Porsgrund Historielag

Gamle Porsgrunnsbilder

Bokomslag «Fra Helegesens hjørne til Østsiden skole. Litt om byen og skolene gjennom 250 år» av Brynjulf Bosheim
Tekst til fotobilagene v/Harald Bache Bystrøm
   Skolene på Vestsiden
   Skolen på Osebakken
   Skole i Kammerherregården
   Ny folkeskole og middelskole

Gamle Porsgrunnsbilder. Utg. av Porsgrunn Historielag. - Porsgunn [1987-1990]
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen