Storgaden no. 208

av Finn C. Knudsen

Br. mat no. 230.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 15.

i 1778eier Maren Bakke, brandtakst50 Rdl.
1783kjøber Johan David Werner eiendommen for180 Rdl.
1804faar Jørgen Meyers enke grundbrev.
21/11823skjøde fra do. til Jens Jørgen Meyer200Spd.
1862brandtakst370Spd.
4/21869skifte fra Jens J. Meyers enke til Ingeborg M. Pederesen350Spd.
4/121883 skjøde fra Ingeborg M. Pedersen til Gunnar nudsen4500kr.
28/11895 skjøde fra Gunnar Knudsen til Stian Vemmestad5500kr.
12/61925 skifte til fru Sigrid Vemmestad Nielsen.

Sersjant Sivert Larsen Bakke d.1762
i 1728 g. m. Maren Rollefsdtr. Tvedt f. 1783
er omtalt i E. P. side 107. Efter senere fremkomne opplysninger har nok Sivert Bakke i 1742 flyttet fra Floodeløkken til Tolleskoven, som Maren Bakke ca. 1762 solgte til Lars Bowmann, og hun har derefter kjøbt nærværende hus. Maren var datter af Rollef Evensen som i 1720 fik grundbrev paa Storgaden no. 143 - nu Creditbankens tomt. De havde børnene:

 1. Ellen f. 1730 g. m. børsemager Anders Tvedt.
 2. Lars Bakke f. 1736 d. før 1771.
 3. Hedvig Bakke f. 1732 d. 1783 paa Herre g. m. skipper Abraham Eeg.

Ved skifte efter Maren Bakke i 1783 blev fremlagt saadan skrivse fra børsemager Tvedt.

«At søster Hedvig Backe har berobt sig paa et bevis udstedt af mig 18/4-1762 fra København om 70 Rdl., som jeg skulde skylde stervboet - er saa usandferdig, jeg sendte det ikke - nu er opspundet efter afgangne Lars Backe, min kones broder, at give mig som en duceur formedelst jeg vilde bragt ham til tugthus for hans behandling af hans moder, som desverre er altfor meget bekjendt, blev tilslut dømt derfor».


Johan David Werner
er omtalt under hans tidligere gaard Storgaden no. 186.


Jørgen Meyer f. 1751
var søn af Fr. Johan Herman Meyer f. 1717 i Danmark d. 1783 paa Osebakken i 1750 g. m. Maren Straale f. 1712 d. 1794 paa Osebakken, datter af Jørgen Straale og Ranaug Rolfsdtr. De var fra Hytten (Fossum), var kontormand hos Bartholomeus Løvenskiold. Boede paa Borgestadholmen i et hus som endnu skal staa der.
Jørgen Meyer var ansatt ved «Hytten», men bosatte sig senere paa Osebakken - Storgaden no. 226. Deres børn var:

 1. Jørgen Meyer f. 1751, se nedenfor.
 2. Dorthe Meyer f. 1753.
 3. Berthe Meyer f. 1755.
 4. Christian Fr. Meyer f. 1757.

Ad 1) Jørgen Meyer f. 1751 d. før 1801
g. m. Ellen Johanne f. 1761 d. 1830. Hun var i mandtal for 1801 og eiede senere ogsaa Storgaden no. 210. Deres børn var:

 1. Anders f. 1791.
 2. Jens Jørgen f. 1796.
 3. Herman Jørgen f. 1788.

Ad a) Anders J. Meyer f. 1791 d. før 1828
g. m. Malene Marie Andersdtr. var handelsbetjent og overtog Storgaden no. 205 og 210. De havde børnene:

 1. Andrea Meyer f. 1810,
 2. Jørgen Meyer f. 1814,
 3. Børre Andreas Meyer f. 1816,
 4. Martinius Meyer f. 1820.

ad b) Jens Jørgen Meyer f. 1796 d. 1865 var sjømand og overtog i 1823 foreldrenes hus,
i 1821 g. 1 m. Kirsten Kristine Nielsdatr. f. 1792 d. 1844
i 1844 g. 2 m. Elise Andrea Nielsdtr. Dahl f. 1813, datter af Niels Eriksen Dahl i Brevig. De havde børnene,

 1. Johan Herman Meyer f. 1823 d. Chili ca. 1871.
 2. Niels Jørgen Meyer f. 1827, udvandret i 1855
 3. Andreas J. Meyer f. 1829.
 4. Johan Martin Meyer f. 1832, reiste i 1847 til Strømstad, d. 1909 paa Osebakken, var skomager, g. m. Haana Kirstine Andersdtr. f. 1849 d. 1926.
 5. Jens Christian Meyer f. 1837 conf. 1851.
 6. Anne Kirstine M. f. 1845.
 7. Josefine Jørgine f. 1848.
 8. Karen Elise f. 1855.

Enken Elise Andrea Meyer reiste i 1872 til Amerika med de tre yngste døtre. Anne Kirstine og Karen Elise arvede i 1872 broderer Johan Herman Meyer.

Ad 2) Dorthe Meyer f. 1753, i 1779 g. m. Lars Jensen Ballestad, kusk paa Borgestad, f. 1753 d. før 1801, søn af Jens Ouensen Riis, paa Ballestad, f. 1712 d. 1771, g. m. Anne Danielsdtr. Ballestad f. 1705 d. 1763. (Se lærer Kr. Lid side 117). Hans slægt kan følges tilbage til Bent Egaasen f. 1594. Han leiede «Tyveholmen», - den nuværende Borgestadholmen 1780 paa livstid, og overtog i 1780 det hus svigerfaderen havde eiet paa Osebakken, Storgaden no. 226. Dorthe er i mandtallet i 1801 som enke, og omtales ofte som jordemoder. De havde børnene:

 1. Edle Margrethe f. 1780.
 2. Johanne Marie f 1792, g. m. Gunder Andersen Holmen.
 3. Johan Herman Larsen f. 1788.
 4. David Laren f. 1791.
 5. Berthe Petronelle f. 1794.
 6. Anders Larsen f. 1785.

ad 2-a) Edle Margrethe Larsdtr. f. 1780 d. 1814, g. m. Christen Larsen Holmen f. 1778 d. 1852. Han tjente hos Jacob Aall paa Borgestad, og Maren Fransisca Paus noterer i sin dagbog at hun var fadder hos dem i 1811 til datteren Kirsten. De øvrige børn tog moderens familienavn og kaldte sig Meyer.

ad 2-c) Johan Herman Larsen Meyer f. 1788 d. 1852
i 1809 g. m. Simonine Johanne Taule f. 1789. Hun ble gift fra Aakre, har antagelig vært i tjenste der, var datter at skibsbygmester Hans Taule, Kulhusbakken no. 5. Han kaldes kun Herman Meyer. De boede først i Halls gade no. 1. Som ung var han paa kontoret hos Jacob Aall. I 1820 var han handelsfuldmægtig hos Hans Müller, blev handelsborger i 1830 og kjøbte i 1831 «Radehuset» Storgaden no. 215. I 1842 opføres han som gjestgiver.
De havde 7 børn:

 1. Inger Hansine Meyer f. 1810, i 1835 g. m. kontorist Ole Peter Halvorsen se E. P. side 65 - hvor hustruen feilaktig er opgivet som datter af Jens J. Meyer.
 2. Laurence El. Dorothea f. 1812, i 1847 g. m. politibetjent Emil K. Stribolt i Skien.
 3. Maren Benedicte Meyer f. 1813 d. 1838 i Drammen.
 4. Johan Herman Meyer f, 1813 d. 1867, apotheker i Egersund g. m. Martine Louise Schild d. 1845 paa Fladeby.
 5. Hans Leonardus Meyer f. 1815 d. 1893 som mægler i Oslo g. m. Janette Karine Schild f. 1822 paa Fladeby d. 1869.
 6. Simon David Meyer f. 1820 d. 1897 som underfoged i Brevig og isinspektør, g. m. Severine Didrikke Hansdtr. f. 1848. Deres søn D. S. Meyer var skibsreder i Brevig, og en af hans sønner igjen er Erling Sundt Bent, Norges general-konsul i New York.
 7. Jørgen Andreas Meyer f. 1825 d. 1865, g. m. Grethe Johanne Wold f. 1822 d. 1901 i Oslo.

Ad 2-f) Anders Larsen Meyer f. 1785 d. 1849 i Risør
g. m. Gunhild Kristine Hansdtr. (Taule?) var skomager og boede i 1812 i Ligaden no. 5 og senere i Ligaden no. 4. Børn: Lorentz Henrik Meyer f. 1813. Lars Eleonardus Meyer f. 1817 conf. 1833,
Ad 3) Berthe Meyer f. 1755, i 1775 g. m. Halvor Amundsen, g. 2 m. Isak Isaksen Trolsaasen, underofficer i 1814 og bestyrer for Cappelen.
Ad 4) Christian Fredrik Meyer f. 1757, g. m. Marie Halvorsdtr. f. 1765 d. 1810 som enke. Han var smed og boede i 1801 i Ligaden no. 7. De havde børnene:

 1. Isak f. 1791 d. 1799.
 2. Johan Herman f. 1792.
 3. Halvor Meyer f. 1794, var arbeider g. med N. N. og havde børnene:
  1. Herman Meyer f. 1831.
  2. Jørgen Halvorsen Meyer f. 1827 d. 1884, i 1856 g. m. Andrea Johannesdtr. f. 1832, datter af Johan Johannessen, Gulset. Deres søn: sjømand Herman Jørgensen f. 1863, i 1887 g. m. Benedicte Andrea Bentsen f. 1855 i Flekkefjord.

Stian Vemmestad f. 1844 d. 1926
g. m. Agnes Bruun f. 1845 d. 1912.
Vemmestad var cand. theol., blev i 1877 ansat som bestyrer af Borgerskolen og fra 1897 som overlærer og bestyrer af Middelskolen. Han var en mere end almindelig dygtig skolemand, afholdt af sine elever. Ved hans afgang fra skolen forærte hans gamle elever ham et indsamlet beløb, som Vemmestad forærte til et legat for skolen. Han deltog adskillig i kommunale gjøremaal, udarbeidede i 1919 Sparebankens 75 aars beretning og i 1922 Sjømandsforeningens aars beretning, begge fyldige og interessante arbeider. Efterat have sluttet skolen var han revisor i flere bedrifter. De har 2 børn:

 1. John Vemmestad, journalist,
 2. Sigrid Vemmestad g. m. ingeniør Gotfried Nielsen.
Utdrag (s. 142-146) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen