Helge Mæland

Med samarbeid som våpen

Dalen Arbeiderforening 75 år
1924 - 1999

Til Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek

Søk i boka:

 1. Forhistorien 1916 - 1923
 2. Hard start i Kjemisk Forbund 1924 - 1929
 3. Fra vondt til verre 1930 - 1934
 4. Oppgangsår 1935 - 1939
 5. Okkupasjon og motstand 1940 - 1945
 6. Intense år 1945 - 1950
 7. En vanskeligere motpart 1951 - 1959
 8. I samarbeidets tegn 1960 - 1969
 9. Sterk forening i sterk bedrift 1970 - 1979
 10. Kamp for egen bedrift 1980 - 1989
 11. Samarbeid på prøve 1990 - 1999
 12. Tilbakeblikk
 13. Styremedlemmer i 75 år
 14. Kilder og litteratur

Forord

Ved tidligere runde år har Dalen Arbeiderforening fått laget beretninger om de tilbakelagte år. Tilbakeblikk skrevet av foreningens egne skrivekyndige.

Denne gangen, ved foreningens 75-årsjubileum, har vi valgt å løfte ambisjonsnivået og la en fagperson, en med kunnskap og erfaring i a behandle nistorisk materiale skrive vår «historie».

Hele historien - vår historie vil aldri bli skrevet, kun en del av den. Men vi skylder oss selv og vår bevegelse en gang i mellom å skue tilbake, og gjøre opp status så langt.

Vi kunne ha valgt å vente til ett 100-årsjubileum, i forvissning om at en slik begivenhet vil inntreffe. Men historien har lært oss at ingen ting varer evig. Dalen Arbeiderforening er uløselig knyttet til sementfabrikken i Brevik. Vi kan knapt tenke oss ett videre liv etter stopp i sementproduksjonen. Så for å sikre «historien», så langt, valgte foreningen å engasjere Helge Mæland til å skrive om Dalen Arbeiderforening i dette århundre.

Boka er Helge Mælands verk. Det må være slik. Han har selvfølgelig hatt ett tett samarbeid med foreningens ledelse, men når man hyrer inn en fagmann til å gjøre en jobb, må han gjøre jobben på sitt vis, - vi er kjent med at det er slik i vårt miljø. Det materialet han har hatt å jobbe med er ufullstendig. Vi som har hatt det daglige ansvaret for foreningens drift opp gjennom årene har ikke bestandig utmerket oss med gode arkiveringsrutiner, så en del materiale er tapt.

Som nevnt ovenfor vil den fullstendige historien om Dalen Arbeiderforening aldri bli skrevet. Ikke bare på grunn av at materiale har gått tapt, men også fordi det er så mye stoff som må utelates. Når vi leide inn en fagperson til å gjøre jobben, var det for å få en som var i stand til å trekke ut det viktigste, trekke de lange linjer og ikke minst en som kunne sette foreningens aktivitet inn i en større sammenheng.

Billedmaterialet fra «Dalenmiljøet» er rikt. Det har blitt en styrke for boka.

Vi takker Helge Mæland for godt utført jobb. Vi har hatt et utmerket samarbeid med en forfatter som har vist stor vilje til å lytte og til å gjøre foreningens ledelse medansvarlig for at sluttproduktet skulle bli til det vi hadde bedt om.

Vi takker også Ove Lunde, arkivar ved Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark, for faglig bistand.

Boken hadde ikke blitt til det den er uten at tidligere og nåværende tillitsvalgte i foreningen hadde stilt seg til disposisjon for forfatteren. Han og vi takker for det.

Forfatteren Jens Bjørneboe ble en gang spurt om hva som er god litteratur. Han svarte følgende: «God litteratur er litteratur du lærer av, litteratur du blir klokere av».

Føler dere det på den måten etter å ha «sett» og lest dere gjennom boka, er hensikten oppnådd.

Arne Sandum
leder

Utgitt av Dalen Arbeidsforening. Skien 1999. - 210 s. - ISBN 82-995-305-0-4
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen