Skiensgade nr. 8 a

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 224
Udgaaet fra Borgestad nr. 23.

Tomten er en del av Anders T. Ramsaasens tomt.

14/101824grundseddel til hans søn Torjer A. Ramsaasen.
19/71826skjøde fra Torj er A. Ramsaasen til Gunder Hansen Dellevig.
1/121847skjøde fra Gunder Hansen til Thor Andersen Bækkevold med husvær for sælgeren90Spd.
1862brandtakst150Spd.
12/121884udskildtes Skiensgade nr. 8 b til sønnen Olaus Thorsen.
5/9 1904skjøde fra Thor A. Bækkevold til Othilde d. Thorsen 1.300kr.
20/91911skjøde fra Othilde Thorsen til Adelaide Eriksen 1.000kr.

Anders Torgersen Ramsaasen f. 1759
er nævnt under Kulhusbakken nr. 6.


Torger Andersen Ramsaasen f. 1801
omtales ogsaa under Kulhusbakken nr. 6. Han fik i 1854 fæsteseddel av Erik Cappelen, paa en del av den søndenfor liggende tomt, hvorpaa han byggede. Hans enke Anne Kirstine Eriksdatter solgte i 1886 dette hus til Joachim B. Ravn for 25 Spd. Huset er revet.


Sjømand Gunder Hansen Deilevig f. 1783 d. 1853
g. m. Kirsten Jonsdatter f. 1787 d. 1838. De havde børnene:

  1. Hans Gundersen f. 1817, som styrmand. i i 1841 g. m. Karen Harsdatter f. 1816, datter av Hans Hansen i Porsgr. Deres søn: Hans Christian Hansen f. 1843.
  2. Lars Gundersen f. 1820,
  3. Gurine Gundersdatter f. 1823, i 1853 g. m. Halvor Olsen Bakken - se Braatengaden nr. 6, og Teknikkergaden nr. 2.
  4. Johannes Gundersen f. 1823.

Matros Thor Andersen Bækkevold f. 1821 d. 1911.
i 1843 g. m. Marianne Olsen f. 1818 d. 1882, datter av Ole O. Grinden, Kulhusbakken nr. 6 b.
Thor var søn av Anders Olsen Bækkevold i Vestre Porsgr. f. 1789 d. 1859 og han var igjen søn av Ole Nielsen Bækkevold d. 1805. Deres børn:

  1. Olaus Thorsen f. 1844 - se Skiensgade nr. 8 b.
  2. Edvard Amund T. f. 1845,
  3. Bertine T. f. 1850.
  4. Othilie Thorsen f. 1852, g. m. sjømand Erik Mattson f. 1845 i Finland. De havde en datter Maren Mattson f. 1884.
  5. Mariane Thorsen f. 1857, g. m. Arnt Christian Larsen Tyholm - se Skiensgade nr. 12.
  6. Birthe Thorsen f. 1859, g. m. stuert Niels Jansen - se Kulhusbakken nr. 13.
Utdrag (s. 252-253) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen