Porsgrunds Sparebank

1844-1944

Utarbeidet av Chr. Abrahamsen

 1. Innledning
 2. Litt om Porsgrunns oppkomst og økonomiske utvikling
  1. Tiden inntil ca. 1750
  2. Tiden fra ca. 1750 til 1807
  3. Kriseårene fram til ca. 1850
 3. 1844-1919. Litt fra bankens 75 års-skrift
 4. Banken i perioden 1919-1944
 5. Bankens lokale
 6. Bankens styre og tillitsmenn
  Bankens forstanderskap
  Bankens kontrollutvalg
 7. Bankens funksjonærer revisjon m.v.
 8. Bankens forretningsorden og låneformer.
  Instruks for adm. direktør
  Instruks for revisjonen
  Instruks for kontrollutvalget
  Bankens någjeldende vedtekter
  Statistiske tabeller 1919-1944
  Navneregister

Søk i boka:

Forord

Porsgrunds Sparebank begynte sin virksomhet den 1. oktober 1844.

Banken utgav i anledning av sitt 75 års jubileum i 1919 en oversikt over virksomheten i det forløpne tidsrom utarbeidet av overlærer Stian Vemmestad. Da banken feiret sitt 100 års jubileum var det dens hensikt å utgi et skrift hvor dens historie var ført fram til jubileet. -

Skriftet lå forsåvidt også ferdig til jubileumsdagen, men papirmangel og andre vanskeligheter under og etter krigen bevirket at utgivelsen har måttet utsettes.

Man har derfor først nå vært i stand til å utgi skriftet.

Da banken i de forløpne 100 år i høy grad har vært benyttet til byens næringsliv og forretningsstand har direksjonen ønsket å gi et kort omriss av byens forretningsliv i eldre tider.

Skriftet er utarbeidet av overrettssakfører Chr. Abrahamsen.

Porsgrunn, november 1947

I direksjonen for Porsgrunds Sparebank

August NordahlIsak LundeBirger AaslandThs. Olsen.
W. Sørensen.
Chr. Abrahamsen: Porsgrunds Sparebank 1844-1944. Porsgrunn 1947. - 93 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen