Lokalhistorisk arkiv

ved Porsgrunn bibliotek

Utdrag av bøker. Her er digitalisert kapitler om Porsgrunn.

Søk i utdrag av bøker:

Bøker | Artikler | Avisartikler | utdrag av bøker | Ikke trykt materiale | Annet (må leses på biblioteket)

 

 1. Bernhoft, Thorvald: Ingvald Enersen [fra: En Kristianiareporters optegnelser. - Oslo 1911 ]
 2. Bing, Lars Hess: Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne samt Grønland efter ældre og nyere, trykte og haandskrevne geographiske ... forfattet i alphabetisk Orden. - Kiøbenhavn 1796
 3. Eckstorm, A.: Sandfærdige Fortællinger og Hændelser. - Christiania 1792
 4. Fra Norges næringsliv ved begyndelsen af det 20. aarhundrede. I. Skibsfart med tilknyttede næringer. - 1915
 5. Helland, Amund: Topografisk-statistisk beskrivelse over Bratsberg amt, 1900
 6. Kraft, Jens: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, Christiania 1824
 7. Lunde, Ove: De første arbeiderforeninger i Telemark. Thranittbevegelsen i Bratsberg Amt
 8. Løvenskiold, Bartholomeus Herman von : Beskrivelse over Bradsbierg Amts og Scheens Bye med sine Forsteder, 1784
 9. Müller, O. F.: Reise igiennem Øvre-Tellemarken til Christiansand og tilbage 1775. - Kiøbenhavn 1778
 10. Norske seilskibsrederier. Fortegnelse over Norges seilskib gjennem 50 år. - 1941
 11. Pavels, Claus: «Autobiographie». 1796.
 12. Qvisling, Jon L.: Gjerpen. En bygdebok Den historiske del II, 1919
 13. Plantefelt ved Versvik (fra: Naturfredning i Norge. Årsberetning 1932, s. 7-8)
 14. Plantefelt ved Versvik (fra: Naturfredning i Norge. Årsberetning 1936, s. 26-29)
 15. Resvoll-Holmsen, Hanna: Versvik plantepark i Eidanger (fra: Naturfredning i Norge. Årsberetning 1930, s. 35-41)
 16. Sjøforklaringer over norske skipes krigsforlis (utdrag)
 17. Thue, Friedrich Wilhelm: Forsøg til Beskrivelse over Kragerøe Kiøbstad og Langesunds-Fiorden eller Scheens Kiøbsted med dens Ladesteder ..., Kiøbenhavn 1789