Eriks Gade nr. 4

av Finn C. Knudsen

Udgaaet fra Borgestad.
Huset ligger nordenfor den gamle bygrænse, et lidet jordbruk.

13/51831grundseddel til Hans Chr. Aarbom.
10/91840auk.skjøde til Niels Jacobsen.
23/91840skjøde fra Niels Jacobsen til Jacob Andersen Egeli.
26/41884skjøde fra Ole Sørbø til Gunder Knudsen.

Jacob Andersen Egeli f. 1810 d. 1882
g. m. Karen Marie Enersdatter f. 1812 d.1882, datter av Ener Fredriksen Sover og Maria Henningsdatter Glose.
Jacob var søn av gaardbruker Anders Pedersen, Slemdal. Han var gaardbruker og drev ved siden derav kjødforretning, idet han kjøbte op slagt av bønderne, og kjørte rundt i byen med sin blaamalede vogn en gang om ugen, for at forsyne sine kunder med fersk kjød. Tilnavnet Egeli har han vel faaet fordi han som ung har tjent paa Ekeli.

Deres datter: Maria Anne Jacobsen f. 1843, i 1878 g. m. Ole J. Sørbø f. 1851, er omtalt under Storgaden nr. 226, hvortil de flyttede da Sørbø i 1884 solgte dette hus.

Utdrag (s. 272-273) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen