Storgaden no. 184

av F.C. Knudsen

Br. mat. no. 205 a.
1780 ? eier Svend Møller.

14/11 1804grundbrev til Peder Holm.
18/11 1806skjøde fra D. Cappelens Bo til Hans Møller paa tomt for 450 Rdl.
1807faar Hans Møller takst paa kontorbygningen med tilliggelser: bygning 14 x 11 al., en etage, 3 værelser, 2 sjøboder i 4 etager1500 Rdl.
12/1 1821skjøde fra Hans Møller til Nicolai og H. E. Møller for 200Spd.
3/6 1836pantsetter H. E. Møller dette hus, kontorbygningen samt et andet hus og 3 siøboder for 3500Spd.
1843faar huset ny brandtakst, 2 etager 14 × 11 al. 400Spd.
21/51869skjøde fra Laura Møller til Første Norske paa den nordre sjøbod 600Spd.
22/21881skjøde fra Laura Møller til Jacob C. Eltvedt paa vaaningshuset med liden tomt 4600Kr.
31/5 1919skjøde fra Jacob Eltvedts enke til L. A. Terjesen 15200Kr.
18/6 1921skjøde fra L. A. Terjesen til Olav Baxaas17500Kr.

Svend Møller f. 1713 d. 1794
g. m. N. N. f. 1699 d. 1785.
Han er ikke i mandtallet for 1762 og heller ikke i branntaksten 1779, saa han er antagelig kommet hid først i ottiårene. Hans hustru er død paa Osebakken i 1785.


Peder Holm - eller Holmer f. 1770
g. m. Anne Marie Olsdtr. Wirich f. 1765 d. 1813.
Han var bror af skipper Jens Peder Holm i Graaten f. 1759 d. 1809, forulykkede med Blehrs skib «Vigilanta», og Hans Peder Holm f. 1771 d. 1812, chef paa «Najaden», som blev skut i sænk af engelskmændene ved Lyngør i 1812. Han druknede paa vei mellem Langesund og Helgeroen til et selskab hos admiral Fabricius i Stavern, og er begravet i Langesund.

Peder Holm har først boet i Skien, hvor i 1801 er opført i mandtal som fulmægtig hos Cappelen. I 1800 var han her i byen fadder hos Ravn paa Osebakken. I 1802 fadder i Skien hos Anders Herslev og i 1803 hos Gotfred Schultz paa Osebakken. Sandsynligvis har han været her paa Osebakken som bestyrer for Cappelens Bo, som eiede lastepladsen til 1806, og benyttede tomten til oplag for sin skaarne trælast. Af retsprotokollen fremgaar, at Thor Garver, som boede paa Osebakken, i 1796 blev dømt til tukthus fordi han havde stjaalet bord fra Cappelens plads. I 1801 er der ikke opført beboere i dette hus, som da vel har været benyttet som kontor. I senere aar var Holm garvermester og skibsreder og boede i Graaten. Hans børn var:

  1. Gunhild Petronelle Holm f. 1795 d. ca. 1870 i 1818 g. m. Hans Hansen, Graatenmoen; fra dem nedstammer H. C. Hansen, Storgaden no. 185.
  2. skipper Peder Ulrich Holm f. 1798, se E. P. side 142.
  3. skipper Jacob Anthon Holm f. 1800, se E. P. side 39.
  4. sjømand Jørgen Michael Holm f. 1804 i Graaten.
  5. Christian Friedrich Holm f. 1807.
  6. Ole Peder Holm f. 1811 garver i Skien i 1843 g. m. Olava Pauline Vorme f. 1815.

Hans El. Møller
havde sin butikk i denne bygning, som han i 1843 paabyggede en etage. Den nordre sjøbod som Første Norske kjøbte i 1869 er siden nedrevet til bortflytning. Den søndre sjøbod eies nu af exportør Vetlesen, sammen med den nedenfor liggende vandtomt.


Jacob Claudius Eltvedt f. 1841 d. 1893
i 1868 g. m. Marie Olsen f. 1842 d. 1932, datter af bygmester Jacob Olsen og Cathrine Petronelle Petersen, søster af P. M. Petersen. Olsen opførte den nye kirke i Bamle i 1845. Eltvedt var søn af skipper Halvor Jacobsen Eltvedt paa Vestsiden, blev skipperborger i 1870 og førte bl. a. «Gungner» 565 reg. t. i 1880, og blev borte med «Budstikken», begge tilhørende P. M. Petersen.

De havde 3 døtre: Sofie, Karen og Maria Magdalene g. m. kjøbmand N. B. Christiansen.

Utdrag (s. 102-103) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen