Helge Mæland

«En blodigle er vakrere enn en streikebryter»

Samorganisasjonens historie i Porsgrunn og omegn

Søk i boka:

  Innledning
 1. Den tidlige arbeiderbevegelsen
 2. Samvirkende fagforeninger 1908 - 1918
 3. Porsgrunn Faglige Samorganisasjon 1918 - 1923
 4. Gjennombruddsår 1924 - 1935
 5. Vekstår foran krigen 1935 - 1940
 6. Fagbevegelsen under krigen 1940 - 1945
 7. Stormfulle år 1945 - 1950
 8. Fra storm til stille 1950 - 1958
 9. Ny lokalforening finner form 1959 - 1970
 10. EF-kamp, miljø og Rafnes 1970 - 1980
 11. Sykehuskamp og høyrevind 1980 - 1990
 12. De siste år
 13. Fagorganisering i hundre år
 14. Formenn og ledere av samorganisasjonene og samorgutvalget for Porsgrunn
 15. Kilder og litteratur

Forord

Den 8. april 1997 var representantskapet i Porsgrunn og Omegn faglige Samorganisasjon samla for siste gang. På møtet ble det vedtatt å oppløse organisasjonen og tilslutte seg Grenland faglige Samorganisasjon. Grenland Samorg bestod i under ett år, og ble til LO i Grenland i 1998. På det samme møtet ble det bevilga penger til å skrive organisasjonens historie, og Gunnar Sørbø, Erling Bolme og Margot Borch fikk seinere i oppgave å være komite for historiearbeidet. Da arbeidet var vel i gang, døde Gunnar Sørbø, og det ble Erling Bolme som tok på seg å være pådriver.

Da arbeidet kom i gang våren 1998, var spørsmålet om det skulle begrenses til den tida lokalforeningen for Porsgrunn og omegn hadde eksistert, det vil si perioden fra 1959 til 1997. Komiteen kom raskt fram til at det var ønskelig å gå lenger tilbake. Skulle det bli historie av det, måtte sammenslutningene før 1959 også være med. Slik vokste prosjektet underveis, og planen for ei hel bok tok form.

Det er flere som har støtta opp for å få det hele til. Ove Lunde ved Arbeidervegelsens Arkiv har vært til uvurderlig help og lagt til rette kilder og litteratur. Han har vært med på møtene i komiteen, og kommet med korreksjoner og tips til utkast som er lagt fram. Også Øivind Lindrupsen og Hans Gunnar Tørre er trukket med som konsulenter, og har vært med på å luke ut feil og unøyaktigheter. Som forfatter vil jeg takke for den hjelp og inspirasjon det har vært å få tilbakemelding underveis.

Det er mange som har levd intenst med i fagbevegelsen i Porsgrunn, og som har sterke opplevelser fra det de har vært med på. Forhåpentligvis vil de fleste kjenne seg igjen i noe av det som er skrevet. At en også vil finne noe å forargre seg over, regner jeg med. Uansett så ønsker jeg reaksjoner på det som er lagt fram. Adressa er Farrisveien 393, 3947 Porsgrunn og telefonnummeret 35/565805.

Oklungen 10. mars 1999

Helge Mæland

Utgitt av LO i Grenland 1999. - Skien 1999. - 223 s. - ISBN 82-995100-0-7
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen