Solum - Porsgrund

Det gamle «Vessia»

av Christian Abrahamsen

redaktør Hans Jørgen Vik

  Innhold

  Forord v/Mads Endresen, Porsgrund Historielag

 1. Fortiden er fremtidens mor av Harald Bache Bystrøm
 2. Innledning
 3. Gårdshistorie
  Bjørntvedt   Søndre Bjørntvedt.   Klyve Østre.   Bjørntvedtgrunnene på Vestsiden.   Moldhaugen.   Bjørndalen
 4. Klyvebekken
 5. Klyvedammen som vannbasseng
 6. Det eldste Vestsiden
 7. Opptegnelser om det gamle Vestsiden
 8. Vestre Porsgrunn Kirke
 9. Adkomstveier
 10. Vestsidens gamle grenser
 11. Løkkene omkring Vestsiden
 12. Ildebranner
 13. Vestsidens matrikulering
  [Solum matrikkel 1905]
  Om de enkelte eiendommer
 14. Klyvedammen. Litt historikk
  Forkortelser og forklaringer
  Kilder
  Kartregister

Søk i boka:Bokomslag
Christian Abrahamsen: Solum - Porsgrund : Det gamle «Vessia». - Porsgrund, Porsgrund Historielag, 1991. - 196 s. - ISBN 82-992-469-0-3
Til Porsgrunn biblioteks hjemmeside Lokalhistorisk arkiv Søk i boksamlingen