Brevik Historielag

Årbok 1986

Side
James Borschenius: Brevik sett med reiselivsøyne for snart 10 år siden 9
Leif Haugen: Stedsnavn i Brevik23
Carl Severin Albretsen: To medisinere fra Brevik33
Leif Haugen: Vi blir fattigere i Brevik38
Gammelt bilde fra Brevik sjømannsmisjon40
Carl Severin Albretsen: På fjorden42
Johnny Sørensen: Dører i Brevik45
Geir Aurstad: Brevik Historielag 1976-198670
Klipp fra Brevik menighetsblad81

Bokomslag
Brevik historielags skrifter Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen