På tokt og her hjemme

Et minneskrift ved Porsgrund og omegn sjømandsforening 100 års jubileum

22. januar 1847 - 22. januar 1947

INNHOLDSFORTEGNELSE

Om sjømannsforeningens virksomhet 1922-1946
 1. Om foreningens møter og behandlede saker
 2. Foreningens tillitsmenn
 3. Sjømannsmonumentet og minemøssen
 4. Sjømannshuset
 5. Skoleskipet «Statsraad Erichsen»
 6. Et festfond
 7. Sjømannsforeningens lokale
 8. Kutteren «Terje Viken»
 9. Yrkesskole for sjømenn
 10. Fellesforeningens delegertmøte 1932
 11. Æresmedlem
 12. Foreningens gjeldende lover

Litt om Porsgrunn som sjøfartsby fremover til 1850 samt om sjømannsdoreningens stifteløse

 1. Sjøfartens utvikling i Porsgrunn
 2. Sjøfartsforholdene
 3. Sjømannsstanden
 4. Omkring sjømannsforeningens stiftelse

Finn C. Knudsen: Litt om skip, skipsbygging, assuranse og rederier i Porsgrunnsdistriktet

Fra sjømannslivet i Seilskibstiden

 1. Kapt. Carl E.Olsen Moe, Tjøme: Tilsjøs med Porsgrunnsskuter i 1880 årene.
 2. Kapt. Jacob Johannessen: Med seilskuter fra 1888-1898
 3. Hans Olsen: Archangeltur med skonnert Fortuna i 1893
 4. Hans Olsen: Langfarttur med bark Rekord 1894-1896
 5. kapt. Kr. Knudsen: Danmarksfart 1893
 6. kapt. Kr. Knudsen: Min første tur på langfart 1894-1898
 7. kapt. Kr. Knudsen: En Nordsjøreise ved århundreskiftet
 8. kapt. Kr. Knudsen: Reise med fullrigger «Herkules» og litt spøkeri ombord
 9. kapt. Anders Gundersen: Langreis med skonnertskib «Anne Marie» i 1911
 10. kapt. J. Forsberg: Bark «Euphrates» forlise i 1912
 11. Fra verdenskrigen 1914-18
  1. kapt. Axel Andersen: Med bark «Spica»
  2. kapt. Gerh. Olsen: «Leif Gundersen»s oppbringelse.

På tokt med «Terje Viken» (rådmann H.E. Kjølseth)


Søk i boka:

Forord

Når Porsgrund og Omegn Sjømandsforening den 22. januar 1947 feirer sitt 100 års jubileum, har foreningen ønsket å utgi et minneeskrift.
Til bokkomite ble valgt foreningens daværende formann, kapt. Kr. Knudsen, dens sekretær, mønstringsmann N. J. Pedersen, ingeniør Finn C. Knudsen og overrettssakfører Chr. Abrahamsen. Mønstringsmann N. J. Pedersen avgikk ved døden i februar i år.
Idet overgir skriftet til offentligheten, benytter vi anledningen til å uttale foreningens takk til bokkomiteen for dens arbeid og for den interesse den har viet utarbeidelsev av skriftet.

I styret for Porsgrund og Omegn Sjømandsforening
i november, 1946.

H. Rennesund, M. Olsen, Joachim Larsen, Kr. Knudsen, Casper Halvorsen.

Fra bokkomiteen

Sjømanrsforeningens historie frem til 1922 er uttømmende fremstillet av overlærer Vemmestad i foreningens skrift i anledning av 75 års juibleet. Nærværende skrift omhandler derfor kun virksomheten i de siste 25 år, men har også medtatt forhold ombord og i land som man har antatt kunne være av interesse for Porsgrunns historie og sjømannstand, forhold som visstnok ennå til dels lever i tradisjonen, men som om noen år må ventes å bli glemt. Vi har derfor gitt boken titelen: «På tokt og hjemme her .... ».
Billedstoffet er for det meste hentet fra Sjømannsforeningens store galleri av skipsbilder, men en del er også skaffet fra privat hold.
Til alle som har bistått komiteen i dens arbeid frembærer den herved sin hjertelige takk.

Porsgrunn i november 1946.
Finn C. Knudsen, Kr. Knudsen, Chr. Abrahamsen.