Kjølnæsgaden no. 4

av Finn C. Knudsen

Brand Mat. no. 293.
Udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 43.
1775 eier Lave Knudsen

1775 eier Lave Knudsen
1777 eier Lave Seilmager, brandtakst150Rdl.
1781 sælger Lave Knudsen Berg huset til Arne Thommesen.
12/5 1813 giver Hans Møller nyt grunbrev til do.
1815 kjøber Søren Johannessen huset.
28/1 1820 skjøde fra do. til Jacob Andersen Bommen for 100 Spd.
med forbehold at enken Margrethe Halvorsdatter faar fritt ophold for livstid.
1843 brandtakst paa huset som er 17½ × 11 alen400Spd.
1862 do. 740Spd.
23/2 1863 skjøde fra Jacob Bommens enke til Ole Jacobsen for 200Spd.
3 /2 1864skjøde fra Ole Jacobsen til Nils Hansen for478Spd.
5/2 1882 skjøde fra Nils Hansen til Frøberg & Co.8000kr.
13/5 1889 skjøde fra Frøberg & Co. til C. M. Frøberg15,000kr.
16/6 1925 skøde fra C. M. Frøberg til R. O. Helgesen

Lave Knudsen Berg f. 1744 d. 1813
i 1772 g. 1. m. Anne Marie Hansdatter f. 1751 d. 1804 vistnok datter af Hans Engebretsen Bratsberg, Storgaden 197.
g. 2. m. Anne Marie Wrensted, datter af skrædder Wrensted i Brevig. Lave var søn af Knud Lavesen Berg d. før 1793 og Maren Paulsdatter f. 1719 d. 1808 i huset hos sønnen. Knud havde en eiendom paa Kirkehaugen, som i 1793 af sønnen Søren Knudsen blev solgt til Jørgen Aall og tillagt dennes eiendom Storgaden 123, formodentlig den tomt hvorpaa Porsgrunds Meieribolags hus nu står, se E. P. side 123. Knuds og Marens børn var:

 1. Lave,
 2. Søren,
 3. Bertel Knudsen, om ham se Kjølnæsgaden 8.

Lave var seilmager og benævnes vanlig som «Lave seilmager». I 1781 sælger han dette hus og kjøber Kjølnæsgaden no. 9. 1787 var han tilsjøs og eiede ogsaa gaarden Augestad i Gjerpen, som han i 1794 solgte for 700 Rdl. I 1818 solgte enken Kjølnæsgaden no. 9 til «sin kjære svoger Jacob Aalborg» for 100 Spd. I første ægteskab havde han 2 børn:

 1. Anne Marie Lavesdatter f. 1776, i 1797 g. m. Henrik Hamberg i Halls gade no. 7.
 2. Inger Margrethe Lavesdatter f. 1791. I 1801 er hun i huset hos søsteren.

Bjelkehugger Arne Thommesen Strømtangen f. 1748 d. 1814
i 1781 g. m. Maren Margrethe Halvorsdatter f. 1759 d. 1835, datter af strandsidder paa Osebakken Halvor Christensen g. m. Margrethe Pedersdatter i Kjølnæsgaden no. 2. Arne var født i «Holmergaarden», Friisebryggen no. 4, (som blev revet efter branden i 1940) og var søn af Thomas Christensen Strømtangen og Margrethe Gotfredsdatter, søster af Jørgen Gotfredsen Hill nævnt i E. P. side 117 og 142. Der var 4 børn:

 1. Lars Petter Arnesen f. 1782, se Kjølnæsgaden no. 3.
 2. Anne Marie Arnesdatter f. 1789,
 3. Ellen Margrethe Arnesdatter f. 1796, i 1828 g. m. Gunder Olsen fra Skien f. 1783.
 4. Hedvig Arnesdatter f. 1790 d. 1865, som enke efter Erik Berg, der i 1827 boede i Tordenskjoldsgade no. 14, og i 1839 i Tordenskjoldsgade no. 17. I 1830 fik Hedvig premie af Selskabet for Porsgrund og Osebakkens Vel for straaarbeide, og i 1825 havde hun faaet premie for 17 aars tjeneste hos madame Constance Kiil.

Søren Johannessen f. 1791
i 1816 g. m. Anne Olsdatter f. 1781 d. 1855 som enke.
Han var søn af Johannes Sørensen, i mandtallet for Osebakken i 1787, og som i 1780 blev g. m. Karen Hansdatter Søli f. 1759 d. 1794. Søren blev opdraget hos sin onkel Halvor Hansen Søli, som var garver og eiede Storgaden no. 198, og Søren blev selv garver.
Han havde datteren Karen Serine f. 1816.


Jacob Andersen Bommen f. 1793 d. 1863
g. m. Kirstine Olsdatter var garvermester og omtales under Storgaden 181. Deres søn Ole Jacobsen f. 1818 d. 1875 (?) kan ikke sees at have opholdt sig pag Osebakken


Garver Nils Hansen f. 1840 d. 1892
i 1866 g. 1. m. Berthe Cathrine Tollefsen f. 1837 d. 1875, datter af Jens Tollefsen, Storgaden no. 206.
I 1878 g. 2. m. Gunhild Thorstensen f. 1842 d. 1908 i Oslo, datter af Thorsten Thorstensen, Solum. Nils Hansen var søn af gaardbruger i Gjerpen Hans Olsen, og bror af bager Christen Hansen f. 1840 og garver Martin Hansen, f. 1846.
Da Hansen solgte huset i 1882 flyttede han til Oslo og oprettet «Grænsen Skotøimagasin». Han havde i første ægteskab 6 børn:

 1. Annne Hansine f. 1866,
 2. Johanne Caroline f. 1868,
 3. Hans Petter f. 1370,
 4. Karen Elise f. 1872,
 5. Jørgen f. 1873,
 6. Bertha f. 1875.
  og i andet ægteskab:
 7. Thorvald Severin f. 1880,
 8. Bjarne Wilhelm f. 1882,

Garver Christian Martinius Frøberg f. 1851
søn af gartner Peder Andersen Frøberg i Solum, i 1882 g. m. Johanne Martine Hermansen f. 1850, datter af smed Ole Hermansen, Fergegaden no. 4 i Porsgrund. I 1883 fik han handels- og haandverkerborgerskab her og flyttet i 1925 til Skien.

Utdrag (s. 46-48) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen