Storgaden no. 176

av Finn C. Knudsen

Br. Matr. no. 204 a.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 2.
I 1720 eier Kjøbmand Ole Knudsen Wulfsberg.
Af Jacob Aalls grundbrev af 1814 fremgaar at den tomt, som nu har dette nummer, bestaar af 2 tidligere tomter som havde tilhørt Berthel Arweschoug og Niels Halvorsens datter.

1788eier Jens Kiil, brandtakst1200Rdl.
1797eier Jens Kiil, brandtakst2400Rdl.
20/10 1806 skjøde fra Jens Kiil til Job Kiil for1500Rdl.
paa hus med sjøbod, lasteplads og urtehauge.
1807brandtakst: én etage 37 × 17 alen, 8 værelser, 6 kakelovner, udhus og 2 sjøboder, takst2500Rdl.
21/3 1836skjøde fra Job Kiills enke og postmester J, C. Krohn til Peter Boyesen for2500Spd.
1840brandtakst: gaarden er 28½ × 18 alen, 7 værelser takst1690Spd.
13/5 1842skjøde fra Osebakken kom. paa et stykke tomt, tidligere tilhørende Storgd. no. 169, ved Lilleelv for 83Spd.
23/7 1853skjøde fra Peter Boyesen til Hans B. Linaae for 1500Spd.
paa gaarden med sjøbod og det meste af tomten, undtaget Engeløkken.
5/7 1860auktionsskjøde til Ole Larsen Tolleskoven for 2870Spd.
1862brandtakst4560Spd.
10/91864skjøde fra Tolleskoven til J. J. Berg for2700Spd.
1866skjøde fra J. J. Berg til Porsgrunds kommune paa tomt ved Osebro.
22/71896skjøde til A. C. Sanna for12,000kr.
10/101908 skjøde fra A. C. Sanna til A. N. Funnemark for 14,000kr.

Niels Halvorsen f. 1685 d. 1760
i 1714 g. m. Magdalene Usler f. 1691 d. før 1742, datter af captein Giert Usler, se E. P. side 163 og Storgaden no. 187. Halvorsen var fra Eidanger. I skattemandtal for 1727 er han opført med borgerskab, ingen næring og med 4 børn. I 1733 var han styrmand og i 1739 skipper. I 1743 opgives han som «boende paa landet». 4 børn:

 1. Halvor Nielsen f. 1715 d. 1788, se Kjølnæsgaden no. 5.
 2. Pernille Nielsdatter Usler, f. 1717 d. 1783 ugift.
 3. Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1723 d. 1799. Disse 2 søstre stod i mandtal for 1762 som boende i huset. De havde taget bedstefaderens efternavn. Dorthe blev i 1769 g. m. Peder Knudsen, se Storgaden no. 180.
 4. Karen Nielsdtr. f. 1716 d. 1785, i 1748 g. m. Søren Eriksen f. 1716 d. 1786, se Ligaden no. 2.

Det er rimeligvis efter Pernilles død i 1783, at hus og tomt blev kjøbt af Jens Kiil og tillagt hans eiendom.


Ole Knudsen Wulfsberg d. 1726
g. m. Kirsten Realfsdatr. Wright f. 1698 d. 1763 datter af Realf Wright i Larvig, stamfar til familien Wright her.
Wulfsberg var kjøbmand og døde ung. Enken drev, ifølge mandtallet i 1727 «kjøbmandskab i et og andet» og havde flere tjenestepiger. Hendes anden mand Bethel Arweschoug fik huset med hende. Deres børn var:

 1. Anne Elisabeth Wulfsberg, f. 1719, i 1748 g. m. Niels Gundersen f. 1723 paa Klyve Østre, søn af Gunder Nielsen Klyve og Marichen Hansdatter - der siden ble g. m. Gunder Solvesen Buer. De boede fra 1748 i vestre Porsgrund. Gundersen arvede i 1745 efter sin moder gaarden Østre Klyve og halvparten i vestre Porsgrunds grunde, i alt 2,793 Rdl. De havde 8 børn, hvorav flere døde som små, men følgende kan have vokset op:
  1) Marichen Elisabeth f. 1750.
  2) Kirsten Wright f. 1752.
  3) Ole f. 1754.
  7) Gunder f. 1757.
 2. Hanna Christine Wulfsberg f. 1724 d. 1781, i 1753 g. m. enkemand Christen Greve f. 1716 d. 1780 som klokker i Gjerpen. De boede paa Bratsbergkleven og havde 6 børn som blev confirmerede i Gjerpen:
  1. Helene Christiane f. 1754,
  2. Ole Wulfsberg f. 1755,
  3. Kirsten Berthea f. 1757,
  4. Anne Wiel f. 1759,
  5. Elise Wilhelmine f. 1761,
  6. Dorthe Sophie f. 1766.

Berthel Jobsen Arweschoug f. 1701 d. 1779
16/2-1728 g. m. Kirsten Realfsdatter Wright, Ole K. Wulfsbergs enke.
Berthel var søn af Job Christensen Arwcschoug, - se E. P. side 31. Han var tømmerfoged og fuldmegtig for Niels Aall, er i mandtallet for 1743 opført med formue 130 Rdl., en dreng, 2 piger, en hest og cariol. Skat 24 Rdl. I 1760 bestyrte han Bjørntvedt gaard for Christian Ankers enke. Begge Wulfsbergs døtre blev oppdraget hos Berthel. Endvidere har vist ogsaa Wilhelmine Wulfsberg, en søster av Ole W., boet hos ham. Hun var født 1700 og døde paa Osebakken i 1733. Berthels 5 børn var:

 1. Elisabeth (Lisbeth) f. 1729, var fadder i 1748.
 2. Maren f. 1731, i 1766 g m. Ole Engebretsen Bratsberg, se Storgt. no. 169 og 191.
 3. Gunhild Margrethe f. 1732, i 1753 g. m. Hans H. Quist - se Storgaden no. 204.
 4. Antoinette f. 1736, i 1763 g. m. Christopher Larsen.
 5. Ole Thue f. 1738, omtalt under Storgaden no. 169.

Kjøbmand Jens Kiill f. 1743 d. 1817
var brorsøn af Berthel Arweschoug, se E. P. side 104. Han tilkjøbte den tomt hvorpaa Peder Knudsens hus stod, antagelig der hvor nu Storgaden no. 178 er opført. I 1775 kjøbte han Halvor Jobsens løkke no. 10 for 200 Rdl. og eiede ogsaa løkkerne no. 21 og 23.


Kjøbmand Job Kiil f. 1774 d. 1836
var søn af ovenstaaende - se E. P. side 104. Han tog handelsborgerskab i 1799. I hans tid hørte ogsaa løkke no. 16 til gaarden, eiede desuden en liden løkke ved Ligaden, som i 1830 kjøbtes af Jens Jensen, Ligaden no. 2. Endvidere eiede han gaarden Bjerketvedt i Eidanger, som han i 1803 kjøbte af fru sorenskriver Nors for 2,400 Rdl.


Kjøbmand Peter Boyesen f. 1799 d. 1869
er udførlig omtalt i E. P. side 256. Han maa tidlig være bleven skipper, da det af retsprotokollerne sees, at han i 1818 havde et krav paa klokker Larsen, Vestsiden, paa 8 Rdl. - passagerpenger for en reise fra Danmark. I 1825 eiede han jagt «Hertha» paa 23 com.l. bygget i Porsgrund i 1823 og ført af ham selv. I 1860 eiede han skonnert «Edvard» 32½ com.l., bygget i Stavanger i 1848 og ført af Berthel Kart. I 1845 tog han initiativet til stiftelsen af «Henrik Wergelands Almuebogsamling».


Kjøbmand Hans Borelly Linaae f. 1826 d. 1871 i X.ania
I 1856 g. m. Bolette Krefting f. 1835, datter af proprietær Carl Krefting, Ringerike. Linaae var søn af skipper Jørgen Linaae, som boede i Linaaegaarden, Vestre gd. no. 16 - se E. P. side 99. Foruden kjøbmandsforretningen drev han lidt skibsrederi, eiede i 1856 skib «Medora» 160 com.l. ført af Ulr. Rossing-Aalborg. Efterat have solgt gaarden i 1860 flyttede familien til Chr.ania, hvor han blev ansat ved Christiania Seildugsfabrik. De havde 8 børn, hvoraf 2 født i Porsgrund, og har etterkommere i Oslo.


Ole Larsen Tolleskoven f. 1792 d. 1869
g. m. Anne Wiersen f. 1794 d. 1876 paa Tolleskoven, søster af Ole Wiersen i Storgaden no. 214. Han var gaardbruger og havde kun gaarden i 4 aar til han i 1846 solgte den til skredder Berg. Hans søn Anders Wilhelm Olsen kjøbte Storgaden no. 198.


Skredder Jens Jensen Berg f. 1828 d. 1901 fra Holden,
i 1858 g. m. Laurine Torborg Johannessen f. 1837 d. 1915, datter af Johannes Nielsen i Porsgrund. Berg kom hid fra Larvig, og eiede fra 1860 til 1864 Storgaden no. 198. I 1869 blev han skredderborger og var i mange aar byens mest benyttede skredder. De havde børnene:

 1. Inger Elise f. 1859 g. m. Lauritz Dahl, se E. P. side 69.
 2. Jens Johan f. 1861.
 3. Realf Martinius Berg f. 1863, bosatt i Oslo.
 4. Hans Charles Berg f. 1865 d. 1900, kontorchef paa Borgestad g. m. Laura Buer f. 1872, søster af gaardbruger Mathias Buer. Deres søn Sverre Berg f. 1900.
 5. Inger Marie f. 1867.
 6. Fredrikke Amalie f. 1868.
 7. Didrikke f. 1870.
 8. Andrea Simonine f. 1872.
 9. Thorvald f. 1874.
 10. Stefanus Berg f. 1879.
Utdrag (s. 77-80) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Vis bilder av Storgata 176 Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen