det ikke vært mulig å utgi lokalhistoriske årbøker. Vi vil derfor rette en stor takk til komitéen og alle de andre i Langangen som har vært behjelpelig med å fremskaffe stoff til denne årboken.

Brevik i oktober 1987

Johnny Sørensen


Innledning

Arbeidet med denne lille Langangs-historien har vært en interessant, lærerik og fin hobby. Synd at arbeidet har vært så altfor kort. To år er for lite for å samle og skrive ned historisk stoff fra en bygd som er så historisk rik. Mye har vi måttet utelate både på grunn av omfanget, og at mye ennå ikke tåler dagens lys. Dette får vente til en annen anledning.

Både kvaliteten og det historisk korrekte får stå sin prøve. Om vi hadde hatt to år lengre tid på dette, ville nok mye kunne blitt sjekket bedre. Bildestoffet er noe mangelfullt, idet vi antar at det finnes mer rundt om i Langangen som er verd å bevare. Kanskje kunne en lokalhistorisk avdeling i Langangen være nyttig i så henseende.

Av de som har hjulpet til, må nevnes Kåre Thorstensen og Tor Kåsa. Førstnevnte som uvurderlig god kilde og sistnevnte som fin innpisker og igangsetter. Under arbeidet har vi merket oss detfine og rike sosiale livet i Langangen gjennom mange år, og ikke minst er vi blitt mer og mer glade i stedet med den lange, elegante og idylliske fjorden, den berømte «Korketrekkeren», de gigantiske storbruene og det hvite, praktfulle kapellet som ruver som en svane i det bølgete landskapet omkring.

Takk for at vi fikk gjøre dette!

Thor A. Wiersdalen og Torbjørn Aasetre: Langangens historie. - Brevik 1987.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen